Krigen mot jødene

Shabbat shalom alle sammen.
Forrige uke markerte vi 74-årsminnet om Krystallnatten som var innledningen til Holocaust.  Vi ble rutinemessig angrepet av Aftenpostens redaktør som gjorde endringer på egen hånd i teksten på vårt tilsvar.  Men det dekkes ikke av redaktør Stanghelles påståtte bekymring for ytringsfriheten. 
Som vi ventet, ble det en ganske avdempet markering av Krystallnatten i år, sammenliknet med dem vi hadde for bare noen få år siden.  Etter avsløringene av at revolusjonære leninister hadde kuppet arrangementet, ble interessen svekket, men først i fjor opphørte samarbeidet.  Organisasjonen SOS Rasisme er senere dømt for svindel med offentlige støttemidler.  Konflikter som dette samarbeidet førte til holdes imidlertid fortsatt levende.
I Bergen, derimot, skjedde årets markering i tradisjonell venstresosialistisk stil med tale av en ordfører fra Willochs Høyre, flankert av en tverrpolitisk koalisjon bestående av: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen, AUF, Kvinneaktivistene, Muslimske Studenter i Bergen, Nye SOS Rasisme, Revolusjonær Kommunistisk Ungdom, Rødt, SV, Sosialistisk Ungdom, Tjen Folket, Unge Høyre, Unge Venstre og LO.  I denne brokete forsamlingen av markante ”jødevenner” er det vel bare Trond Ali Linstad som glimrer med sitt fravær.  Han satt kanskje hjemme og skrev på en takketale til Kongen (eller var det Fylkesmannen?).
Vi ønsker dere en god helg!
Fra oss i SMA- redaksjonen

***************

Krigen mot jødene
En ting er greit når man har med islamske naboer å gjøre: De legger aldri skjul på at det er jødene de kjemper mot og ønsker å utrydde sammen med hjemlandet, Israel, som de i likhet med Stortingets visepresident påstår ble opprettet på okkupert palestinsk land den 14.  mai 1948, katastrofedagen ”Nakba.”  
I norske medier og organisasjoner som viser en forbausende stor sympati med den arabiske tankegang og side i konflikten, har man imidlertid ikke den samme frimodige uttrykksform.  Her kamufleres kritikken og den nedsettende omtalen til å gjelde ”sionistene” og ”staten Israel” ofte med henvisning til palestinske lidelser som man underslår de virkelige årsakene til.  De siste ukene har det knapt gått en dag uten at f.  eks.  NRK har hatt overskrifter om ”israelske angrep.”  Først nede i innlegget får du vite at det dreier seg om israelsk forsvar mot palestinske angrep eller en aksjon mot palestinere som avfyrer raketter mot israelske boligområder.  Mediene er helt klar over at en stor del av leserne bare leser overskrifter når de orienterer seg om dagens situasjon. 
Vi går derfor ut fra at denne spesielt skjeve og nedlatende presentasjonsformen for ”nyheter” fra Israel med lumske og konspiratoriske anklager gjøres bevisst for å skape akkurat de negative holdningene til Israel som Holocaustsenterets rapport om antisemittismen i Norge påviste blant fire av ti nordmenn.  Dette forsterkes av den tendensiøse bruken av toneangivende anti-israelske personer både fra bispekollegiet og det politiske liv i krigen mot jødenes hjemland.  Det underliggende formålet er å innarbeide en diskriminerende holdning mot jøder i vanlige folks bevissthet og atferd.  Gjennom okkupasjons-, bosettings- og apartheidlæren ledes folk på ny til å mene at jøder ikke kan bo hvor som helst. 
Forrige gang myndigheter drev på med likt, ble det til sist helt naturlig for mange å mene at jøder burde samles sammen og oppbevares for seg selv.  I dette arbeidet er nå også representanter for organisasjoner som Kirkens nødhjelp og Norsk folkehjelp med støtte fra LO aktive.  Disse organisasjonene har etablert som eget forretningsområde en statsfinansiert virksomhet for å undergrave den jødiske statens internasjonale omdømme.  I denne antisemittiske tranedansen fremstår oppblåste lokale islamister og pensjonerte gammelkommunister som de rene amatører.
Dette forholdet kan vi nå etter hvert dokumentere ganske grundig, og det har omtrent daglig vært iøynefallende på NRKs Tekst-TV som mange bruker til en rask oppdatering.  Problemet er godt synlig i alle medier som videreformidler de mange anonyme, tendensiøse og svært lite objektive pressemeldingene fra NTB.  Hadde riksmedienes sjefsredaktører, som for eksempel Hilde Haugsgjerd (Aftenposten), Hans-Tore Bjerkaas (NRK) og Pål Bjerketvedt (NTB), i det minste brydd seg om hvilken skade de påfører palestinerne med sitt antisemittiske hykleri, ville de kanskje ha tenkt seg om.
Et annet karakteristisk eksempel på hvor utspekulert krigføringen mot jødene har blitt i Norge, finner vi i opplysningene som den minnemarkeringen som skal holdes i Bergen 26.  november, på dagen for utskipningen av de norske jødene til gasskamrene i Auschwitz.  Her har man valgt å la Kåre Willoch og Audun Lysbakken holde minnetalene i full bevissthet om at de begge står for en politikk som ville føre til Israels og det jødiske folks utslettelse om den skulle bli satt ut i livet.
Hittil i år er det skutt mer enn 1000 høyeksplosive raketter og bombekastergranater mot sivile mål i Israel og tallet øker raskt for hver dag.  Dette er til sammen mer ammunisjon enn de tyske invasjonsstyrkene brukte mot Norge 9.  april 1940.  Denne meningsløse aggresjonen har kostet mange menneskeliv og Israel har måttet iverksette forsvarsmessige mottiltak for å beskytte landet og sivilbefolkningen, slik FN-pakten og folkeretten både hjemler og pålegger statene.  FN, derimot, har fullstendig unnlatt å omtale rakettregnet fra Gaza.  Den ellers så meddelsomme Høykommissæren for menneskerettigheter sier ikke et ord om palestinernes militære angrep mot sivile israelere som også har menneskerettigheter, – eller tar vi feil på det punkt?
Mens palestinske bomber og raketter i dag hagler over israelske sivile, presterer NRK å publisere den groveste samlingen av historieforfalskninger om Israel vi har sett på lang tid.  Under overskriften ”FN har reagert 79 ganger mot Israel,” presenterer signaturen Ellen Viseth, med NTB som kilde, en samling løgner som i frekkhet overgår selv det vi er vant med fra både både Sidsel Wold og Odd Karsten Tveit.  Vi kan fortelle Viseth, NRK og NTB at FN har ”reagert mot Israel” mange hundre ganger og alltid på det samme løgnaktige og diskriminerende grunnlaget som NRK og NTB bruker i sine ”reaksjoner.”  Hykleriapparatet i FN har ”reagert” mot det liberale demokratiet Israel flere ganger enn mot alle verdens diktaturer sammenlagt (se klipp under).  I dag sitter noen av verdens mest grusomme despotier i FNs Menneskerettsråd (sammen med Norge) og kverner ut hatresolusjoner mot Israel.  Hva er årsaken til at NRK og NTB uten veiledning videreformidler denne onde propagandaen? Vi konstaterer igjen at desperasjonen er voksende blant dem som ønsker å bidra til ødeleggelse av jødenes hjemland.  De vil bli skuffet også denne gangen.

http://www.youtube.com/watch?v=qs94yu2h67o

Det er allerede i gang en debatt om Israels rett til å forsvare seg mot slik aggresjon.  Vi må regne med at den kan bli intens også i Norge hvor Jan Egeland fra ”Human Rights Watch” sikkert kommer til å få sendetid i NRK for igjen å belære oss om proporsjonaliteten i krigføringen.  Han burde gjøre et forsøk på å sette seg inn i hva det begrepet står for.  Det er nemlig ikke slik at du bare har rett til å forsvare deg hvis du bommer.  En stat har plikt til å forsvare sine innbyggere mot angrep med alle de midler som står til rådighet.
Utenriksminister Espen Barth Eide uttaler at Israel har rett til å forsvare seg mot angrep, – så langt er han tydelig.  Problemet er at han ikke klarer å si dette uten et lite forbehold.  Det utenriksministeren egentlig sier er at ”Israel har rett til å forsvare seg, men …”  Dette innbakte ”men” skaper bekymring.  Vi husker det fra forrige gang hvor det både på og mellom linjene ble antydet at ”dere har rett til å forsvare dere, men nåde dere om dere lykkes!”  Uansett hva Barth Eide omgir seg med av politisk ryggdekning, er vi glade for den klarheten han likevel uttrykker på Israels vegne idet vi nå går inn i en ny periode med mye ondskapsfull fremstilling av Israel i mediene og fortielse av palestinske brudd på folkerett og deres krigsforbrytelser.  Barth Eide har så langt vist større politisk forstand enn sin forgjenger.
Bare for et par dager siden, da Israel ble beskutt fra Syria og besvarte ilden med et ufarlig varselskudd, greide NRK å få det til å låte som om dette var noe dagligdags, til tross for at det var 39 år siden sist.  Vi må regne med at islamister over hele Midtøsten desperat vil forsøke å bringe Israel inn i den regionale krigen som er i emning.  Det er antakelig det eneste som i dag kan skape noen grad av enhet og samling på arabisk side.  Det er imidlertid ingen grunn til å frykte at Israel vil komme svekket ut av de pågående konfliktene.  Den arabiske tragedien som mediene kaller ”våren” er i ferd med å rive ned alt som var bygget opp av moderne samfunnsstrukturer og økonomisk bærekraft i den arabiske verden.  Den tragedien har Israel ingen del av ansvaret for. 
Men om ikke norsk Midtøsten-politikk nå tar hensyn til den realpolitiske virkelighet, kan vi komme til å få et medansvar, sammen med regningen for en grenseløs arabisk sosial katastrofe.  Over hele det arabiske området kan vi nå se tegnene på et økonomisk og sosialt sammenbrudd i et omfang som vi tidligere forbandt med det fattigste Afrika.  Likevel fortsetter både Vesten og Østen med å forsyne området med penger til våpen og ammunisjon.  Det er ingen grunn til å tro at krigen mot jødene blir en kortvarig episode, – hverken her eller der.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: