I forkant av Universitetsstyrets behandling av Helle Linné Eriksens forslag om å boikotte israelske akedemiske institusjoner og kultur ble det sendt et brev til rektor ved UiO fra organisasjonen Scholars for Peace in the Middle East (SPME). Brevets tekst følger… Les mer
Universitetsstyret i Oslo gikk imot Helle Linné Eriksens forslag om akademisk boikott av Israel. Med ni mot to stemmer ble forslaget hennes avvist. Den andre stemmen var studentrepresentant Anders Venner Rindal. I vedtaket heiter det mellom anna at leiinga ved… Les mer