Er antisemittismen høyre- eller venstregjenget?

Shabbat shalom alle sammen,
Det går knapt en uke uten at en ny EU-skandale dytter den forrige ut av nyhetsbildet.  Folk som har jobbet hardt for å sikre kommende generasjoners fremtid ser at deres overskudd går til å dekke underskudd i andre land på grunn av korrupt og udugelig politikk.  Via EØS-ordninger har også vi nå fått inn i våre lokale butikker europeiske hester i storfeklær, og mens EUs befolkning blir foret med billig kjøtterstatning fra Øst-Europa, kamuflert som italiensk lasagne, sendes milliarder av euro til palestinsk luksus i Gaza og Ramallah.  Ofrene for denne EU-politikken er både de europeiske innbyggerne og jødene, som nå mer enn noen gang forlater EU av frykt for en tiltakende forfølgelse.  EUs borgere burde se på jødene som sine kanarifugler.  Der jødene lider og dør, vil andre følge etter.
I Norge kan vi i mellomtiden leve på minnet om gode gamle dager, da maten var kortreist fisk, kjøtt og poteter som ikke trengte DNA-test for å spores til sitt opphav.  Den gang var også Arbeiderpartiet en stor venn av jødene.  Men det var før den hatende leninismen ble stueren i ungdomsorganisasjonene.
Vi ønsker dere en god helg.
Fra oss i SMA-redaksjonen
 

**********

Er antisemittismen høyre- eller venstregjenget?
Dagbladets Johan Olav Egeland har i to kronikker i februar gitt en oppvisning i hvordan man tilslører det faktum at det moderne jødehatet er en egenskap som i første rekke hefter ved venstresiden i politikken, – noe som er mer enn synlig både i Norge, Europa og USA.  Først definerer han venstre-ekstremismen som en hensovnet bevegelse som gikk i oppløsning for mange år siden, og som bare delvis har potensial for ekstremisme, men ikke for terrorisme, og som dessuten bare utgjorde en håndfull vennlige og velmenende mennesker.  Deretter reiser han til Hellas og Ungarn for å vise oss høyre-ekstremismens grimme ansikt.   Han er påpasselig med å assosiere dette uhyret med noe liberalt og, selvfølgelig, med Fremskrittspartiet og Fjordmann.  Det var jo det som var hele poenget med oppslagene hans.
Men Johan Olav Egelands bekymring for det økende høyreekstreme jødehatet i Europa og Norge er et falskneri.  Jødehatet er et voksende uhyre både i Norge og i resten av Europa, men de høyre-ekstreme gruppene som fra tid til annen målbærer jødehatet, er helt marginale og ubetydelige i sammenlikning med det massive anti-jødiske påtrykket vi opplever fra den politiske venstresiden i Europa og Norge, og som hans egen avis, Dagbladet, sammen med andre riksmedier, i årevis har vært et villig ”megafonstativ” for.
Vi skal ikke undervurdere det høyre-ekstreme jødehatet, men uansett hvor vulgært det er, har det ikke nevneverdig gehør hos majoriteten av Europas befolkning.  Det økende jødehatet vi opplever i Europa i dag er et uttrykk for det konstitusjonelle jødehatet som har vært karakteristisk for den politiske venstresiden i mer enn et århundre.  I dag finner vi resultatet av dette i den undersøkelsen som Holocaust-senteret publiserte sist sommer, og som ingen tør følge opp ved å identifisere kildene til.   Her finner vi også det norske hykleriet på sitt dypeste lavmål: Venstresidens politikere sier de vil bekjempe det jødehatet som de selv har bidratt til å skape.
Problemet med Egelands kronikker er at han, i likhet med resten av de venstreorienterte norske mediene, lar være å innrømme dette.  Egeland nevner ikke med et eneste ord at dagens utbredte jødehat i Norge er et resultat av mer enn 40 års fiendtlig anti-israelsk propaganda som har vært en gjennomgangstone fra venstresidens politikere, og som forsterkes av deres meningsfeller og tjenere i mediene.   Her snakker vi ikke om ”legitim kritikk” av israelsk politikk, men om en overlagt forfalskning av det jødiske hjemlands virkelighet i den hensikt å undergrave dets omdømme og delegitimere dets eksistens.
Den daglige demoniseringen og umenneskeliggjøringen av det som kan assosieres med jødenes hjemland, har med årene skapt en antisemittisk atmosfære i Europa som jødene nå rømmer ifra.  Denne antisemittiske atmosfæren som skapes av venstreorienterte nordmenn og europeere harmonerer dessuten godt med den islamske antisemittisme som nå også er å finne i Norge.  Opprop som «drep jødene» og ”USA og Israel er ondskapens største akse” i demonstrasjoner i Oslo der muslimer gikk hånd i hånd med statsråd Kristin Halvorsen, har ikke bare styrket jødehatet i Norge, men har gitt det et offisielt kosher-stempel.  En statsråd som flirende deltar i gate-pogromer mot jødene har ingen troverdighet i arbeidet med å bekjempe antisemittisme.
Det har vakt berettiget oppsikt i det siste at NRK har offentliggjort en ny rapport fra Holocaust-senteret om spredning av palestinsk jødehat gjennom sitt lokale barne-tv.  Det er mange år siden vi først tok opp dette problemet og til og med fikk det debattert i Stortinget, uten at det hjalp det minste.  At Norges regjering støtter opplæring i jødehat hos Palestina-arabere tok SMA opp allerede i 2004, og dokumenterte fenomenet i et eget nummer av bladet SMA-info (1-2004). SMA skaffet til veie de originale lærebøkene som de palestinske myndighetene bruker, og som er betalt av nordmenns skattepenger.  Oversettelser av store deler av disse bøkene til norsk, sammen med originalene på arabisk, ble gitt av SMA til daværende stortingsrepresentant Elsa Skarbøvik fra Krf, som brukte dette materialet i Stortingets spørretime den 8. mars 2004.
Daværende bistandsminister Frafjord Johnsen (Krf) forsvarte de palestinske myndighetenes bruk av skolemateriellet og hevdet at bøkene nå var reviderte, til tross for at de ferske og ureviderte bøkene sto rett foran henne under spørretimen.  Det var mange som reagerte på hennes nedlatende avvisning av problemet, men ingenting hjalp.
Bladet SMA-info fra 2004 dokumenterte det motsatte av hva Frafjord Johnsen påsto overfor Stortinget.  Bistandsministeren fra Bondeviks regjering, som ikke leser arabisk, valgte å opptre politisk opportunt fremfor å undersøke og erkjenne fakta.  Arbeiderpartiets nåværende utenriksminister forteller enda en gang at nå har den palestinske presidenten på ny lovet å ta affære.  Ni år etter spørretimen i Stortinget om lærebøkene og den norskfinansierte hatpropagandaen mot jødene og etter utallige påpekninger av jødehatet i palestinsk barne-tv, har NRKomsider funnet tiden inne til å rapportere om hatopplæringen blant arabiske barn i Midtøsten, som bl.a. støttes av Norge med om lag 800 millioner kroner årlig.  Det er ingen trøst at EU gir ti ganger så mye til formålet, men det er et problem at Stortinget er vel informert om problemet uten at det reageres før saken etter mange år av en eller annen grunn havner i Dagsrevyen.
Det ble imidlertid i meste laget også for NRK å skulle legge frem denne dokumentasjonen uten et mistenkeliggjørende spark til «høyresida» i Israel.  Organisasjonen Palestinian Media Watch, PMW, som NRK kaster et mistenkelighetens lys over, er en gruppe forskere, jøder og arabere, som laster ned og tekster palestinske TV programmer.  Organisasjonens leder har dessuten besøkt Stortinget og forklart hva den driver med.  Dette har også NRK kjent til i mange år uten å fortelle det videre.  Det er bare PMW, Anti-Defamation League, ADL, Wiesenthal Center og medieforskningsinstituttet MEMRI som systematisk gir opplysninger om dette problemet.  I Norge er det omtrent bare SMA og MIFF som tør snakke om det.
SMA har bidratt med mye dokumentasjon om det som foregår, men det hjelper svært lite når det fortsatt ikke anses politisk korrekt å snakke sant om disse problemene, og fakta møtes med bastant virkelighetsfornektelse fra regjeringshold.   Vi tør gjette at også denne saken feies under teppet hvor den blir værende i flere år til.  Det er neppe mange politikere som vil risikere å gå glipp av en mulig karriere i regjeringen ved å forsvare det jødiske folks rett til å leve i fred innenfor de grenser Folkeforbundet ga det.  Den retten forbeholdes vanligvis bare de arabiske folkene som samtidig fikk sine grenser fastsatt samme sted og på samme vis.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: