Israelske forskere med nyoppdagelse om brystkreft

B0006421 Breast cancer cellsForskere ved Hebrew University har oppdaget en markør for tidlig diagnose og mulig behandling av brystkreft.
Forskere ved Institutt for medisinsk forskning ved Det hebraiske universitet har oppdaget en mekanisme som kreftceller reagerer på og som trigger den aggressive adferden som kjennetegner brystkreftceller.
I en frisk kropp skjer cellenes reproduksjon ved en form for RNA-spleising. RNA (ribonukleinsyre) er en familie av store biologiske molekyler som har en viktig rolle i koding, dekoding og regulering av genene våre. Organismer som inneholder celler bruker mRNA, meldings-RNA, til å transportere genetisk informasjon som dirigerer de forskjellige proteiners syntese.
RNA-spleising kan sammenlignes med å redigere en film. I denne prosessen ligger den nødvendige informasjonen for det modne proteinet i segmenter som blir kalt eksoner. Disse kan sammenlignes med de scener i filmen som er vesentlige for at man skal forstå handlingen. I spleiseprosessen blir segmentene som ikke inneholder viktig informasjon (RNA) tatt bort fra pre-mRNA, og eksonene blir spleiset sammen igjen.
Alternativ spleising er når en spesifikk «scene» (eller ekson) blir satt inn i eller tatt bort fra filmen (RNA’et) slik at innholdet, eller meningen forandres. Mer enn 90% av genene i genomene våre gjennomgår en slik alternativ spleising av ett eller flere eksoner, og disse endringene i proteinene som blir kodet inn ved de forskjellige mRNA’ene er nødvendig for at vi skal fungere normalt. Når man får kreft, blir denne normale prosessen endret, og proteinformer med «feil» blir produsert, så kreftcellene får næring og kan overleve.
I en studie publisert i nettversjonen av Cell Reports, fant forskerne ut at brystkreftceller endrer måten et viktig enzym spleiser seg på. Enzymet, som kalles S6K1, har betydning i overføringen av informasjon til cellene.
Forskerne fant ut at når dette skjer, starter kreftcellene å produsere kortere versjoner av enzymet. De endrede versjonene sender feilaktige signaler til cellene om at de skal vokse, dele seg, overleve og invadere annet vev. På den andre siden virker den lange versjonen av proteinet undertrykkende på kreftcellene, og beskytter derfor normale celler mot å bli infisert av kreften.
Flere muligheter kan oppstå som følge av oppdagelsen, sier forskerne. Man kan bruke nyoppdagelsen som markør, slik at kreften blir oppdaget tidligere. Nyere kreftmedisiner kan arve oppførselen til kortformen av S6K1, og den nye oppdagelsen kan derfor hjelpe legene å finne ut hvilke medisiner som kan være effektive mot kreften.
Forskerne er i øyeblikket i arbeid med å prøve å «reversere» den feilaktige spleisingen som skjer i kreftcellene, tilbake til det normale, noe som i så fall vil kunne bli en ny form for kreftbehandling. Forskerne er under ledelse av dr. Karni.
IsraelNationalNews.com
 

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644