Utenriksdepartementet underslår alvorlig kritikk fra USA

Til norsk for SMA ved Per Antonsen
Følgende kommentar er hentet og oversatt fra den norske bloggen
Norway, Israel and the Jews:
Nyhet: Brev fra USAs Senator Brownback om antisemittisme i Norge
Den 3. august skrev senator Brownback et brev til Norges ambassadør i Washington DC.  I brevet gir ambassadøren uttrykk for sin bekymring over hvordan hat mot Israel og regelrett antisemittisme uutfordret tillates å infisere Norge.  Myndighetene later ikke til å ønske å la opinionen få vite om dette.
Våre politikere sier ingenting.  Vårt mediekorps ser en annen vei.  Og våre intellektuelle, idet de bøyer nakken på leting etter finansiering, er redusert til rollen som kommissarer.  Som denne siden påpekte i Gudmund Hernes-affæren, når det gjelder Israel, er det ingen som tar ordet mot lobbyen.  Men dette går langt hinsides Israel, dette lille landet langt borte, og det mikroskopiske samfunnet av norske jøder.  Det som står på spill er nasjonens integritet.
Akk, den rødgrønne koalisjonen var på rett spor da de oppkalte sitt politiske program etter eventyrlandet Soria Moria, men hvilken eventyrkonge er det som mottar bekymringsbrev fra sin nærmeste allierte, for så å holde dem skjult for sitt folk?  Kanskje ville Gjennom forstørrelsesglasset ha vært mer passende: Der forekommer det en gal dronning.
Les brevet fra senatoren.  Spør deg selv mens du leser: Hvilken rett har regjeringen til å holde slik kritikk skjult for velgerne?  Hvordan skal vi kunne vurdere våre politikere når de holder ting skjult for oss?  Hva mer ligger stuet vekk der oppe i de forgylte skapene i Soria Moria, og hvor dypt går muldvarphullet?
**********
Her er senator Sam Brownbacks brev i vår norske oversettelse:

 3. august 2010

Hans Eksellense Wegger Chr. Strømmen, Ambassadør,
Den Kgl. norske ambassade i Washington,
2720 34th Street N.W.
Washington, D. C.

 Deres Eksellense:

 Jeg er blitt kontaktet av menneskerettsaktivister som har ropt varsku på grunn av tiltakende rapporter om antisemittisme i Norge, ofte knyttet til hendelser i Midtøsten. Vedlagte dokument fra Simon Wiesenthal Center gjør rede for noen av de tilfeller de har informert meg om. Disse rapportene vekker bekymring, ganske særlig fordi de noen ganger har involvert prominente medlemmer av det norske samfunn. Det er klart at Norge er et demokrati, og som sådant har innbyggerne frihet til å kritisere individer og nasjoner.  Imidlertid vil vedvarende uadresserte og negative angrep kunne lede til mer hat og antisemittisme.

Som en sterk venn av Norge anmoder jeg Dem om å formidle mine bekymringer til næringslivsledere så vel som til myndighetspersoner, og ser alltid frem til å kunne bistå Dem i Deres anstrengelser med å åpne kanaler for dialog om hvordan man skal unngå slike manifestasjoner i fremtiden. Jeg vil fortsatt være stolt over USAs dype vennskap med Norge.

Ærbødigst

Sam Brownback
Senator for USA

 Brevet er vedlagt et notat fra Simon Wiesenthal Center med et innhold som dere vil dra kjensel på:

 Deltakelse fra offentlige myndighetspersoner

1. Daværende finansminister (nå kunnskapsminister) Kristin Halvorsen, leder for Sosialistisk venstreparti, deltok i en anti-israelsk demonstrasjon i Oslo i januar 2009.  Hun var den eneste europeiske minister som gjorde det.  Hun ble fotografert idet hun sto tett ved en plakat som sier ”Ondskapens største akser USA og Israel.”  Statsråd Halvorsen har også tatt til orde for en boikott av Israel mens hun satt i regjeringen for noen år siden.  Hun var det eneste regjeringsmedlem i Europa som gjorde det.

2. Under Operasjon Cast Lead i januar 2009, ble to leger fra den ytterste venstresiden, Erik Fosse og Mads Gilbert, sendt til Gaza av en frivillig organisasjon som fullt ut er statsfinansiert.  De arbeidet i et hospital som var hovedkvarter for Hamas.  De kringkastet Hamas-propaganda uten å nevne nærværet til Hamas i hospitalet.  Statsminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet ringte dem og fortalte at hele Norge sto bak dem.

3. Da Gilbert og Fosse kom tilbake, utga de en bok om sine opplevelser hvor de anklaget Israel for å ha gått inn i Gaza i den hensikt å drepe kvinner og barn.  Boken hadde en anmeldelse på omslaget hvor utenriksminister Jonas Gahr Støre bidro med en kommentar på baksiden, skjønt han benektet at den utgjorde en godkjenning av deres blodsanklage.  Jf. ”Støre anerkjenner på omslaget av Gilbert og fosses bok”:
 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1139216.html
 Gilbert og Fosses tur ble betalt av Norwac, en frivillig organisasjon som er fullfinansiert av den norske regjering.  En  såkalt ”dementi” fra Støres side sa ikke at han beklager å ha gitt boken sin godkjenning:
 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1140275.html

4. En av de internasjonalt omtalte antisemittiske hendelsene vedrørte Trine Lilleng, en førstesekretær ved den norske ambassaden i Saudi Arabia.  Hun sendte i januar 2009 en e-post fra sin pc hvor hun sammenstilte bilder av rammede barn i Gaza med ”bilder av Holocaust-ofre i tilsynelatende tilsvarende situasjoner.”  Aftenposten trykket noen av disse sammenstillingene.  Simon Wiesenthal Center og andre fordømte krenkelsen og krevde handling.  Støre fortalte avisen Maariv i mars 2009 at Holocaustforvrengeren Lilleng ikke lenger var i Riyadh.  Avisen Haaretz fant ut at hun fremdeles var der i juni, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1102051.html   En journalist i Haaretz fant tre måneder senere ut at diplomaten som hadde brukt Utenriksdepartementets e-post til å anklage Israel for å opptre som nazister, fremdeles var i ambassaden, og var endog blitt forfremmet.

5. Statssekretær i Miljøverndepartementet, Ingrid Fiskaa, fra Sosialistisk venstreparti, sa til en avis et år før hun fikk stillingen i regjeringen, at hun i mørke stunder drømte om at FN måtte sende raketter mot Israel: http://www.klassekampen.no/53258/mod_article/item/null

6. Antisemittiske karikaturer har forekommet i nesten alle større aviser.  Denne, som er fra den tredje største avisen, Dagbladet, viser den daværende israelske statsminister Ehud Olmert som en morderisk nazistisk konsentrasjonsleirkommandant.  Tegneren Finn Graff ble senere tildelt den høyeste orden av kong Harald for sitt grafiske arbeid.

Anti-israelsk og antisemittisk virksomhet i det norske samfunn

7. I januar 2009 under en pro-israelsk demonstrasjon i Oslo hvor den fremste opposisjonslederen Siv Jensen deltok, skjedde det en anti-jødisk pogrom av et omfang man aldri tidligere har sett i Norges historie.  Forfatteren Erik Eiglad skrev i sin bok Anti-jødiske opptøyer i Oslo: ” Så langt jeg kan bedømme var dette de største anti-jødiske opptøyene i norsk historie.  Selv før og under Den annen verdenskrig, da antisemittiske fordommer var sterke, offentlig politikk var diskriminerende og det nazifiserte Statspolitiet effektivt beslagla jødisk eiendom og deporterte jøder på det foraktelige slaveskipet Donau, selv da opplevde ikke Norge anti-jødiske utbrudd av dette omfang.  Dette landet hadde ingen forhistorie med lettsindig antijødiske massevold.”

8. Jødiske barn møter uttrykk for hat på skolene.  Der er om lag 1300 jøder og israelere i Norge, av hvilke mindre enn 800 er medlemmer av de to jødiske menighetene i Oslo og Trondheim.

9. Den jødiske synagogen ble skutt på i 2006.  Kantoren ble banket opp på en hovedgate i Oslo og den nåværende jødiske gravlunden ble skjendet.  I fjor ble den gamle gravlunden i Oslo skjendet. (Der er bare tre jødiske gravlunder i landet.)

10. Jøder har mottatt drapstrusler ved forskjellige anledninger de siste ti år. For å få en mer detaljert oversikt over situasjonen kan du se i Dr. Manfred Gerstenfelds bok: Bak den humanitære masken: De nordiske land, Israel og jødene, som kan leses gratis på Internett på adressen: http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=84&FID=726&PID=0 
 
En oppdatert artikkel om norsk antisemittiske og anti-israelisme (frem til  sommeren 2009) finnes på:
http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=3&DBID=1&LNGID=1&TMID_111&FID=614&PID=0&IID=3000&TTL=Another_Year_of_Anti-Semitism_and_Anti-Israelism_in_NorwayStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: