Utkastelse av arabiske okkupanter fra jødisk eiendom i Jerusalem

Israelske myndigheter har endelig våget å fjerne 2 av de arabiske familiene som har okkupert om lag 1.400 jødiske hus i Jerusalem siden 1948, da jødene ble jaget ut av araberne. I den jødiske delen fikk araberne derimot lov til å bo blant jødene, uten noen frykt for hverken liv eller hus.  Siden 1967, da Øst-Jerusalem endelig ble befridd fra den jordanske okkupasjonen, har jødiske familier uten hell kjempet for å få sine hus og hjem tilbake.  Det venstreorienterte rettssystemet i Israel har hittil prøvd å stoppe alle disse forsøkene, og mange jøder har foreløpig gitt opp kampen bl.a. pga. trang økonomi.  Nå er det endelig noen meget få hus som har blitt befridd fra okkupantene, noe som gir håp til mange jøder om at rettferdighet kanskje gjelder også dem. Det er meget beklagelig at prosessen har tatt så lang tid og at de jødiske eierne har tapt penger og år før rettferd delvis er oppnådd. De få som har fått tilbake sin eiendom, har fått det uten husleie, rente og eventuell annen kompensasjon for at deres eiendom i mange har blitt ulovlig og umoralsk konfiskert av arabere.Anklagene mot utkastelsen av de ulovlige husokkupantene er hyklerske. Det er helt lovlig å kaste ut folk fra eiendom de tar ulovlig. Araberne som nå har blitt fjernet fra jødisk eiendom har tapt rettssak etter rettssak, fordi de oppholdt seg helt ulovlig på eiendom som de ranet fra jøder. De hadde mange år på seg til å finne et annet sted å bo, men valgte som forventet “å overnatte på gaten” for å høste gode pressebilder og de falske moralistenes støtte.
Senter mot antisemittisme (SMA) fordømmer dem som diskriminerer jøder ved å nekte dem samme rettigheter som andre mennesker har, inkludert retten til å bo i sine egne hjem og i sitt eget land.
Vi ser en klar parallell mellom de arabiske okkupantene og de norske Blitz-okkupantene. Begge bruker vold for å true til seg eiendom og begge får støtte fra venstresiden i sine respektive hjemland. Israelske representanter for denne ideologien forsvarer som forventet de arabiske okkupantene i Jerusalem og andre steder ellers. Nordmenn må innse at også jøder har sine quislinger som støtter fiendene, inkludert de som raner jødisk eiendom
SMA oppfordrer de israelske domstolene til å sette strek for det omfattende anarkiet i Israel, der arabere ulovlig okkuperer jødiske faste eiendommer og nekter å gi dem tilbake til sine eiere. Hvert år stjeler arabere jord fra staten, der de ulovlig bygger hus. Fenomenet er utbredt i Jerusalem   og andre steder, men særlig i Negev i sør og i Galilea i nord. Hundretusener av arabiske hus er bygd ulovlig på jord som er kjøpt og eid av det jødiske folket!
Vi savner venstresidens protester mot apartheidforbudet som eksisterer i flere muslimske land som ble Judenfrei etter 1948. I apartheidstaten Saudi-Arabia er det dødsstraff for jøder, men ikke for muslimer, å ferdes i muslimenes ”hellige” hovedstad, Mekka. I andre områder der muslimer styrer, inkludert Jordan og Det palestinske selvstyreområdet (PA-området), er det dødsstraff for salg av fast eiendom til jøder.
Denne lille episoden i Jerusalem var nok til å vekke kritikk fra falske moralister, som ikke like høyt kritiserer Iranske myndigheters forbrytelser mot menneskeheten. De er ikke opptatt av menneskerettigheter, men av å demonisere jøder. Dette er kjernen i dagens jødehat, som er kamuflert av en falsk humanitær maske.
En sentral aktør i formidling av motstand mot Israels jøder er også i dette tilfellet utenriksminister Jonas Gahr Støre som er vennlig mot oljerike Iran som henger sivile og, som i likhet med Norge, støtter terroristorganisasjonene PLO, Hizbullah og Hamas. Men uansett hva jødene i Israel gjør, anklager Gahr Støre Israel for at det er i strid med folkeretten, en påstand som er usann.  Det er hårreisende å høre Norges utenriksminister, Jonas Gahr Støre, igjen komme med sine falske anklager mot jødene. Hos ham er det tydeligvis lite rom for anstendighet og rettferdighet når det gjelder jøder eller andre ofre for den muslimske terrorismen, som for eksempel i Kurdistan og i Sudan.
Norge, der man for ikke så mange tiår siden ranet jødene for hus og liv, bør ikke støtte muslimer, som i vår tid gjør det samme i jødenes eget land. Husene som omtales nå er som sagt kun noen få av ca. 1.400 som arabere fortsatt okkuperer ulovlig. Araberne som bor i dem bør i tillegg betale de jødiske eierne husleie og rente for alle de årene de har bodd gratis i disse jødiske husene.
Det norske folk må ta på alvor det faktum at norske ledere diskriminerende retter anklager mot jøder og fremstiller dem på en urettferdig måte som om de er en trussel mot Verdens fred, slik bl.a. Thorbjørn Jagland skrev (Aftenposten, kronikk 21.3.2003) .  Jøder er Verdens største problem bare for dem som ikke tåler jøder. Gahr Støre betegnet ikke Irans, men Israels, handling som «en trussel mot verdensfreden» (Nettavisen14.6.2007)
Klagene mot Israels jøder i forbindelse med utkastelsen av arabere fra noen hus som de ulovlig har holdt i mange år, er derfor en del av det omfattende jødehatet vi opplever i Norge og andre steder i Verden, og som vi alle sammen må kjempe mot.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: