WJC bekymret for latinamerikanske erklæringer

Jødenes verdenskongress dypt bekymret for latinamerikanske unilaterale erklæringer.
New York 7. desember 2010  – Jødenes verdenskongress (WJC)  uttrykker sin dype bekymring for de siste uttrykk for støtte fra Latin-Amerika til ensidig etablering av en palestinsk stat langs linjene for våpenstillstanden i 1949 (feilaktig kalt “1967-grensene”). Forrige uke ble Brasil, og denne uken Argentina, de første store landene som uttrykte en slik støtte til ensidig palestinsk suverenitet. Rapporter fra de palestinske selvstyremyndighetene tyder på at flere andre latinamerikanske land harkommet med lignende erklæringer.
WJC ber USA og andre medlemmer av kvartetten – Russland, EU og FN – til utvetydig å fordømme slike uttalelser og til å omformulere sitt sterke engasjement for å løse Midtøsten-konflikten kun ved å få til bilaterale forhandlinger mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene.
Prinsippene for en forhandlingsløsning mellom partene er nedfelt i FNs Sikkerhetsråds resolusjon 242 fra november 1967. Denne har styrt alt fredsdiplomati mellom Israel og dets naboer, deriblant fredsavtalene både med Jordan og Egypt, under fredssamtalene i Madrid, under Oslo-avtalen og i Veikartet for fred i 2003, – samtlige understreker at fred mellom palestinere og israelere kun kan oppnås gjennom direkte forhandlinger. Dette punktet har blitt gjentatt av president Obama og utenriksminister Clinton som en del av en pågående innsats fra USA for igjen å få til direkte samtaler mellom Israel og palestinerne.
 Ronald S. Lauder, president i Jødenes verdenskongress sa: “Vi anser disse kunngjøringene fra Brasil, Argentina og andre latinamerikanske land for å være problematiske. Å få til en fredsavtale mellom palestinerne og Israel er en delikat prosess, og er ment å vere direkte forhandlinger mellom de parter som FNs resolusjonber gir mandat for.”
“At andre land kunngjør sin anerkjennelse av en palestinsk stat for tidlig, bidrar ikke, som noen kanskje tror, til fred mellom Israel og dets naboer, men det snarere undergraver forhandlingene og man risikerer at den skjøre fredsprosessen går av sporet og at dette utløser en regional ustabilitet” sa Lauder.
worldjewishcongress.orgStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: