Abbas om jødene: – De har ingen rett til å vanhellige våre hellige steder med sine motbydelige føtter

Tempelhøyden, hvor Abraham ble bedt om å ofre sin sønn i oldtiden. I 2015 anser man det for å være muslimsk, siden Muhammeds tilhengere levde fra 632 og utover.
Tempelhøyden, hvor Abraham ble bedt om å ofre sin sønn i oldtiden. I 2015 anser man det for å være muslimsk, ettersom Muhammeds tilhengere levde fra 632 e. Kr. og utover.

«Al-Aksa er vår og det samme er Gravkirken. De har ingen rett til å vanhellige dem med sine motbydelige føtter. Vi vil ikke la dem gjøre dette, og vi skal gjøre alt vi kan for å forsvare Jerusalem.»
I en verden der diplomater opptrer høvelig og høflig, skulle man tro et slikt utsagn kom fra et barn. Det gjør det ikke. Det kommer fra en araber ved navn Mahmoud Abbas. Han representerer som alle vet de araberne som bor i de omdiskuterte områdene Judea og Samaria. Området utgjør en ganske liten del av det som en gang ble kalt for Palestina; området omfatter det som nå er den jødiske staten Israel.
At han representerer dem er for øvrig en sannhet med modifikasjoner. Abbas ble valgt for fire år; nå har han sittet i ti. Og han er ikke veldig populær blant sine egne. En undersøkelse foretatt 17-19. september av Palestinian Center for Policy and Survey Research, som er en ledende forskningsgruppe i territoriene, konkluderer med at 65 % av de spurte som mener at en tostatsløsning ikke lenger er mulig, ønsker at Abbas skal trekke seg fra formannsvervet. Det er 51 %  som er imot tostatsløsningen, mens 48 % støtter den. For tre måneder siden var disse tallene motsatt.
Kun 31 % av de spurte ønsket at Abbas skulle fortsette som formann.
Undersøkelsen ble foretatt på et tidspunkt da det var spesielt mye rivninger mellom jøder og arabere, spesielt hva angår steder som er hellige både for jøder og muslimer.
Også mellom Abbas Fatah, og Hamas, som regjerer på Gazastripen, er det kraftige rivninger for tiden.
«I tillegg indikerer udersøkelsen en utvikling som kan være trigget av sinne mot den arabiske verden, ettersom den overveldende majoritet tror at arabere ikke lenger bryr seg med palestinernes skjebne,» skrev direktøren for undersøkelsen, Khalil Shikaki, i en kommentar.
Spørreundersøkelsen viste også at 66 % av de spurte avviser nye forhandlinger med Israel uten forhåndsbetingelser, dersom dette betyr at byggingen av bosettinger ikke tar slutt. En overveldende majoritet på 88 % ønsker at PA skal ta Israel til Den internasjonale straffedomstolen for denne byggingen.
Undersøkelsen omfattet 1270 voksne personer, og har en feilmargin på tre prosent.
De famøse uttalelsene fra Abbas kom i dag i forbindelse med at jøder ønsker å gå opp på Tempelhøyden for å tilbe. Tempelhøyden er et flere tusen år gammelt jødisk hellig sted. Vi vet at den unge ideologien islam har adoptert stedet som sitt eget hellige sted, og med den underdanige holdning majoriteten av verdens stater har inntatt til denne politiske religionen, er det i dag faktisk allment godtatt at stedet er muslimsk. Dette til tross for at alle vet at islam oppsto så sent som 632 etter Kristus.
Disse holdningene stikker så dypt at man i dag nærmest må vekkes fra søvn for å få med seg virkeligheten. «Det blir ingen palestinsk stat uten Jerusalem,» mente Abbas i et møte med aktivister fra øst-Jerusalem i dag. «Vi er i Jerusalem og vi vil bli der for å forsvare våre islamske og kristne hellige steder.»
Fint at han tar med seg kristne hellige steder, men virkeligheten er noe annerledes. De kristne jages fra alle muslimske land i Midtøsten, kirker brennes ned og ødelegges. I de «palestinske» områdene er det i dag færre kristne enn noensinne.
«Vi kommer ikke til å forlate vårt land.» «Hver blodsdråpe som er utgytt i Jerusalem er rent, for Allahs skyld. Hver eneste shahid («martyr») vil komme til himmelen, og alle som blir skadet får sin lønn, ved Allahs vilje,» avsluttet han med.
Jerusalem Post
IsraelNationalNews.com
Jerusalem PostStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: