Arabiske israelere ønsker ny nasjonalsang og nytt flagg

Det israelske flagget vaier i vinden. Tel Aviv, juli 2012
Det israelske flagget vaier i vinden. Tel Aviv, juli 2012

Med argumentet om at nasjonalsymbolene uttrykker kun jødiske tradisjoner, ikke arabiske, kom venstreorienterte politikere med forslag om at Israel endrer sin nasjonalsang og flagg.
Nasjonalsangen Hatikvah, «Håpet», og det israelske flagget med den lett kjennelige blå Davidsstjernen, er representativt for den jødiske majoritet i Israel. Nå ønsker en del Knesset-medlemmer fra venstrefløyen i politikken, for det meste arabere, at dette endres til en hymne og et flagg som kan oppfattes som mer spiselig for den arabiske minoriteten i landet.
Blant forslagene som ble diskutert var å lage en nasjonalhymne med en annen, arabisk tekst, og et flagg som i tillegg til det blå inneholder de palestinske nasjonalfargene.
I tillegg til parlamentsmedlemmene var det også en mengde arabiske kvinner til stede. Disse ga uttrykk for at den jødiske nasjonalsangen var fremmed for dem. De mente disse nasjonalsymbolene burd uttrykke noe som er felles for alle, ikke bare for jødene.
Det har tidligere ved flere anledninger vært diskusjoner og kontroverser rundt emnet. Blant annet har dommere i Høyesterett vært innblandet i diskusjoner om hvorvidt disse skal være pliktig til å synge Israels nasjonalsang Hatikvah under innsettelse av dommere, eller ved andre anledninger. Under en dommerinsettelse i fjor ble Israels Høyesteretts eneste araber stående, men han sang ikke Hatikvah.
Ved oppstarten av den nåværende sesjonen i regjeringen forlot 10 av 12 arabiske parlamentsmedlemmer lokalet før man skulle synge nasjonalsangen. Dette medførte naturlig nok en del reaksjoner. Den ene av de to som ble stående, Hamad Amar, er druser, medlem av det høyreorienterte partiet Yisrael Beiteinu. Druserne er de eneste arabisktalende israelere som tjenestegjør i forsvaret. Den andre var Issawi Frej.
Israel definerer seg selv som en jødisk, demokratisk stat. En del av deltakerne i panelet mente dette i seg selv er en selvmotsigelse for de rundt 20% av Israels innbyggere som er arabere. På den annen side er arabisk ett av Israels offisielle språk, selv om en del politikere ønsker å endre dette.
Selv om arabiske innbyggere betaler skatt og kan stemme ved valg, er de ikke fullstendig likestilt med jøder. Hvis en person har jødiske besteforeldre, får vedkommende automatisk statsborgerskap, mens dersom en arabisk israeler gifter seg med en palestiner fra de omdiskuterte områdene, får vedkommende ikke vanligvis israelsk statsborgerskap. Araberne utgjør bare 7% av arbeidsstyrken i Israel, og gjennomsnittslønnen for arabere er 40% lavere enn for jøder, ifølge Ynet News.
En av deltakerne i diskusjonen, Ruth Calderon, mene Hatikvah ikke er selve problemet, men et symptom på problemet. «Israel er en stat med to nasjoner, men vi har ikke blitt enige om grensene enda. Jeg er sionist, og jeg vil at Israels karakter og identitet skal være jødisk.» Calderons representerer partiet Yesh Atid.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: