Venstresidens tendensiøse midtøstendekning

Av: Erez Uriely, SMA  

14.02.2003
De venstreekstremistiske «menneskerettighets- og fredsforkjemperne» kjører nå en aggressiv «antikrigs kampanje», når USA og Vesten skal avvæpne Irak. Men de kjørte ikke noen kampanje mot Irak da regimet der massakrerte tusenvis av kurdere og irakere, bombet sivile byer i Israel og forårsaket en krig mot Iran, som kostet ca. én million liv. De er faktisk ukonsekvente hele veien:
Om våpen og krig

 • De anklager USA for å ville gå til krig mot Irak p.g.a. oljen, men tier om at europeerne har samme interesse.
 • De kjemper mot bygging av atomkraftverk for sivile formål i Vesten, men ikke mot produksjon av atombomber i diktaturstater.
 • De demonstrerer mot ballistiske raketter i vestlige land, men ikke når Nord-Korea selger dem til Iran og araberlandene.
 • De vil ha fred for Europa, men spør ikke hvorfor muslimske land trenger raketter med 4-6.000 km rekkevidde.
 • De støtter «antikrigs politikken» til Frankrike, som mer enn andre land har bidratt til Iraks kjernevåpenprogram.
 • De støtter Tysklands «antikrigs politikk», men ser bort fra at Tyskland har tjent gode penger som leverandører av ca. 70 % av araberlandenes massedrapsvåpen.
 • De har heller ikke kjørt noen kampanje fordi Irak forbereder en massakre på jøder.
 • De klager på USAs våpensalg til Midtøsten, men ikke på kommunistiske Nord-Korea og Kina, som i dag er de viktigste leverandører av ballistiske raketter til araberlandene.
 • De fordømmer terrorisme, men tier om Al-Qaeda og støtter PLO som faktisk er verdens fremste terroristorganisasjon.
 • De er forferdet over at sivilkledde terrorister blir drept av israelske soldater, men ikke når ofrene er ubevæpnede sivile jøder.
 • De snakker om fred, men støtter krigsherrer og diktatorregimer.

Om mat og medisin

 • De bryr seg om sult i Afghanistan, Nord-Korea og Irak, men bare når USA er der.
 • De vil at de som sulter skal få mat, men hvis maten kommer fra USA – må folk heller sulte.
 • De vil at Vesten skal finansiere Palestina-araberne og kjøpe mat til irakiske barn, men krever ikke at de oljerike araberlederne skal bidra med noe for å støtte sitt eget folk.
 • De spør ikke hvorfor nord-koreanske penger ikke brukes til mat, men til produksjon av våpen og kjerne kraft.
 • De anklager Vestens boikott av handel med Irak som årsak til fattigdom og mangel på medisiner, men ser bort fra at pengene som Irak får i «Olje-for-medisin-programmet» blir kynisk brukt av Saddam-regimet til krigsopprustning.

Om menneskerettigheter

 • De har kjempet mot vilkårlige arrester i Vesten, men støttet Stalins Gullager,dit millioner ble sendt uten lov og dom.
 • De klager over at arabiske barn dør i Gaza, men spør ikke hvorfor de blir sendt til fronten, ofte som skjold for terrorister.
 • De snakker om menneskerettigheter, men støtter i praksis undertrykkelse.
 • De bryr seg om menneskerettigheter, men bare når de kan anklage etablerte demokratier. (Sjeldent unntak: Amnestys brev til Bondevik 2004 )
 • De er opptatt av kvinnerettighetene i Vesten, men ikke i araberverdenen.
 • De støtter retten til å organisere seg i fagforeninger, men ikke i arabiske land.
 • De er i mot religiøs undertrykkelse, men bare i sammenheng med kristendom og jødedom, ikke når det gjelder andre «religioner». De støtter homofili blant kristne, men ikke blant muslimer.
 • De kritiserer Israel for å skade noen ambulanser, men støtter PLO, som bruker ambulansene til å frakte våpen og terrorister – for å drepe jøder.
 • De bryr seg om araberne, men bare der Israel eller USA er involvert.

Om demokrati

 • De forsvarer demokratiet, men støtter terrorister ved å formidle deres budskap og gi dem moralsk støtte.
 • De kjempet mot Hitlers fascisme, men ikke etter at Russland og Nazi-Tyskland ble allierte i 1939.
 • De kjemper mot nazismen i Europa, men ikke i araberlandene, der den er mest utbredt og farligst.
 • De anklager Israel for imperialisme, men støtter arabernes krav om okkupasjon av hele Midtøsten, inkludert Israel.
 • De krever at ord som rettes mot dem skal følge folkeskikk og være moderate, mens de selv bruker meget grove ord mot sine motstandere.
 • De bruker «publikums rett til å få vite», men bare når det passer dem.
 • De støtter demokratiet, men der de regjerer er demokratiet det første som går tapt.
 • De er i mot overvåking, men der de selv regjerer blir alle overvåket, ikke minst demokratene.
 • De viser høy grad av toleranse, men bare over de som er enige med dem. Der de har makten blir politiske motstandere fengslet og henrettet.
 • De vil være «liberale», men tåler ingen andre meninger.
 • De representerer demokratiet, men deres ideologiske mål er «partiets diktatur».

Om rasisme

 • De kjemper mot vestlig rasisme, men ikke mot Saudi Arabia, som kun tillater muslimer adgang til Mekka.
 • De er imot jødehat, men nekter å forsvare den jødiske staten mot arabisk jødehat, som er det farligste.
 • De er imot etnisk rensning, men krever evakuering av jøder fra Jødeland.
 • De er imot nazisme i Europa, men tier om Arafats trykking av Hitlers «Mein Kampf» i Ramallah.
 • De kjemper mot «Holocaust-benektelse», men benekter arabernes plan om å utslette Israel.
 • De er imot rasisme, men bare hvis målet er høyreorientert, kapitalistisk eller jødisk.
 • De kjemper mot vestlig rasisme, men støtter muslimsk rasisme, som kun tillater muslimer adgang til Mekka.

Om økonomi og ideologi

 • De er imot korrupsjon, men overfører ofte offentlige midler på samme måte seg i mellom.
 • De støtter fredelige regimer, men finansierer diktaturer (med offentlige midler).
 • De er imot imperialisme, men støttet kommunismens utbredelse over hele verden. De er imot kolonialisme, unntatt når det gjelder Sovjet og Kina.
 • De er imot fundamentalisme, men avviker lite fra Marx, Trotsky, Mao og Lenins ideologi.
 • De er imot kapitalisme, men ikke imot arabiske oljesjeiker og kommunistiske ledere som snylter på sine «proletarer» og samler fantastiske formuer.
 • De bryr seg ikke om rikdommen rundt Saddam Hussein i Irak, men anklager USA som ansvarlig for fattigdom blant folket der.
 • De anklager jødene for fattigdommen blant araberne i Gaza, men tier om de flersifrede milliarder PLO og Arafat har stående konto i vestlige banker.
 • De krever at Israel skal danne en separat og uavhengig «palestinsk stat», men krever at Israel skal åpne grensen for å skaffe araberne arbeidsplasser, uansett hvor mange jøder som blir drept pga arabisk terrorisme.
 • De krever at Norge skal støtte Irak økonomisk, men spør ikke hvorfor oljerikdommen i Irak går til Saddam Husseins personlige korrupsjon og anskaffelse av våpen.
 • De hevder å være «human-etiske», men handler inhumant og uetisk.
 • De revolusjonerte Russland fra tsaren for å frigjøre folket, men millioner av folket ble drept og resten ble grovt undertrykket.
 • De vil representere de svake i samfunnet, men glemmer dem ofte når de kommer til makten.
 • De vil gjøre arbeidernes liv bedre, men svekker økonomien som skal finansiere sosial hjelp.

Om folkemord

 • De stempler politiske motstandere som «radikale», «fascister» og «ekstremister», mens de selv har stått som støttespillere for de blodigste regimer i moderne tid. I fredens navn har de støttet tyranner som stod bak folkemord i Russland, Kambodsja og som i dag utsletter de siste minoriteter i Midtøsten.
 • De hevder å være ideologer og uavhengige, men man finner ofte at de er tilknyttet det «liberale» Moskva.
 • De er svært opptatt av å noen folkemord som har skjedd i fortiden, men bryr seg ikke om andre og større folkemord som utføres i regi av diktatorer – som tidligere ble møtt med æresbevisning og rød løper av vestlige politikere og fredsforkjempere.
 • De støtter «flerkulturelt samfunn», men bryr seg ikke om folkemordet som foregår i Sør-Sudan. Regimet der er ikke «kapitalistisk», men muslimsk, og ofrene er ikke muslimske, men kristne.
 • De roper nei til Holocaust og rasisme ved hver markering av Krystallnatten, men atmosfæren i arrangementene de arrangerer er krydret med jødehat.

De er ulver i fåreklær og må avdekkes. De er farlige for demokratiet og bør overvåkes. De overtar stadig flere stillinger som de delvis bruker til å motarbeide verdens fred og menneskerettigheter. De er aktive og får stadig mer framgang, mens det passive flertallet sover. Vi må våkne før prisen blir for høy!Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: