Antisemittisme i Norge?

Fra Regjeringen.no:
Presseinvitasjon: Rapporten ”Antisemittisme i Norge?” overleveres statsråd Inga Marte Thorkildsen
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen mottar tirsdag 29. mai kl. 14.00 en rapport fra HL-senteret om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter.
 
Rapporten er den første omfattende befolkningsundersøkelsen i Norge om holdninger til jøder og andre minoriteter. Målet med undersøkelsen har primært vært å kartlegge holdninger til jøder, men også se på holdninger til andre minoriteter. På pressekonferansen vil de viktigste funnene fra undersøkelsen bli presentert.
 
Undersøkelsen er gjennomført av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i perioden august 2010 – mai 2012 på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Utenriksdepartementet og Justisdepartementet.
 
Program:
14.00 – 14.05 Velkommen v/ Direktør ved HL- senteret Guri Hjeltnes
14.05 – 14.20 Presentasjon av hovedfunn v/ prosjektleder Christhard Hoffmann
14.20 – 14.30 Innlegg v/ statsråd Inga Marte Thorkildsen
14.30 – 15.00 Spørsmål fra pressen i plenum
Statsråd Inga Marte Thorkildsen, professor Christhard Hoffmann, forsker Øivind Kopperud og professor Werner Bergman svarer på spørsmål fra pressen i plenum. Det blir også anledning til individuelle intervju i etterkant av pressekonferansen.
Sted: HL- senteret. Villa Grande, Huk Aveny 56 – Bygdøy
Tid: Tirsdag 29.05 kl. 14.00

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644