Uroen i Egypt skaper problemer med elektrisiteten i Israel

Etter at en rørledning nord i Sinai ble sprengt i stykker lørdag, har Egypt redusert sine gassleveranser til Israel med 25-30 prosent, mens Jordan har fått sine leveranser redusert med 80 prosent, melder blant andre DEBKAfile.
Reduksjonen i leveransene ble grunngitt fra Egypts side med hensynet til landets situasjon i øyeblikket.
Statsminister Benjamin Netanyahu har i hele dag sittet i møter med ministre og militære ledere og andre som har ansvaret for sikkerheten i forbindelse med energiforsyningene. Ved siden av nødsituasjonen som oppsto og rammet elektrisitetsforsyningen, er det tre forhold som opptar regjeringen nå: Den økende okkupasjonen av de nordlige delene av Sinai av terrororganisasjonen Hamas og anti-egyptiske beduinstammer, noe som kulminerte med sprengningen av gassledningen, – mangelen på samarbeid mellom Israel og Egypt for å demme opp for dette, – og for det tredje frykt for at Hamas-terrorister skal komme inn i landet og sabotere Israels kraftstasjoner i området eller drivstoffsreservoarer, og slik forårsake en kollaps i landets energiforsyning.
Det settes nå press på statsråden for landets infrastruktur. Denne melder imidlertid om at man har kraft nok. Israel har mistet nærmere en fjerdedel av sin kraftforsyning, og å legge om fra gassdrift til tungolje- eller kulldrift er ingen enkel teknisk prosess, og belaster dessuten miljøet mye mer enn gass. Områder som berøres av mangelen på gass er Hadera, Haifa, som delvis er gassbasert, og noen av Tel Avivs fakulteter som nylig har lagt om til gassdrift. Alle nødelektrisitets-anlegg er også gassdrevet, og det kan derfor se ut som ministerens forsikringer kan ha vært noe i tidligste laget.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: