Åpent brev til NTNUs styre v/ Rektor Torbjørn Digernes [email protected]  NTNU 7491 Trondheim                                                                                                             Oslo 8.november 2009 Spørsmålet om akademisk og kulturell boikott av Israel Det norske Senter mot antisemittisme, SMA, har med stor bekymring merket seg initiativet fra NTNUs daglige… Les mer