Vestens livsfarlige flørt med Det muslimske brorskap og dets avleggere

Shabat shalom alle sammen,
Her er min betraktning for denne uken. I eventyret om keiserens nye klær gir H. C. Andersen en glimrende illustrasjon av sosialt konstruert blindhet. Det samme opplever vi i dag når vi betrakter våre myndigheters kamp mot terror i Afghanistans fjell, mens terroristenes politiske veiledere og nære allierte fra Egypt blir rundhåndet oppvartet med konferanse, dialog og bankett på Universitetet i Oslo, alt sammen finansiert av Utenriksdepartementet. Det eneste vi på vår side kan gjøre er å fortsette med folkeopplysningsarbeidet vårt og håpe at mange av dere vil formidle det videre. Vi trenger ikke å gjøre mer enn den lille gutten gjorde, han ropte ut sannheten med sin søte og uskyldige stemme. Hverken mer eller mindre.
God helg, Rachel
**********
I mars var vår utenriksminister Jonas Gahr Støre i Kairo og kastet glans over «revolusjonen for frihet og demokrati» som ruller over den arabiske verden, og som det stilles stadig større forventninger til hos norske politikere og mediefolk.  Det synes ikke lenger å være grenser for hva som er mulig av norsk selvbedrag når det gjelder den islamske verden.
Utenriksministerens signingsferd til Kairo, et slags moderne ekko av Peer Gynts opplevelser samme sted, brakte ham hyllest fra de mest ekstreme islamistene for sin vilje til dialog, noe han kvitterte for med å åpne ambassaden for servering av lunch til Det muslimske brorskap, og med å finansiere en dialog-konferanse for det samme Brorskapet ved Universitetet i Oslo.  Blant dette tiltakets mange høydepunkter merker vi oss særlig presentasjonen av en talsmann for Brorskapet i Dagsrevyen 12. mai hvor han med nyvunnet ytringsfrihet kunne proklamere at de muslimske angrepene og drapene på kristne koptere, med nedbrenning av kirker i Kairo i det siste, egentlig var de kristnes egen skyld, ettersom de holdt seg i kirkene og ikke gjorde revolusjon slik som muslimene.
Vi merker oss ellers at «konferansen» med Utenriksdepartementets nye allierte, Det muslimske brorskap, var regissert av en av Lenins aller nyttigste nordmenn, Bjørn Olav Utvik.  Vi har en sterk følelse av at både Utvik og hans sponsorer i Utenriksdepartementet er meget klar over det budskapet Det muslimske brorskap står for.  De er fullstendig klar over at Brorskapets «åndelige leder» og politiske inspirator, Yusuf al-Qaradawi gjentatte ganger har tatt til orde for å utslette Israel og gjennomføre et nytt Holocaust.  Også han ønskes velkommen til Norge, endog av den norske Statskirkens folk.  Vi regner derfor med at Utenriksdepartementets fordømmelse av sharia-baserte straffemetoder kun er ment til hjemmebruk i valgkampen.  Det er jo nettopp dette Utenriksdepartementet nå sponser universitetene i Norge til å ha samarbeid med.  Er det noen som har lest Bat Ye’ors bok om Eurabia?  Der finner du hele forklaringen.
Likvidasjonen av Osama bin Laden var kanskje et nødvendig symbolsk plaster på det såret verden fikk etter terroraksjonene den 11. september 2001. Men Vesten driver samtidig et dobbeltspill hvor man på den ene siden erklærer krig mot terrorisme samtidig som man gir moralsk og økonomisk støtte til terrororganisasjoner som Al Qaidas moderorganisasjon, Det muslimske brorskap og Brorskapets andre datterselskap, Hamas.
Brød-demonstrasjonene og fjerningen av diktatorene i den arabiske verden har som ventet styrket Det muslimske brorskaps grep om grasroten. Brorskapet befester sin maktstilling i Egypt og er operativt over hele den øvrige islamske verden. De har bidratt til en ekstrem negativ politisk utvikling i land som f.eks. Somalia.  Kristne minoriteter i land hvor Brorskapet er aktivt, så som Egypt, Libya, Libanon og Syria, rapporterer om økt forfølgelse og stadig flere drap og tvangsislamisering, spesielt av jenter. Mens urbefolkningene lider enormt under denne messianske muslimske bølgen som bekjemper frihet og modernitet med alle mulige midler og som prøver å tvinge oss alle tilbake til Muhammads tid, og den muslimske befolkningen selv lider under regimenes jernhånd og den daglige terror fra sine egne, ser det ut til at Vesten fortsatt nekter å se virkeligheten i øynene, og insisterer på å ha “dialog” med dødens bødler samtidig som man erklærer krig mot klovnen Gaddafi og noen perifere mullaer i Afghanistan.  Ingen av de krigene vi er med på i muslimenes verden kan vinnes av NATO og Norge.  Vår forsvarskamp mot terror burde utkjempes her hjemme.  Men hit har vi invitert terroristene til festlig samvær.
Osama bin Laden og hans nestleder, Ayman al-Zawahiri, var Brorskapets aktivister før de bygget sin egen frontorganisasjon, Al-Qaida. Begge terrorgruppene har et mål om å islamisere verden og anser den vestlige sivilisasjonens demokratiske verdier og kristendommen for å være primære fiender. Begge ser på jihad som den hellige veien til målet.  Å nedkjempe Al-Qaida samtidig som man samarbeider med moderorganisasjonen Brorskapet eller med søsterorganisasjonen Hamas er en absurd og farlig selvmotsigelse.
[pullquote]Både USA og Norge deltar aktivt i den såkalte krigen mot terror samtidig som de er i ferd med å utvikle tette politiske forbindelser med Brorskapet.[/pullquote]Både USA og Norge deltar aktivt i den såkalte krigen mot terror samtidig som de er i ferd med å utvikle tette politiske forbindelser med Brorskapet.  Hverken Obama eller Støre ser ut til å forstå hva de har begitt seg ut på.  De mangler tydeligvis kunnskap om hva Brorskapet står for, og de “glemmer” at nesten alle muslimske terrorgrupper enten er direkte tilknyttet, eller ideologisk utsprunget fra denne moderorganisasjonen.  Bevegelsens motto gir intet rom for misforståelse: «Allah er vårt mål. Profeten er vår leder. Koranen er vår lov. Jihad er vår vei. Å dø for Allahs sak er vårt høyeste formål.»  Det er dette formålet vår utenriksminister vil komme til å integrere i det norske samfunnet.
Til tross for at brorskapet i navnet tar avstand fra terror, er det terror og drap de har alltid drevet med. Det var de som myrdet Egypts statsminister Mahmud an-Nukrashi i 1948.  Det var de som forsøkte å myrde Gamal Abdel Nasser i 1954. Det var de som myrdet Egypts president Anwar al Sadat i 1981.  I løpet av 80 år har Brorskapet opprettet filialer i samtlige muslimske land og har styrket sitt grep om den muslimske verden. De er blitt en betydelig makt som nå både Obama og Gahr Støre prøver å tilfredsstille på bekostning av Vestens sikkerhet, på bekostning av urbefolkningenes liv og på bekostning av de muslimske lokalbefolkningenes demokratiske rettigheter. De som påstår at Brorskapet med årene er blitt en politisk akseptabel bevegelse, bør lese og lytte til hva Brorskapet og dets avleggere selv sier (dog bare på arabisk). Den arabiske revolusjonen vil, selv om den ikke kuppes av nye diktatorer, uten tvil avskaffe ethvert tilløp til det vi forstår med demokrati, akkurat slik det skjedde i Iran i 1979.
Hamas, som er den palestinske fløyen av Det muslimske brorskapet, har fordømt drapet på bin Laden. Ismail Haniyeh, Hamas sin statsminister, sa: “Vi fordømmer drapet på en arabisk jihad-forkjemper. Vi ser på dette som et ledd i amerikansk politikk som er basert på undertrykkelse og utgytelse av arabisk og muslimsk blod.”
For dem som ennå ikke er overbevist om at jihadister mener alvor med det de sier, og at flørt med dem kan være dødelig, kan følgende budskap fra Muhammad Badi, lederen av Det muslimske brorskapet (gitt i sitt ukentlige brev, 13. januar 2011), kanskje hjelpe til med å innse hvilken fremtid Vesten går i møte om disse heltene og dialogpartnere til Obama og Støre får det som de vil:
“Menneskeheten har et desperat behov for rettferdighet som er basert på islam for å bringe gleden til verden og for å forbedre menneskenes atferd. Det finnes ingen vei til stabilitet i verden unntatt islamsk [rettferdighets]vei på alle nivåer, globalt, internasjonalt, regionalt, lokalt og nasjonalt, individuelt og kollektivt; gjennom likhet, frihet, rettferdighet og anerkjennelse av rettighetene til disse som har krav på dem. Vil dagens ledere, politikere og tenkere forstå dette rop om å bringe tilbake den fortapte [islamske] rettferdighet og sørge for å implementere den i alle verdens hjørner?”Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: