Ville blokkere israelsk skip, blokkerte kinesisk skip i stedet

Det er ikke så viktig hva som skjer, det er mye viktigere hva som fortelles til media.
Det later til at dette er taktikken som brukes for tiden. Men noen ganger får disse holdningene sine egne løgner rett i fleisen.
Rundt 500 demonstranter demonstrerte i havnen i Oakland i California tidlig søndag morgen lokal tid. De håpet på å kunne blokkere for lossingen av et israelsk skip. Men det israelske skipet ankom ikke havnen. Så de blokkerte like godt et kinesisk skip fra å losse lasten sin.
Demonstrantene sa de protesterte mot hendelsen med «freds»flotiljen nylig, men de viste i høy grad at de egentlig ikke var interessert i de faktiske hendelser. En av dem sammenlighet aksjonen fra Israelsk marine, med somaliske pirater.
«Min bestemor var jøde,» sa Frank Mclain, en av demonstrantene, til en lokal avis. «Men det Israel gjorde, var mord. De iscenesatte et raid i internasjonalt farvann. Om somaliere hadde gjort dette, hadde vi øyeblikkelig tatt affære og stoppet dem.»
I virkeligheten ble skipene varslet i god tid før bordingen, dette viser videotapene som er offentliggjort. De ble grundig gjort oppmerksom på at de beveget seg i et område som er under legitim blokade, og soldatene bordet også skipene bevæpnet med paintball-geværer, pistolene var kun til personlig beskyttelse. Og videoene viser hvordan soldatene ble angrepet og slått ned straks de nådde skipet, og disse håndvåpnene ble tatt fra dem, og de ble skutt på. Flere av soldatene ble fanget og tatt med under dekk. Til slutt greide soldatene å regruppere, så de kunne forsvare seg selv og gå mot terroristene, ta hånd om de sårede, og ta kontroll på skipet som nesten hadde satt seg i en krigslignende situasjon.
Nesten alle de ni døde ble identifisert som medlemmer av tyrkiske islamistiske grupper. De fleste av dem var sterkt anti-Vestlige og radikale. Fire av dem hadde på forhånd gitt uttrykk for at de ønsket å dø som martyrer.
Det israelske skipet ankom klokka 6 om ettermiddagen, nær 12 timer senere enn planlagt. Da hadde de fleste av demonstrantene gått sin vei. Den lokale arbeiderforeningen bestemte at nattskiftet skulle losse skipet, og det vil bli tømt en gang i løpet av mandagen.
På spørsmål om hvorfor demonstrantene valgte å blokkere det kinesiske skipet, svarte den israelske generalkonsulen i San Fransisco: «Demonstrantene var i utganspunktet ute etter å skape et bilde, og de hadde ingen interesse av virkeligheten.»
Mannen som organiserte protesten, Richard Becker, var av en annen mening. Han sa faktisk at «dette er første gangen et israelsk skip blir blokkert fra å losse i en amerikansk havn, så vi ser på dette som en stor seier og et historisk øyeblikk.»
To pro-israelske demonstranter kom midtveis i aksjonen for å sikre seg at ikke bare pro-arabiske scener skulle filmes. «Israel er et demokrati, akkurat som Amerika, og Israel er nødt å sloss for livet» sa Faith Metzer fra El Cerrito. En tredje pro-israelsk mann ankom noe senere, da han så demoonstrasjonen på TV.
IsraelNationalNews.comStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: