FN ber Israel oppheve restriksjonene på Gaza

FN  ber Israel oppheve samtlige restriksjoner på Gaza, både når det gjelder mennesker og gods.
Dette harmonerer ikke helt med den såkalte «Palmer-rapporten«, som skriver:  “Israel står overfor en reell sikkerhetstrussel fra militante grupper i Gaza. … Marineblokaden ble innført som en legitim sikkerhetsforanstaltning for å forhindre våpen fra å komme inn i Gaza sjøveien, og dens implementering er i overenstemmelse med kravene som er stilt i internasjonal lov.” Kommisjonen uttrykker sterk bekymring for de tusenvis av raketter og bomber som er avfyrt inn i Israel fra Gaza de senere årene. Rapporten sier at fordi Gaza ikke kan håndtere store skip, har en marineblokade liten effekt på tilførselen av sivile varer.
Rapporten var konklusjonen etter FNs egen undersøkelseskomité etter den såkalte flotiljen som hadde som formål å bryte Israels marineblokade på Gaza. og føyer seg inn i rekken av krav som stilles til Israel, nærmest uten å ta hensyn til at også Israel har elementære behov for sikkerhet. Vi kjenner teknikken godt fra hjemlige trakter, jfr. tidligere stasminister i Norge, Kåre Willoch og direktør i Human Rights Watch og tidligere visegeneralsekretær i FN – og også medvirkende til de såkalte «Oslo-avtalene», Jan Egeland (med mange fleres) krav om at Israel må slutte å okkupere «palestinernes land» (som dessuten hevdes å være «ulovlig») – så blir det fred. Israel har som kjent et annet syn på situasjonen, ikke minst etter å ha gitt fra seg Gaza til araberne, med 12.000 rakettangrep i de påfølgende seks årene.
Vi kjenner også godt Rawleys anklage mot Israel (se nederst), at mottiltakene «ikke står i forhold» til trusselen. Dette er vanlig når jøder skal forsvare seg mot terrorisme, og påstanden kommer ofte, også i norske medier, formet som «Israel bryter Folkeretten». Vi vil spørre hvilke tiltak som er «passende» når sivile angripes med raketter, og angrepene kommer fra ikke-uniformerte,» ikke-stridende» terroristgrupperinger (som ikke vil forplikte seg til f. eks. Genévekonvensjonene), og som dessuten barrikaderer seg inne imellom sine egne sivile. Skulle Israel i stedet for restriksjoner for eksempel skyte raketter inn over Gaza, slik at gjengjeldelsene ble mer i samsvar med trusselen? Skulle Israel sende inn folk for å sprenge bilbomber i Gaza by, slik terrorister gjorde i Jerusalem?
Vi har til gode å se virkelig konstruktive forslag til løsninger. Kritikk mot Israel er det derimot en masse av. Oslo-avtalen var et slikt opplegg, et «springbrett» til fred, som kunne ført til fredsforhandlinger. Men når den arabiske siden ikke vil sette seg ned og forhandle, og for Gazas vedkommende, Hamas ikke en gang anerkjenner Israel som en stat, og langt fra vil forhandle med dem, hvordan kan det da bli fred? Ethvert sivilisert land ville måtte gjøre slike tiltak. Det er en skam for en organisasjon som FN å være så ensidig som artikkelen under viser, tatt i betraktning at Israel er et fullverdig medlemsland.

000OOO000

FN  ber Israel oppheve samtlige restriksjoner på Gaza, både når det gjelder mennesker og gods.

RESTRIKSJONER RAMMER DE LOKALE
«Den sammenlagte effekten av Israels restriksjoner har ødelagt livsoppholdet for familier i Gaza, som for eksempel bøndene og fiskerne vi møtte i dag. Noen av restriksjonene har vart i mer enn ti år.»
Det var James Rawley som uttalte dette under et besøk på Gazastripen i går. Rawley er FNs humanitær-koordinator for de palestinske områdene. Han var leder for en delegasjon av representanter for hjelpeorganisasjoner som møtte lokale fiskere og bønder. Formålet var å diskutere virkningen av de israelske restriksjonene.
«Disse restriksjonene rammer de fattigste hardest; de vanskeliggjør utviklingen av en sterk økonomi, og gjør dem mer avhengige av bistand.» En uttalelse fra FN sier at innbyggerne på Gazastripen lider under begrenset tilgang til 35 prosent av dyrkingsland, og over to tredeler av fiskeområdet.
Men det israelske utenriksdepartementet avfeier kritikken fullstendig og legger alt ansvar på Hamas, som regjerer på Gazastripen.
FALSK AV HAMAS, SOM IKKE VIL ANERKJENNE ISRAEL
«Så snart Hamas vender seg til Israel og vil sette seg ned med oss for å koordinere lettelser i restriksjonene, kan vi se på hva som er mulig eller ikke,» sier Yigal Palmor, en talsmann for utenriksdepartementet, til Times of Israel. «Men så lenge Hamas fortsetter å snakke om Israel kun som et rakettmål, blir det ekstremt falskt å snakke om å lempe på restriksjonene.»
Også FNs kontor for koordinasjon av humanitær bistand (OCHA) la i går frem sitt siste faktablad (PDF) om Gazastripen. Her skriver de at israelske restriksjoner underminerer leveforholdene for de 1,7 millioner innbyggerne der. Rapporten hevder også at Israels tiltak er en del av Israels «politikk» for å skille Gaza og den såkalte Vestbredden – Judea og Samaria, ved å nekte innbyggerne på Gaza tilgang til arbeid, familie og utdannelse.
Rawley bemerket at situasjonen har bedret seg siden våpenhvilen mellom Hamas og Israel etter Operasjon Pillar of Defence i november i fjor. Men han la stor vekt på at han mente det eneste som kan løse situasjonen for fiskerne og jordbrukerne så de kan tjene til livets opphold, er en «full oppheving av alle restriksjoner på adgang, eksport og transport.»
Palmor avviste påstandene fra OCHA som ensidige.
– OCHA IKKE TROVERDIG
«Det er lenge siden enhver forsto at OHCA ødelegger for sin egen oppgave når de bare lager rapporter for palestinerne i stedet for å gjøre den oppgaven de skal, nemlig humanitært arbeid. Derfor er det ingen i New York som tar OCHAs rapporter alvorlig. De fortsetter å misbruke gode FN-midler til å lage dokumenter som ikke reflekterer noen annen virkelighet enn palestinernes. De ignorerer alle innspill fra Israel, og konfronterer oss med alt de kan komme på, – enten det er virkelig eller innbilt,» svarte Palmor.
«Disse holdningene har med rette bragt dem i vanry innenfor FN-apparatet, og det er grunnen til at rapportene deres aldri blir lagt til grunn i debatter i seriøse organer som har som mål å bevege ting i riktig retning.»
Israel og Hamas ble enige om en begrensning på fisking utenfor seks miles (9,5km) fra kysten av Gaza etter våpenhvilen i november. Men etter gjentatte rakettangrep fra Gaza strammet Israel inn til tre miles i mars. Forsvarsminster Moshe Ya’alon utvidet området i mai igjen til seks miles fra kysten.
SMUGLERTUNNELER
FN-rapporten uttrykte også bekymring for at den økonomiske situasjonen i Gaza tvinger tusener av palestinere, også barn, til å basere seg på varer som blir smuglet i tunneler mellom Gaza og Egypt.
Disse tunnelene blir hovedsakelig brukt til varer som Israel begrenser innførsel av, som sement, singel, jernstenger og drivstoff. De aller fleste forbruksvarer kan innføres etter at Israel lettet på restrisjonene for tre år siden. Mellom 150 og 250 lastebiler passerer over Kerem Shalom-overgangen, med varer som brennstoff, viktige medisinske varer og mat til innbyggerne.
Man regner med at rundt 70 tunneler er aktivt i bruk under «normale» tider. De fleste for varer, men også noen for smugling av mennesker forbi Egypts grensekontroll. Telt og noen ganger hus, kamuflerer tunnelåpningene langs den 14km lange grensen. Hamas krever skatt på det som smugles inn, og har etablert sjekkpunkter som stopper lastebilene.
I forrige uke slo de egyptiske myndighetene ned på smuglingen. Dette ødela for handelen i tunnelene, og det ble mangel på drivstoff, og prisen på bygningsmaterialer steg til det dobbelte, og flere byggeplasser ble stoppet på den Hamas-kontrollerte Gazastripen, skriver avisen.
– ISRAEL OVERDRIVER
Rawley uttrykte forståelse for Israels behov for sikkerhet, og viste til at FN gjentatte ganger har fordømt rakettene mot Israel, men ga uttrykk for at han mente Israels tiltak er overdrevne, og viste til internasjonale lover.
«Enhver respons til slike angrep må forholde seg til internasjonale lover; de må være proporsjonale med trusselen, og de må ikke være av avstraffende natur. Dette gjelder også begrensning av den frie ferdsel og varetransport.»
Times of IsraelStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: