Støtten til terror mot jødene må opphøre

Vi må tilbake til oldtiden for å finne begynnelsen til jødehatet.  Det folket som hverken vil innordne og underkaste seg fremmed maktelite eller la seg utrydde, har i all tid vært mistenkeliggjort, beleiret og angrepet.  Det pågår fremdeles for åpne mediekanaler.  Selv i et fjerntliggende land som Norge går det ikke en dag uten medieoppslag med brodd mot Israel.

Ingen andre land i verden behandles på den måten og ingen andre land i verden er utstyrt med egen fast dagsorden i FNs organer hvor de øvrige medlemmene, med et par hederlige unntak fra øyer i Stillehavet, systematisk og vedvarende gjennom årtier projiserer sine egne feil og mangler på den jødiske staten og anklager Israel for alt hva de selv er skyldige i.  Det er det som er blitt Israels rolle i hovedorganet for «mellomfolkelig samarbeid.»

Vi må ikke la oss villede av alle de velklingende argumentene som føres i marken mot den vandrende jøden eller hans moderne image, – den jødiske staten Israel.  I antisemittens øyne er de ett.  Den store feilen Hitler gjorde var forsøket på å utrydde det jødiske folk.  Hans etterfølgere har en annen taktikk: De har anerkjent Israels rett til å eksistere på den betingelse at det skjer på deres nåde.  De tillater Israel å eksistere i en konflikt som de selv med sitt renkespill har skapt og gjort uløselig.

Gjenopprettelsen av den jødiske staten Israel var fra begynnelsen et velment forsøk fra kristne europeiske venner av det jødiske folk på å gjøre bot for en forbrytelse deres forfedre hadde begått mange århundrer tidligere da de okkuperte og ødela jødenes nasjonalstat og drev de overlevende jødene ut i landflyktighet.  De allierte ville virkeliggjøre kongstanken til Theodor Herzl om å gjenskape den jødiske staten i Landet Israel hvor den en gang hadde eksistert og som det jødiske folk var blitt frarøvet, men som de aldri hadde gitt avkall på.  Seierherrene i første verdenskrig ville gjenskape det frigjorte Landet Israel slik de også samtidig frigjorde de arabiske nasjonene fra tyrkisk okkupasjon og undertrykkelse.

Opposisjonen mot jødestaten meldte seg raskt og førte til at gjenopprettelsen fikk et tillegg i form av en etnisk-religiøs konflikt som stormaktene utnyttet ved at de stilte seg til rådighet som konfliktløsende fredsmeklere i den konflikten de selv hadde skapt og etter hvert gjorde uløselig.  De ville på den måten holde en kontrollerende hånd over landet og regionen som bugnet av energikilder de sårt trengte å utnytte.

Jødene har vist at de på egen hånd kan leve i fred og fordragelighet med sine nabofolk.  Det forutsetter bare at Vesten og især Europa holder seg borte.  Abraham-avtalene som Israel har inngått med en voksende skare av selvstendige arabiske land kan ikke bortforklares.  De er levende bevis for hva det jødiske folk kan få i stand når bare de gamle kolonimaktene holdes på avstand.

Det var Europa som okkuperte og ødela landet deres.  Det var Europa som gjennom århundrene fordrev og trakasserte jødene.  Det var Europa som forsøkte å utrydde dem, og det er fremdeles Europa som holder trykket mot det jødiske folk høyt ved å finansiere og oppvigle til terror mot jødene og deres hjemland.  Det er i Europa ondet befinner seg, ikke i Israel.

Også Norge har meldt seg på i det uverdige spillet hvor terrorister lønnes for å holde konflikten med jødene varm.  Norske myndigheter og politiske ledere er vel kjent med at deres påstander om «ulovlige bosettinger» og «okkuperte palestinske territorier» er grunnløse.  De vet at påstandene om at Israels nærvær i Øst-Jerusalem, Judea og Samaria er «et hinder for fred,» ikke medfører riktighet.  Man behøver ikke være ekspert på folkerett for å innse at denne anti-israelske politikken ble skapt av EEC/EF/EU for å dempe ned arabiske trusler om terror og olje-embargo.  Det er feighet, unnfallenhet og usannferdighet som på ny får Europa til å ofre jødene og deres hjemland for egen bekvemmelighet.

Det eneste som kreves av de europeiske landene er at de avslutter det renkespillet de på 1970-80-tallet innledet mot den jødiske staten for egen vinnings skyld.  Spillet har kostet tusener av menneskeliv, og fremdeles ofres mennesker.  For anstendighetens skyld må Europa, og nå også USA, holde opp med å finansiere og oppmuntre til terror mot jødene og deres hjemland.  Israel er kommet for å bli innenfor sine internasjonalt anerkjente statsgrenser.

Grensene vil ikke bli endret som følge av usanne påstander om «okkupasjon» og «ulovlig boligbygging.»  Det er for lengst avslørt og dokumentert at den ulovlige byggevirksomheten som finner sted i landet er planlagt, finansiert og gjennomført av folk fra EU i forsøk på å undergrave Israels suverenitet og legitimitet.  Det er dette som er problemet og som norske myndigheter støtter i sin iver etter å følge EUs feilslåtte politikk, i stedet for å oppfylle sine egne forpliktelser til å støtte gjennomføringen av Oslo-avtalene og bekjempe finansiering av terror.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: