02.11.1917    Av: Arthur James Balfour, Sir   Utenriksdepartementet 2. november 1917 Kjære Lord Rotshchild:  Det er meg en stor glede å overbringe Dem, på vegne av Hans Majestets regjering, følgende sympatierklæring i anledning de jødiske sionistenes bestrebelser, som har blitt lagt… Les mer