Den arabiske våren – ikke bare blomster


Den arabiske våren var ifølge mediene en lengsel etter demokrati og menneskerettigheter, mens mer edruelige kommentatorer og meningsytrere påpekte at det mer dreide seg om behovet for mat og levelige vilkår, – i all hovedsak med menn i alle roller av betydning. Verdier vi i Vest ser som naturlige, som likestilling og likeverd uansett kjønn, minoritets- eller etnisitetstilhørighet og religion, er rett og slett ikke naturlig å tenke på for en gjennomsnittlig muslimsk mann i Midtøsten. Verken før eller etter den såkalte våren. Og slike menn er det mange av i muslimske land.
MEMRI (The Middle East Media Research Institute) har oversatt et intervju med den egyptiske presidentkandidaten Tawfiq Okasha forrige uke, der han hevdet at den egyptiske hæren vil innlede en krig mot Israel, USA og EU i løpet av tre måneder.
Erklæringen ble gitt i et intervju med Okasha den 9. februar. Han sa også at «akkurat som nazistene vil jødene herske over og eie verden.»
«Hitlers prinsipp var at den beste rase bør bli herre over verden … Hitler etablerte den tyske nazismen for å herske over og ta herredømme over verden. På den annen side ser vi at dette er nøyaktig den samme filosofi som jødene har når de sier: vi er det semittiske folk, vi er de beste i hele verden, og vi må herske og styre over verden, fordi semittene er konger over jorden og alt som er på den,» sa han.
«Hitler visste at jødene har den samme ideologi … Hitler mente at tyskerne var verdens herrer, men jødene trodde at det var dem som hadde herredømme over verden.»
«Derfor ble det en kamp. Enten måtte jødene ødelegge Hitler, slik at det kunne bli mulig for dem å fortsette mot sitt mål som var å styre over verden, eller så måtte Hitler utslette jødene…»
[pullquote]- akkurat som nazistene vil jødene herske over og eie verden[/pullquote]Han fortsatte med å slå fast at «Hitler ble slått fordi jødene arrangerte en hemmelig krig mot ham. To av Hitlers rådgivere arbeidet for jødene … Slik greide jødene å komme tett innpå Hitler, ved hjelp av hans næreste rådgivere.»
Han spurte intervjueren: «ser du hvor lenge jødene har konspirert mot verden? Helt siden Den annen verdenskrig tok slutt.»
Det høres likevel noe unøyaktig ut at han anklager jødene for å ha «konspirert mot verden» bare «siden Den annen verdenskrig tok slutt.» For var det ikke nettopp disse beskyldningene som ble brukt av nazistenes propagandaapparat før krigen, og faktisk i hundrevis av år før det?
Han fortsatte med å si at Israel, Amerika og Den europeiske union planlegger å ødelegge tre institusjoner i Egypt med «eksepsjonelt forbrytersk sinnelag,» nemlig den egyptiske etterretning, de væpnede styrker, og den militære etterretningen.
Så erklærte han: «I dag har denne folkets krig begynt. Dette er essensielt, en krigsinnsats!»
«Dette er en voldsom og bitter krig som startet uten skyting, men som vil ende med skyting. Jeg sier dette her og nå. Den egyptiske arme vil åpne ild mot fiendenes arméer,» proklamerte han.
På spørsmål om når denne krigen vil begynne, sa han «innen tre måneder.»
Se hele klippet på MEMRI.org
IsraelNationalNews.com
MEMRI.orgStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: