Mens vi venter på å bli fortalt hvordan norsk utenrikspolitikk vil se ut de nærmeste årene, er det for Midtøsten-politikkens vedkommende allerede klart at det går mot en tydelig radikalisering.  I forholdet til den arabisk-israelske konflikten har alle støttepartiene bak… Les mer
I 2001, en uke før terrorangrepet 11. september mot USA, arrangerte FN en konferanse i Durban om rasisme, diskriminering, fremmedfrykt og intoleranse, som utartet til en internasjonal heksegryte av ondskapsfulle og antisemittiske angrep på den jødiske staten Israel.  Tilknyttet denne… Les mer
Et tema som i mange år har gått igjen i norsk debatt om den arabisk-israelske konflikten er spørsmålet om finansiering av skolebøker som gjennom forskjellige pedagogiske virkemidler lærer opp palestina-arabiske barn til jødehat og forherliger terror.  Også venstresiden på Stortinget… Les mer
De siste fem år har Regjeringen satset mange millioner kroner for å bedre forholdene for den jødiske minoriteten i Norge gjennom sine Handlingsplaner mot antisemittisme.  Hensikten har vært den beste og tiltakene har hver for seg vært prisverdige.  Men vi… Les mer
Den 11. mai ble det erklært unntakstilstand og portforbud i den israelske byen Lod.  Den ellers så fredelige byen som har en blandet jødisk og arabisk befolkning opplevde et opprør med gatekamper som krevde menneskeliv.  Byens sentrum ble påført ødeleggelser… Les mer