Utøya-effekten

Shabbat shalom alle sammen.
Kommunevalget er over for denne gang, og vi våger en kommentar.  Vår oppgave i SMA er å bidra til å forebygge jødehat og desinformasjon om jødenes hjemland, uansett hvor det kommer fra og uansett om det skyldes uvitenhet eller ondskap.  Valgkampens mest tøvete utspill kom i så måte fra Erna Solberg og Trine Skei Grande med den graverende påstanden om at muslimer blir hetset slik som jødene ble det på 1930-tallet.  Den gang manglet jødene et hjemland å flykte til.
Det mest oppløftende var imidlertid den strykkarakteren det norske folk ga til både medier og enkelte profilerte politikere ved kommunevalget.  Sommerens terrorangrep og den aggressive heksejakten på «Høyre-ekstreme» som ble ført helt frem til valget, greide ikke å rokke ved det norske folkets sunne fornuft og egne meninger.  Vi tar hatten av i ærbødighet og beundring!
Kommunevalget er en lærerik mulighet til å analyse vårt demokratiske samfunn og dem som sitter i maktposisjoner og trekker i trådene.  Forstår vi dette, vil vi også kunne forstå noen av de mekanismene som driver den politiske kampen mot jødene og deres hjemland Israel.
Vi ønsker dere alle en god helg
Fra SMA-redaksjon

**********

Utøya-effekten
Terroraksjonen mot uskyldige barn og sivile i Norge den 22. juli har satt preg på oss alle, ikke minst dem av oss som kommer fra land der blind terror mot sivile er en del av det ”normale” liv.
Hendelsens brutalitet og den enorme medieoppmerksomheten gjør terroraksjonen til et historisk veiskille.  Vi er forberedt på at ikke alt vil bli akkurat slik som før, og samfunnet må på enkelte områder sette ny kurs. Spådommene før valget var at mye ville endre seg dramatisk.  Vi ville få en «Utøya-effekt» som skulle kunne måles ved uvanlig høy valgdeltagelse og dødsdom over FrP, sammen med en stor seier for venstresiden.  Så sent som like før valgavslutningen forutsa professor Per Fugelli en deltagelse på minst 70 %. 
Valgresultatene ble oppsiktsvekkende annerledes enn «ekspertene» spådde i lys av sommerens tragiske hendelser.  Til tross for den enorme drahjelpen venstresiden fikk både fra mediene og fagbevegelsen, endte den samlet sett med en tilbakegang på 1.5 %.  Dette sier mer en noe annet hva folk mener om mediene.  Dette er en sterk bekreftelse på at folk står fast på det de tror på.  Ingen terror, politisk heksejakt eller mediestorm klarer å tvinge dem til å endre kurs.  Valgresultatene vitner om at det norske folk har vett og styrke som ingen redaktør kan overkjøre. 
Likevel opplevde vi et fenomen i valgkampen som burde vekke debatt og ettertanke.  Gjennom mer enn et halvt år har mediene, i særlig grad ledet av NRK, gjennomført en systematisk og åpenbart koordinert hetskampanje rettet mot Frp.  Den kampanjen fikk en tydelig virkning, kanskje først og fremst ved at Frp-velgere holdt seg hjemme og demokratiet dermed ble svekket.   Det er ikke vår oppgave å delta i partipolitikk i Norge.  Men noe av det vi observerte ga oss grunn til bekymring.  Systematisk hets som samordnes og rettes vedvarende mot en bestemt gruppe er noe vi jøder er særskilt oppmerksomme på fordi vi har opplevd det selv.  Når grupper defineres ut av fellesskapet må vi være på vakt.  Når de kalles ved diffuse navn som «Høyre-kreftene,» hører vi et faresignal: Samfunnet inndeles i «vi» og «dem.»  Når det skjer i det flerkulturelle samfunns navn er hykleriet i virksomhet.  Det er dårlige tegn.
Vi er klar over at dersom Frp lar seg avskaffe på den måten, står andre for tur, og et stykke bak i rekken står Israel og jødene.  Det er hovedgrunnen til at vi pustet lettet ut da vi så valgresultatet som viser at folket ikke lot seg lede av militante aktivister i mediene.  Gratulerer med vel overstått valg!Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: