Det egentlige problemet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre i NTB-artikkel i Vårt Land:

Støre advarer mot farlig holdning til holocaust
Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) er bekymret over det store antallet nordmenn som likestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes jødeutryddelse, holocaust.
– Jeg er særlig urolig over at så mange som 38 prosent av de spurte likestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes jødeutryddelse. Det er en grov historisk feilslutning og en farlig kobling, sier Støre.

Det er ingen tjeneste overfor palestinerne å gjøre en slik referanse, poengterer Støre.
– For det fjerner oss fra den saklige debatten om palestinernes stilling i de okkuperte områdene og i Israel, sier han.
– Det snarere svekker den politiske gjennomslagskraften i et politisk engasjement for palestinernes sak. For det er grovt historisk usant og derfor usaklig, tilføyer han.

Det er prisverdig at Støre tar opp og adresserer dette problemet. Men i likhet med Kristin Halvorsen, som ikke greide å innse at en av årsakene til jødehat i Norge er uttalelser i medier og av ledende politikere, – ja, at antisemittisme simpelthen kommer derfra, og skyldte jødehatet på lærerne i skolen, så greier ikke Støre å se det egentlige problemet.
Støre er selv i særklasse usaklig i sin kritikk av Israel. At man politisk har en høne eller to å plukke med den sittende regjering i Israel er så sin sak. Men at man gjentatte ganger kommer med uspesifiserte og udokumenterte beskyldninger, og ikke tar det minste selvkritikk etter at flere undersøkelser den siste tiden har pekt nettopp på medienes rolle, og dermed holdninger som bringes det norske folk i de sterkeste kanaler som finnes, er betenkelig.
Til og med før man hadde fakta på bordet etter den fatale bordingen av «Mavi Marmara» under «Fredsflotiljen» mot Gaza konkluderte Støre og uttrykte sjokk over jødenes selvforsvar. Der FN etter granskning konkluderer med at Israel følger internasjonal lovgivning, ønsker Støre seg en tøffere linje, og foreslår at Israels sjøblokade av Gaza er «folkerettslig uakseptabel
Vi har også tidligere påpekt Støres mange uttalelser om at Israel «bryter Folkeretten», og etterlyst dokumentasjon på dette. Folkeretten selv inneholder som vi har dokumentert, for eksempel en lovfestet rett til tett bebyggelse: 

Art 6: The Administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions and shall encourage, in co-operation with the Jewish agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on the land, including State lands and waste lands not required for public purposes. (The Council of the League of Nations: July 24, 1922)

Slikt og en rekke lignende utsagn setter Støres ellers positive holdninger over i et litt underlig lys.
SMA skrev i sin leder8. juni:

Men hovedkildene til norsk jødehat er ikke bare den nedsettende omtalen av jødenes hjemland man finner i mediene.  De alvorligste tilfellene av atferd som genererer antisemittiske stemninger i en befolkning finner vi blant våre ledende politikere.  Vi har skrevet mye om vår utenriksminister Gahr Støres gjentatte anklager mot Israel for ”ulovlig okkupasjon” og ”brudd på folkeretten,” uten at vi hittil har fått høre hvilke lover og paragrafer som er brutt.  Slike utsagn er med på å skape uvilje og negative stemninger.  Det samme gjelder utdanningsminister Halvorsens mange oppfordringer til boikott av jødenes hjemland.  Politikeres vedvarende kritikk som ikke dokumenteres og hjemles, er med på å utviske grensen mellom legitim kritikk og nedsettende omtale, som i sitt vesen er en antisemittisk uttrykksform.

I den store undersøkelsen «Antisemittisme i Norge?» i regi av HL-senteret fremgår det klart at medienes rolle ses på som kanskje hovedgrunnen til det økende jødehatet, og litt lenger ned på samme liste venstresidens uttalelser og politikk:

Formeninger om årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer
Det var lagt inn kommentarfelt i spørreskjemaet slik at respondentene som mente at negative holdninger til jøder og muslimer var (ganske eller veldig) utbredt kunne utdype hva de trodde var årsaken til de negative holdningene.
Typiske temaer som nevnes i kategorien «Årsaken ligger utenfor gruppen»
Om årsaken til negative holdninger til jøder:
• Medias dekning av Midtøsten
• «Historien» / gamle fordommer
• Politisk venstreside / venstresidens uttalelser og politikk
• Uvitenhet
• Sammenkoblinger mellom israeler/jøde

Man kunne derfor være fristet til å si at problemet med jødehatet slett ikke ligger der Støre peker. Ikke det egentlige problemet. Det Støre peker på, er snarere et symptom på og et resultat av blant annet hans virksomhet.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: