Vil FN bidra til fred i Midtøsten?

«Sionisme er rasisme» (fra FNs Rasismekonferanse, 2001)
Når oljearaberne styrer FN
Det (foreløpig) siste angrep på jødene og de som nekter å angripe dem kommer nå fra FN, fra Durban, Sør Afrika. Hovedtema for de som ‘kjemper mot rasisme’ er angrep på USA og Israel, de land som arabere kaller ‘den lille satan’ og’ den store satan’. USA anklages for tidligere slavevirksomhet og Israel for rasisme og folkemord.
Men hvorfor angripes kun USA for slavevirksomhet? Jeg mener at dette er fordi araberlandene prøver å tvinge USA til hardere kamp mot Israel. Araberne klager f.eks. ikke på Nederland, England, Portugal og Spania. Disse land har jo drevet slavehandel i store deler av verden og skapte også det europeiske USA. Men konferansen retter ikke krav mot Europa, som med EU i spissen kjører en klart hardere linje mot Israel enn USA gjør.

Maktforholdet

Husk hvor makten ligger. FN har vært et forum der de mektigste og mest organiserte styrer alt. Araberne har verdens største olje- eksport og reserver, 22 land, 350 millioner arabere, 1.2 milliarder muslimer i nesten 100 land som har islam som hovedreligion eller betydelige muslimske minoriteter.

Slavehandel

Hvorfor glemmes det at araberne har drevet en meget omfattende slavehandel fra Afrika? [The Arabs As Master Slavers. 1982. John Laffin.]. Det er tragisk at også afrikanske land samarbeider med araberne, som har hovedansvar for slavehandel fra Øst-Afrika langs historien! Det er ikke mulig å oppleve slavehandel i Jerusalem eller Washington i dag, men fullt mulig å oppleve slavehandel i Mekka, Islams helligste by, og i flere araberland.

Kvinner som slaver

Har konferansen hjulpet de arabiske kvinner som også i dag blir solgt som slaver? Høyst tvilsomt, vet vi.
Konferansen erklærte at «Sionismen er rasisme» og at jødene driver med folkemord. Ofte presenteres jødedommen i araberlandene som rasistisk. Men hvem er det som diskriminerer folk av andre religioner mest, er det jøder eller muslimer? Ikke-muslimer kan ikke besøke Mekka, islams hovedstad. De muslimske myndigheter på Tempelfjellet i Jerusalem nekter jøder og kristne å praktisere sin tro på den hellige Tempelplassen. Derimot tillater den jødiske staten muslimer adgang til alle stedene i Israel. Jihad, den hellige krig mot etniske grupper som ikke er muslimske, har ingen paralleller i jødedom. Islams toleranse ovenfor andre religioner ble også demonstrert i Afghanistan, der muslimer sprengte Buddhastatuer med dynamitt, og i Israel, der de ødelegger rester av jødenes Tempel i Jerusalem med bulldosere.

Folkemordet på kristne i Midtøsten

 
Israel har heller ikke drevet med folkemord. Men anklagerne, muslimene ved PLO i Libanon slaktet minst 100 000 kristne. Muslimene i Syria har stort sett utryddet assyrerne og andre minoriteter. Irak utrydder kurderne, Egypt kjemper fortsatt mot de kristne koptere . Sudan utrydder de kristne stammer i disse dager og PLO tømmer byen Beit Lehem for kristne, mens FN ignorerer dem.
Historisk sett er ikke dette skuespillet enestående. Siden opprettelsen har FN ikke klaget på menneskerettigheter ol. i arabiske land. Nå er FN praktisk talt eid av araberlandene. De arabiske diktaturene fører en krig mot den eneste stat i Midtøsten som fortsatt er demokratisk og ikke er muslimsk. Hvorfor skal vi finansiere FN?Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: