Viktig, men knepen seier for Israel i IAEA

Viktig moralsk seier over ekstremisme og hykleri. Det arabisk-støttede initiativet for å tvinge Israel til å slutte seg til Ikkespredningsavtalen ble nedstemt på møte i IAEA.
Etter uker med intens lobbyvirksomhet og innsats, lykkes Israel å få nedstemt en resolusjon som ble lagt frem på det årlige møtet i International Atomic Energy Agency i Wien for å Israel til å slutte seg til Non Proliferation Treaty (Ikkespredningsavtalen) og plassere sine kjernefysiske anlegg under IAEA’s retningslinjer.
Resolusjonsforslaget som ble fremsatt av den arabiske gruppen ble nedstemt med 51 mot 46 stemmer.
Dette kan tyde på at FNs medlemsland i økende grad føler seg usikre og urolige stilt overfor muligheten av at stater som Iran og Syria ønsker å få atomvåpen.
Israels utenriksminister Avigdor Lieberman har kjempet i lange tider for å få nedstemt resolusjonen, og uttalte etter avstemmingen at “dette er en viktig seier for det moralske standpunkt mot dem som hykler og tar side for ekstremisme.”
Jeremy Issacharoff , UDs underdirektør var også sterkt involvert i saken, og sa at “dette viser at Israel ikke er isolert med sitt problem, og at det er en betydelig grad av forståelse for Israels sikkerhetsmessige posisjon.” Han sa videre at vedtaket viser at det finnes frustrasjon i IAEA “over maktesløshet overfor de reelle trusler som finnes mot internasjonal og regional sikkerhet, Iran og Syria.”
 Tidligere i denne uken sa Saul Chrev, leder for Israels Atomic Energy Commission: “Jeg ønsker å minne alle delegatene om at fire av medlemslandene i Midtøsten, medlemmer som er med i NPT ([Nuclear] Non-Proliferation Treaty) nemlig Iran, Syria, Libya og Irak under Saddam Hussein, grovt har krenket sine traktatforpliktelser. Disse fire tilfellene gjør det helt klart at traktaten ikke er i stand til å møte de sikkerhetsutfordringer på en tilfredsstillende måte som finnes i Midtøsten, hvor traktaten har blitt mest misbrukt.
Han sa videre at den virkelige trusselen mot ikkespredning kommer innenfra, fra de land som arbeider for å få kjernefysiske våpen, under dekke av sine medlemskap i NPT.
Arabiske stater sier det “ikke kan bli noen virkelig fred i Midtøsten før Israel frasier seg sine kjernefysiske våpen,” ifølge den Saudi-Arabiske avisen arabnews.com. Her kommer hykleriet klart frem, akkurat som Lieberman påpekte, i en uttalelse fra en diplomat fra Sudan: “Det er Israel som utelukker seg og reserverer seg fra de andre landenes konsensus som har anerkjent traktaten. Landet står helt alene om å reservere seg fra å legge sine kjernefysiske fasiliteter inn under IAEA’s sikkerhetsbevoktning.”
I spissen for hyklerne sto selvsagt Irans sjefsdelegat, Ali Asghar Soltanieh, som uansett mente saken var en seier fordi den la økt press på Israel. Saken var oppe også i fjor, men ble den gang som nå nedstemt med knapp margin.
Altså helt uten å ta i betraktning nettopp det faktum at en hel verden med økende bekymring ser på at nettopp flere av NPTs medlemmer ikke etterkommer traktatens krav, men altså selv bidrar til å fremme resolusjonsforslag om at Israel skal gjøre det. De fleste med noenlunde grei forståelse av det som skjer, klarer å dra den samme slutning som Caroline B. Glick i Jerusalem Post: nemlig at Israel slett ikke er noen trussel for verken verdensfreden eller freden i regionen, men tvert imot er en stabiliserende faktor.
Den israelske utsendingen til IAEA, Ehud Azoulay, talte til organisasjonen tidligere i dag og advarte om at den arabisk-ledede innsatsen for å isolere Israel kan føre til et fatalt nederlag for alt arbeid som gjøres for å bedre sikkerhetssituasjonen i Midtøsten.
IAEAs leder Yukiya Amano møtte i august Israels ledere og diskuterte forslaget fra de arabiske landene. Han ble imøtegått med klar melding om at det måtte bli en reell fred i Midtøsten før landet undertegner avtalen.
Israel har som kjent verken bekreftet eller avkreftet at landet har atomvåpen.
Jpost
SMA
arabnews.com
Haaretz
TV2 NyheteneStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: