‘- Ekstrem og hatefull?

 

Teologen Gro Faye-Hansen Wenske
Teologen Gro Faye-Hansen Wenske

Gro Faye-Hansen Wenskes kronikk i Dagen 18. november har skapt furore, mildt sagt. Ikke bare på lederplass i Dagen, men også av en kommentator i Vårt Land.
HAT?
Gjøsund i Vårt Land går så langt at han mener Wenske gir «hatet et ansikt.» Sterke ord fra en presumptivt troende mann, ettersom Wenske står temmelig trygt på bibelske utsagn. Han refererer også Wenske feil, idet han sier hun vil jage alle araberne ut. «Teologen Gro Wenske vil kaste araberne ut av Israel.» Det sier hun ikke. Selbekk er mer nøyaktig: «Hovedhensikten med kronikken synes å være å argumentere for at Israel burde deportere – eller «kaste ut» som er det er det nøyaktige uttrykket hun bruker – arabere ut av landet.» (Vår uthevning.)
STØRES «EKSTREMIST» RETORIKK
Men også han tar sterkt avstand fra problemkronikkens holdninger: «Vi er uenig i det Gro Faye-Hansen Wenske skriver. Både på teologisk, etisk og menneskerettslig grunnlag.» Allerede i ingressen sammenlignes Wenskes meninger med muslimske ekstremister. Nesten som da Jonas Gahr Støre sammenlignet Selbekks nokså fredelige publisering av tegninger i en norsk relativt marginal avis, med muslimske ekstremisters avsindige hat og raseri, som for en del menneskers vedkommende hadde døden til følge.
Underlig og svært ironisk at Selbekk ikke selv ser dette.
KRISTENHETENS «NYE» LOVER, MENNESKERETTIGHETENE
Menneskerettighetene har åpenbart har tatt over plassen for De ti bud i deler av kristenheten, som det for lengst har gjort det i den sosialistiske verden. Det later til å være klart viktigere å oppfylle dem enn det som tradisjonelt har vært en kristens formål.
At Selbekk og Gjøsund ikke ser at de derfor har et forklaringsproblem og et troverdighetsproblem overfor sine lesere, er påfallende. Vi vil tro store deler av kristenfolket er uenig med disse to. At Selbekk tar avstand på «menneskerettslig grunnlag» er én sak, – at han gjør det på teologisk grunnlag er en helt annen. At Gjøsund kaller Wenskes uttalelser hat, sier noe om klimaet mellom de bibeltro kristne, og de såkalt liberale.
EKSTREME YTRINGER?
Wenske presiserer nemlig uttalelsene sine; det er godt gjort å misforstå det hun skriver, som både Selbekk og Gjøsund gjør (våre uthevninger):

Her ser vi tydelig alle de som «vil holde seg til Israel» – være venner med Israel, støtte og hjelpe dem, de skal få bo i landet, men ikke de som stadig både skriver og roper ut at de vil drepe dem!

Bare Herren, Jesus kan gi oss fred og forsoning. Dette gjelder på det personlige område. Det er godt når troende messianske jøder ber sammen med troende arabiske kristne. Men det vil ikke si at de absolutt må bo sammen, i samme land. Men man skulle tro at de «fremmede» som går med Israel og som kan forbli i landet Israel, hovedsakelig kommer fra denne gruppen.

Hvor lenge skal Israel fortsette å mure seg inne og verden ikke bry seg? Nei, den eneste løsning er å kaste ut alle palestina-arabere som hater Israel, hele familier der de har barn som daglig driver med stein og brannbombe-kasting mot jøder. De må vekk! Hver dag soler de seg i alle de forsikringer, helsetjenester og tilbud Israel gir dem.

Er Wenskes ytringer «ekstreme»? Vi siterer litt av Wikipedias definisjon av ordet: Uttrykket kan oversettes med «det ytterste» eller «det fjerneste», eller også «det verste». Det et uttrykk som brukes om ytterliggående holdninger.»
Skulle Wenskes kronikk kunne kalles «ekstrem», ville Selbekk måtte godtgjøre at hennes holdninger gikk lenger enn hva vanlig er, eller at hun ga uttrykk for noe som er verre enn praksis slik den er i dagens verden. Å gi uttrykk for at man ønsker handlinger som det allerede er grunnlag for i landets lover mot for eksempel terrorisme, kan knapt kalles ekstremt.
ONDE HENSIKTER?
Retoriske merkelapper som «å gi hatet et ansikt» impliserer at artikkelforfatteren Gro Faye-Hansen Wenske hater noen. Man går altså ikke i rette med hennes påstander eller argumenter, men hennes påståtte hensikter. Det er i vanlig dialog med mennesker ansett som svært dårlig gjort å tillegge et menneske onde hensikter. Man kan være uenig i det vedkommende sier, man kan være uenig i veien til målet, – man kan til og med være uenig i målet selv. Men å tillegge et menneske en ond hensikt er ikke vanlig i norske medier. At desken har latt dette passere, kan kanskje fortelle oss noe om hvor terskelen ligger i forhold til jødene – og det i en kristelig avis.
Man har tatt steget fullt ut: her diskuterer man ikke sak. Man opphøyer seg til moralske overdommer, og dømmer mennesket som har skrevet kronikken for antatte eller påståtte egenskaper. Dette er venstresidens ultimate verbale kampmetode. Slik de holdt på etter 22/7 i sine forsøk på å klistre den gale massemorderen Anders Behring Breivik til de politisk konservative. En kobling som ikke fantes og ikke finnes.
UTVISNING KUN PÅ MISTANKE: IKKE EKSTREMT, MEN SVÆRT VANLIG
Å «utvise,» «deportere,» eller som Wenske uttrykker det, «kaste ut» borgere der hvor det er mulig, dersom de hater Israel, er slett ingen ny tanke, når det gjelder andre land. Enhver suveren stat har nemlig denne rett. Ingen fremmed borger, uansett kriminalstatus, kan kreve å få oppholde seg på en suverens stats territorium. En slik tillatelse er opp til staten å vurdere, og staten står ikke til regnskap for noen. Derfor heter det også for eksempel «asylsøknad«, «oppholdstillatelse»  og lignende. Staten kan ha sluttet seg til internasjonale avtaler, som for eksempel EMK, men staten står også selvfølgelig fritt til å la være, eller å trekke seg, som Storbritannia nå gjør (under). En suveren stat kan selvsagt også velge å la kriminelle borgere fra andre land få bli. Også Norge har innvilget terrorister benådning for straff etter terrorisme, og opphold i landet.
Frp kom i april i år med et resolusjonsforslag om å gjøre hjemvendte Syria-krigere statsløse. Norges statsminister Erna Solberg er heller ikke fremmed for tanken (september 2014):
– Vi skal gå gjennom de mulighetene vi har innenfor den europeiske menneskerettighetskonvensjonen om å frata statsborgerskap der man har mulighet til å beholde eller ta tilbake sitt tidligere statsborgerskap. Det er det vi har vurdert så langt, sier Solberg.
Vi utviste i juli 2014 fire mistenkte terrorister – mennesker som aldri har gjort Norge noe ondt, kun fordi de hater oss.
Etter terroralarmen i Norge den 24. juli i år utviste Norge, menneskerettighetenes bastion nummer én, rundt 20 islamister som ulovlig oppholdt seg i Norge.
En stat kan til og med, så ekstremt det enn er, velge å utvise politiske flyktninger som kritiserer islam.
Høyst oppegående land med lang demokratisk fartstid, og som holder menneskerettigheter høyt, for eksempel Storbritannia, vurderer ikke bare å «utvise utenlandske statsborgere de anser som kriminelle, terrorister eller ulovlig i landet.» Kun på mistanken kan landet nå frata personer som ikke er født med britisk statsborgerskap, dette, – også selv om vedkommende mangler noe statsborgerskap overhodet.
De vurderer seriøst å trekke seg fra Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) om nødvendig. The Independent kunne i desember 2013 berette om 37 mennesker som har blitt fratatt sine statsborgerskap siden mai 2010 av slike grunner.
Den 27. august 2014 leser vi at den nederlandske statsminister Lodewijk Asscher ønsker å frata muslimske imamer som preker hat, sitt visum.
USA har hatt lover for utvisning av mistenkte terrorister siden i alle fall 80-årene. «Alien Terrorists and Undesirables: A Contingency Plan» (Mai 1986).
Canada har lover for utvisning, og i de tilfeller det juridiske ikke faller på plass, sørger man i enkelte tilfeller for å utstyre personen som mistenkes, med GPS, og begrenser hans tilgang til samfunnet.
Danmark utviste i 2011 somalieren som hadde forsøkt å drepe Kurt Westergaard.
Det er en endeløs, lang rekke enkelteksempler utvisning og svartelisting av personer som oppfordrer og rekrutterer folk til terrorisme, over hele verden.
ENGASJEMENT KUN NÅR DET GJELDER ISRAEL?
I disse sakene, og en rekke tilsvarende i Skandinavia, Europa og resten av verden, har ikke Vårt Land og Dagen engasjert seg nevneverdig så vidt vi har kunnet se.
Når det gjelder Israel derimot, er engasjementet på topp. Israel, som utgjør et helt marginalt areal i et enormt araber- og, muslimdominert område, og hvor trusselen fra disse til tider har vært eksistensiell, er det ingen ende på hvor mye hensyn man skal ta til de sistnevnte.
Det eksepsjonelle er ikke at man engasjerer seg. Det finnes blitzere og ekstremister på ytre venstre og høyre som alle hater Israel og kritiserer og beskylder den jødiske staten villig vekk for det meste. Når de to viktigste kristelige mediene i Norge i dag unisont gjør det på denne måten, er det noe annet.
– IKKE NOK
Det er fristende å sitere en arabisk jøde vi snakket med nylig. – De elsker nok Israel, som de sier. Men ikke nok til at de innrømmer dem retten til å forsvare sine kjære.
Hvis Dagen mener Wenske er ekstrem, bør de peke tydelig på hva, og hvorfor. Hvis Vårt Land mener hennes påstander er hatefulle, bør de kanskje vurdere å si opp sin tilknytning til Bibelen. Er det Wenske selv som menes å være hatefull, går avisen godt utenfor normal folkeskikk og høflighet. Ingen overraskelse at gammelterroristen som smuglet sprengstoff for PFLP er begeistret.
 Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: