Bortforklaringer i FN

Ban Ki-moon og Ron Prosor
Ban Ki-moon og Ron Prosor

​Israels utenriksdepartement offentliggjør på sin nettside Israels FN-ambassadør Ron Prosors reaksjon på saken som begynte med at en UNRWA-talsmann lot seg avbilde med et kart hvor Israel var fjernet, og fortsatte med UNRWAs benektelse og bortforklaringer av fakta i saken.
Les historien her…
Israels FN-ambassadør Ron Prosor svarer på påstander fra en UNRWA-talsmann tirsdag 14. mai 2013, hvor det ble slått fast at det kartet som en representant fra UNRWA poserte med tidligere denne måneden egentlig ikke bestrider Israels rett til å eksistere.
[pullquote]URNWAs ansatte burde komme seg ut av bokhandelens eventyravdeling og finne et kart som viser dem veien til det moralske sentrum i organisasjonen[/pullquote]»Tidligere i denne uken skrev jeg en klage til FNs generalsekretær [se under for original] om en sak der en talsmann for UNRWA poserte på et bilde med et kart som kalte Israel for «Palestina». Etterpå kom det melding fra en annen representant fra UNRWA om at kartet det var snakk om ikke «fjernet Israel», og hevdet at kartet viste regionen før Israel ble skapt i 1948.
UNRWAs historie- og geografiforfalskning er ikke noe mindre enn forferdelig. Hvis dette kartet var i et atlas, ville det bli plassert i bokhandelens eventyravdeling.
For det første inneholder kartet et stort PLO-flagg (Den palestinske frigjøringsorganisasjon). Det er godt gjort av UNRWA å insistere på at kartet er datert før Israel ble skapt, ettersom PLO begynte å bruke dette flagget først i 1964.
For det andre er landområdet tekstet «arabisk Palestina», noe som ikke fantes den gangen, og fremdeles ikke finnes. Tillat meg å holde en kort historietime for UNRWA: fra 1922 til 1948 var regionen kjent som «Det britiske mandat for Palestina.»
I stedet for å stille opp for fotografier med kart som benekter Israels eksistens, burde URNWAs ansatte komme seg ut av bokhandelens eventyravdeling og finne et kart som viser dem veien til det moralske sentrum i organisasjonen deres.»
 

14. mai 2013
H.E. Mr. Ban Ki-moon
Secretary-General
United Nations
New York
Deres Eksellense,
Jeg vil gjerne gjøre Dem oppmerksom på en skremmende hendelse som fant sted tidligere i denne måneden. 2. mai 2013 var representanter fra the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) med på et arrangement i sør-Libanon. Under arrangementet poserte Ann Dismorr, som er direktør for UNRWAs aktiviteter i Libanon for fotografering med et kart hvor Israel var fjernet, og som identifiserte det geografiske området som «Palestina.»
Kartet identifiserte «Palestina» som det geografiske området som brer seg fra Middelhavet til Jordan-elven. Landet Israel var påfallende fraværende. Man trenger ikke en doktorgrad i Midtøsten-historie eller geografi for å skjønne at et kart over Midtøsten som ikke har Israel med, er dypt og grundig forutinntatt.
Mange i det internasjonale samfunn betviler UNRWAs upartiskhet og stiller spørsmålstegn ved dets motiver. Israel støtter UNRWAs viktige humanitære arbeid; men handlinger som oppfordrer til fornærmelser, konflikt og til sist vold, underminerer dette arbeidet. Å anerkjenne et flagg som avviser Israels rett til å eksistere, er opprørende og i strid med den integritet, uavhengighet og upartiskhet som UNRWA står for.
Jeg kjenner til den betydning sameksistens og forståelse mellom folk har for deg, og jeg er sikker på at du vil bli forferdet over å høre om denne hendelsen. Skal UNRWA beholde sin integritet og upartiskhet er det nødvendig at FN umiddelbart ser på saken.
Jeg forsikrer Dem at saken er grundig overveid, Deres eksellense.
Ærbødigst,
Ron Prosor
Ambassadør
Fast representant

Originalen:

14 May 2013
H.E. Mr. Ban Ki-moon
Secretary-General
United Nations
New York
Excellency,
I wish to draw your attention to a startling event that took place earlier this month. On May 2, 2013, officials from the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) attended an event in southern Lebanon. At the event, Ann Dismorr, Director of UNRWA Affairs in Lebanon, posed for photos with a map that erased the State of Israel and identified the geographic area as “Palestine”.
The map identified “Palestine” as the geographic area extending from the Mediterranean Sea to the Jordan River. The State of Israel was conspicuously absent. It doesn’t take a PhD in Middle Eastern history or geography to realize that a map of the Middle East that doesn’t include Israel is deeply and profoundly prejudiced.
Many in the international community doubt UNRWA’s impartiality and motives. Israel supports UNRWA’s important humanitarian work; however, actions that encourage incitement, conflict and, ultimately, violence undermine this work. Embracing a map that rejects Israel’s right to exist is outrageous and contrary to the integrity, independence and impartiality that UNRWA stands for.
Knowing the importance that you place on coexistence and understanding between peoples, I am sure that you will be dismayed to learn about this event. The integrity and impartiality of UNRWA demands that the UN immediately look into this matter.
Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
 
Yours truly,
Ron Prosor
Ambassador
Permanent RepresentativeStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: