Yassir Arafat al-Husseini – art. 2

Artikkelen skal oppdateres
Første artikkel om Arafat her..
Nå har Yasir Arafat nesten blitt en folkehelt og en kjær person for norske journalister og politikere. Siden så mye av historien stadig blir omskrevet av mediene er det særlig viktigere å huske hvem Arafat var. Følgende er en forkortet versjon av hans vita. En mer utfyllende versjon som inkluderer linker og referanser ligger nå på NIS-informasjonssider på nettet
Vær velkommen til å surfe på vår nettside og bruke informasjonen om hvem Arafat var og hva PLO og arabiske terrorist-ledere fremdeles står for:

  • (Siden det er kun formelle forskjeller mellom PLO, PA og Arafat, anbefaler vi å besøke også de andre sider.
  • Kort om Yassir Arafat (og flere temaer)

Hvem er Yasir Arafat?

, som var den som gjennom propaganda og oppvigleri satte i gang den arabiske terrorisme mot jødene i 1920-årene. Mest kjent var massakren på jødene i Hebron i 1929 . Under Den annen verdenskrig hadde sitt hovedkvarter i Berlin hvor han i samarbeid med Heinrich Himmler organiserte jødeutryddelse på Balkan, hvor han også fikk opprettet muslimske Waffen SS-avdelinger (Handjar/ Handzar)
Arafat er den moderne terrorismens far og den som utviklet flykapring og internasjonal utpressing til politisk kunsthåndverk. I utviklingen av terrorismen fikk Arafat betydelig støtte fra Sovjetunionen, som gjennom det meste av det tyvende århundre sto som hovedsponsor bak utviklingen av terrorisme som politisk virkemiddel mot Vesten (delvis direkte og delvis gjennom sine lakeier i andre land).
Arafat, lederen for terroristorganisasjonen Fatah , ble engasjert av Den arabiske liga for å videreføre deres terrorkrig mot jødene i Israel. En «hensiktsmessig» paraplyorganisasjon for de etter hvert mange arabiske terroristgrupperingene, Den palestinske frigjøringsorganisasjon, PLO , som Den arabiske liga opprettet i 1964 for å samordne og utføre angrep på sivile israelere på vegne av de øvrige araberlandene. Det var de egyptiske myndigheter ledet av president Nasser, den gang den mektigste parten i Ligaen, som valgte ut egypteren Arafat som ny leder for denne virksomheten. Hensikten med PLO hadde vært å ha en «palestinsk» organisasjon til å ta makten offisielt når de selv, slik de planla, kastet jødene på havet. Når det ikke lyktes, gikk man over i en mer langsiktig terrorkrig med Arafat og PLO i ledelsen på vegne av det midlertidige «palestinske folket», som ble oppfunnet for å vinne kampen i mediene. Den krigen pågår ennå.
I 1974 vedtok PLO Faseplanen , som spesifiserer PLOs strategiske rolle i den arabiske strategi: Svekke jødene med terrorisme for å hjelpe araberlandene invadere og utslette Israel. Også denne gang var Kairo stedet der PLOs framtid bestemmes og slik er det i 2001.
Den europeiske union, Norge og USA bekjemper ikke PLO/PA fordi den er armen til Den (oljerike) Arabiske liga.
Virksomheten til Arafat og PLO kom snart til å få stor betydning bl.a. for organiseringen av verdens flytrafikk. Plutselig fikk vi lange køer foran sikkerhetskontrollen på alle verdens flyplasser, noe som er både en plage og en kostbar affære for de reisende. På grunn av Arafat og PLO ble mange turister engstelige for å reise til tidligere turiststeder som terroristene omdannet til politiske terrormål.
I 1995 sa Ariel Sharon: «Jeg kjenner ingen siden nazistenes tid som har så mye blod fra sivile jøder på sine hender som Arafat«. I tillegg var Arafat i 1974-82 personlig ansvarlig for drap på ca. 100.000 kristne i Libanon, mange tusen muslimer og mer enn 100 amerikanske statsborgere. Siden Oslo-avtalen har Arafats folk henrettet tusenvis av muslimer, ved lynsjing eller etter rettssaker som varte i noen minutter.
Hitlers bok «Mein Kampf» ble for få år siden distribuert fra Arafats «hovedstad», Ramallah. Dette kunne bare ha skjedd etter Arafats samtykke eller initiativ.
Arafat og hans organisasjon har aldri anerkjent Israels rett til å eksistere som egen jødisk stat og har aldri forandret PLOs vedtekter (PLO-charter) på dette punkt
Arafat har gjennom sin ledelse av PLO systematisk undertrykket «sitt eget folk» (som ikke er egyptisk, i likhet med ham selv) . Flere Palestina-arabere som vi treffer og som tør snakke på tomannshånd, klager over «at Israel importerte terroristen som ødela vårt liv».
Arafat, PLO og den palestinske selvstyremyndighet, PA, må oppfattes som synonymer. I araberlandene, som alle er strenge diktaturer, er det kun den eneveldige lederen som bestemmer. Dette må være slik ifølge islamsk lære og tradisjon.
Arafat og PLO prøvde i 1970 å gjennomføre statskupp i Jordan, men tapte kampen og etter harde kamper ble derfor kastet ut derfra. Senere prøvde PLO det samme i Libanon og ruinerte landet fullstendig (se film ). Syria samarbeidet den gang som nå med Arafat og PLO, bl.a. om utførelsen av folkemordet på de kristne i Sør-Libanon (1974-82). Mer enn 100.000 kristne ble da regelrett massakrert. En tilsiktet virkning av dette var at den gamle og finstemte balansen mellom kristne og muslimer i Libanon ble forrykket i muslimenes favør. Etter at PLO i årevis hadde terrorisert jødene i Israel med rakettskyting mot Galilea fra Libanon ble PLO av den israelske hæren tvunget til å forlate landet. Den eneste arabiske staten som var villig til å ta imot Arafat var Tunis.
Arafat har fra begynnelsen av 60-tallet ledet den eldste av PLOs terroristorganisasjoner, Fatah , som er PLOs fremste militære paraplyorganisasjon. Blant terroristenhetene under PLO og Fatah finner vi organisasjoner så som Tanzim («sikkerhetsstyrker»), Styrke 17 og Al Aksa-martyrenes brigader Alle disse har angrepet mange sivile jøder.

 

 

 
 

 

 
 Mahmoud Abbas (Abu Mazen): En antijødisk terrorist og Holocaust-fornekter som europeerne støtter.
Arafats nære medarbeider og sannsynlige arvtaker, Mahmud Abbas (Abu Mazen) , som siden begynnelsen var med i ledelsen for Fatah, har skriftlig fornektet Holocaust og forteller at de fleste jødene i Holocaust døde som følge av andre jøders handlinger
En annen fremtredende PLO-leder er Ahmed Korei (Abu Ala), en tidligere bankier som på grunn av sin «aristokratiske» bakgrunn har vært dårlig likt blant vanlige palestinere. Han oppga sin bankkarriere i 1968 og sluttet seg til Arafats terrororganisasjon Fatah og PLO, hvor han mest har tatt seg av PLOs økonomi. Han er hovedarkitekten bak PLOs korrupsjonssystem.
Arafat har også fått støtte fra noen israelske politikere (Quislinger finnes i alle land, inkludert Israel). Den omfattende økonomiske korrupsjonen i PLO/PAs områder er også et resultat av samarbeid med enkelte israelske politikere, som også av slike grunner har støttet PLO. Det foreligger informasjon som peker på at den støtten som PLO fikk blant noen israelske politikere ikke bare var ideologisk motivert. Venstresiden er i mindretall i Israel. Kjøp av arabiske stemmer for å danne en koalisjon var etter alt å døme hovedmotivet . Prisen var at venstresiden i dag støtter antisionismen: Isteden for at jøder skal bosette Jødeland blir de nå derfor drevet ut av landet sitt. I tillegg har noen israelske aktører samarbeidet med PLO pga. økonomiske årsaker (f.eks. Yossi Ginossar ).
Desto alvorligere er det at det er det israelske arbeiderpartiet ved Shimon Peres og Ytzhak Rabin som erklærte at det er «kun Arafat som er den legitime lederen for palestinerne». Med dette dikterte vestmaktene (USA og EU presset Israel) hvem som skal herske over muslimske arabere og tyrannisere dem. Dette bør ikke overaske noen. Organisert kriminalitet finnes overalt, også i det politiske miljø, og har internasjonale grener. Siden korrupsjonen er så omfattende og bevilgningene til PLO/PAs område er så store, er det mer enn sannsynlig at også mange ikke-arabiske (inkludert vestlige) politikere er innblandet.
Omfattende dokumentasjon påviser klar sammenheng mellom Arafat, PLO, Fatah, PA og terrorisme .
Arafat personlig ga ordre om å gjennomføre mordet på USAs ambassadør i Khartoum i 1973
Arafats og hans PLO har støttet Saddam Husseins Irak og rakettangrepet på Israel i 1991, men også i den andre krigen i Irak. I likhet med reaksjoner blant flere muslimer i verden har også muslimer i PLO/PAs kontrollerte områder danset uttrykte stor glede – etter massakren på WTO i 2001
Israelske myndigheter fant under razzia i Ramallah dokumenter som påviser at Arafat overførte store beløp til terroristorganisasjonen Hizbullah, ved deres representant Ahmed Mahmad Iz-A-Din Al-Kassam, et Hamas-medlem som fungerte som mellommann. Razziaen avslørte at veldige beløp, inkludert midler fra EU-land, var overført til terrorformål av Arafat.
Brittiske hackere som brøt seg inn i PAs datasystem fant milliarder av PLO-dollar, og det ble bl.a. også avslørt at Arafat satte inn 5,1 millioner dollar fra et amerikansk hjelpefond på sin personlige bankkonto. Mediene tør ikke nevne PLOs rikdom når de omtaler «fattigdommen blant Palestina-araberne». Norske medier forteller ikke at Arafat er blitt verdens rikeste terrorist. PLO er verdens rikeste terroristorganisasjon. Anslagene over hans personlige formue varierer fra 300 millioner dollar (Forbes Magazine ) til flere milliarder . Ettersom han aldri har tillatt andre, ikke engang sin kone, å disponere sine utenlandske bankkonti – vil vi kunne få se et selsomt skuespill når det etter hvert reises krav mot bankene fra gjenlevende terrorister om å få tilgang til underslåtte formuer.
Stortingets kontrollkomité og den norske regjeringen har fullstendig ignorert avsløringene rundt Arafats korrupsjon, underslag og terrorisme til tross for at dette er grundig dokumentert, bl.a. av EU-kommisjonen, og er vel kjent i Utenriksdepartementet og ellers i Stortinget
Arabiske kilder bekrefter at Arafat lenge i forveien planla den «spontane» intifadaen, som drepte tusenvis av jøder og muslimer og lemlestet enda flere . Han iverksatte dette blodige opprøret da det under Camp David-forhandlingene i 2000 gikk opp for ham at han var gått i en «felle». Den israelske statsminister Ehud Barak tilbød ham alt han ba om i bytte mot virkelig fred. Vel vitende om at hans plan om å utslette Israel i så fall ville bli umulig å gjennomføre, avviste Arafat også dette tilbudet, forlot møtet, reiste hjem og personlig iverksatte, med vestlige medier som «heiagjeng», det blodige og meningsløse opprøret som pågår ennå.
Arafat har bedt arabiske foreldre om å gi ham barna deres for å bruke dem i krig . PA lærer barn å krige, å elske drap og å la seg ofre som «martyrer» i Arafats krig. Men ingen av barna til PLOs ledere har noen gang blitt sendt ut som selvmordsbombere. Opplæringen skjer bl.a. gjennom PAs barne-TV, hvor en av «barnetimetantene» i sommer gikk foran med et godt eksempel for sine seere og sprengte seg selv i luften ved en israelsk grensepost
Arafat har personlig og gjennom lang tid spredd tradisjonelt jødehat: «Israel dreper vår barn for å bruke deres indre organer», fortalte han. Er det noen som husker «Sions vises protokoller»?
Skolebøkene som er utgitt av PLO til bruk i de PA kontrollerte områder inneholder antijødisk propaganda som er grovere enn det nazistene selv brukte
Europas jødehat har en lang historie som fortsetter den dag i dag, selv om målet ikke er definert som «jødedommen» – men helst som «Israel», jødenes stat. Norge og resten av Europa, som i Holocaust rensket seg selv for jøder, og som aktivt eller passivt støttet Holocaust -støtter i dag arabernes krig mot den jødiske staten. Norge kan ikke fortsette dets holdning til jødene!Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: