GB: Biskop tar affære og stopper antisemittisk prest

Biskop Andrew Watson ved Guildford Cathedral
Biskop Andrew Watson ved Guildford Cathedral

I et Storbritannia hvor antisemittismen og også rent jødehat vokser, finnes det likevel lyspunkter. Og det på en arena som både i Storbritannia og i Norge tradisjonelt har målbåret sterkt anti-israelske synspunkter, nemlig kirken.
Det er en underlig historie. Det er ikke til å unngå at man trekker paralleller. Vi har skrevet om folk i kirken, både i Norge og i utlandet, som får fortsette sin giftige virksomhet, uten at det får konsekvenser. Det er derfor viktig å se på reaksjonene fra den anglikanske kirkes ledelse, og det er også verdt å merke seg ordbruken, spesielt i det svaret sognepresten gir til slutt i artikkelen.
Dr. Stephen Sizer er sogneprest i den anglikanske Christ Church i Virginia Water, sør i Surrey, og har en lang historie med sterkt anti-israelske, og ifølge det seriøse og Israel-vennlige nettstedet algemeiner.com, antisemittiske utsagn.
Så sent som i oktober i fjor skal mannen ha reist til Iran for å delta på en konferanse der Holocaustfornektere og konspirasjonsteoretikere fra hele verden møttes. Her kom ham med den illevarslende uttalelsen: «de som kritiserer denne typen konferanse må tenke nøye over de konsekvenser deres ord vil ha for jøder og kristne i land som Iran.»
Underforstått: blir noen fengslet, eventuelt torturert og drept fordi de er jøder eller kristne i Iran heretter, kan det være deres skyld som kritiserer Sizers meningsfeller. Slike uttalelser er meningsløse og tendensiøse.
I 2012 var det et forsoningsmøte mellom ham og en organisasjon for britiske jøder, på grunn av slike tendensiøse utsagn. Han gikk med på å moderere sin aktivisme på nettet. Men forrige måned publiserte han likevel en artikkel med tittelen «9/11: Israel gjorde det», og skal ha skrevet «Er slikt antisemittisk? Det reiser så mange spørsmål.»
Som en direkte konsekvens annonserte den nyinnsatte biskopen av Guildford, Andrew Watson, i dag at han hadde gitt sognepresten et ultimatum: «stopp din aktivisme om Israel-palestinerkonflikten, eller du mister embetet ditt.»
Biskopen sier at han etter å ha møtt Sizer, ikke tror at han er antisemitt. Men han konkluderer med at han helt til nå nylig har demonstrert «forferdelig dårlig skjønn» når det gjelder valg av det materiale han sprer, «spesielt i sosiale medier. Noe av dette er klart antisemittisk.»
IKKE FORENLIG MED PRESTEGJERNINGEN
Han sa videre at han, etter å ha diskutert saken med sine kolleger, ser det slik at «Stephens sterke, men i økende grad udisiplinerte forbindelse til en antisionistisk agenda har et ansvar overfor sitt eget embete, og dermed også kirkens.» «Det er derfor min beslutning,» konkluderte han med, «at Stephens arbeid på dette området ikke er forenlig med hans gjerning som prest i sognet. Jeg har derfor bedt ham om, og fått, et høytidelig løfte, skriftlig, at han helt og holdent skal avholde seg fra å skrive eller tale om noe tema som relaterer seg til, direkte eller indirekte, den aktuelle situasjon i Midtøsten eller til det historiske bakteppet for denne.»
Watson nevnte også spesielt sensitiviteten overfor det jødiske samfunnet, ettersom Sizers siste brudd på avtalen skjedde nettopp rett før minnedagen for Holocaust. «Jeg er virkelig lei meg for smerten for medlemmer av det jødiske samfunnet, og jeg håper og ber om at den stormen som har vært de siste to ukene vil tjene til å gjøre vårt forhold dypere og sterkere,» sa han.
LOVER Å SI SEG OPP, HVIS…
Sizer sa han beklaget «den lidelse jeg har forårsaket for det jødiske samfunnet», og lovet at han skulle si seg opp om han skulle komme til å bryte avtalen.
Algemeiner.comStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: