Tyrkias storsinn forhindret krig

Tyrkia: Israels raid på Gaza-flotiljen grunn til krig.
Den tyrkiske statsminister Tayyip Erdogan sa i et intervju til den arabiske TV-kanalen Al Jazeera forrige uke at Israels angrep på flotiljen som skulle til Gaza i 2010 egentlig var grunn nok for en krig. Men «som det sømmer seg Tyrkias storhet,» bestemte man ser for å «handle med tålmodighet.» Erdogan mente at det israelske angrepet, som fant sted i internasjonalt farvann, «ikke var i samsvar med noe internasjonal lov.»
Mange har ment det samme. Vi har også i Norge en minister som ynder å spille ut nettopp dette kortet, nemlig at Israel «bryter internasjonal lov,» eller «Israel bryter Folkeretten.» Sistnevnte innser at Israel faktisk har folkeretten på sin side når det gjelder blokaden, men kommer med utsagnet i andre saker, som byggingen i Øst-Jerusalem (2009), (2010), under krigen på Gazastripen (2009). Andre aktører, som Norsk Folkehjelp, irriterer seg over at Støre ikke kan kalle blokaden i strid med folkeretten, og mener så sent som i juli 2011 at det er en «utmattelseskatastrofe.» Sterke ord når man ser på hvilke pengestrømmer, ikke minst fra Norge, som har endt nettopp her på Gaza.
Støre sier imidlertid klart fra hva han mener om blokaden (2010):

«I have repeatedly made it clear to the Israeli authorities that the Israeli closure regime is not in Israel’s interests and that it merely serves to undermine the Palestinian Authority and strengthen the Hamas regime in Gaza. Ultimately it is the civilian population of Gaza that will have to pay the price for this policy»
«Jeg har gjentatte ganger gjort det klart for israelske myndigheter at det israelske blokaderegimet ikke er i Israels interesse, men at det ene og alene tjener til å underminere Den palestinske selvstyremyndigheten og styrke Hamas’ regime i Gaza.»

Det er grunner til å tro at Israel har en annen oppfatning av akkurat det.
I det minste Erdogan må se seg direkte motsagt av FN ved Palmer-kommisjonen med sin klokkeklare konklusjon: Blokaden er lovlig, fordi «Israel står overfor en reell sikkerhetstrussel fra militante grupper i Gaza,» og Israels militære aksjon for å stanse flotiljen var derfor «lovlig og passende.» Motstanden fra noen av passasjerene var ifølge rapporten «organisert og voldsom». Flotiljen var å betrakte som «uansvarlig.»
Tre av kommandosoldatene ble kidnappet og alvorlig skadet før marinesoldater fikk kontroll over situajonen. I denne situasjonen ble ni IHH-angripere drept. IHH er kjent for å ha forbindelser til terrroraktiviteter, og terroristene som ble drept, hadde ingen humanitær hjelp til Gaza om bord. Se bildet for eksempler på nødvendig «humanitær bistand til Gaza.» Det finnes også videoer som klart viser at tyrkerne angrep soldatene med jernstenger, kniver og kjeder, og altså ikke «ble angrepet» som Tyrkias statsminister Erdogan hevder. Det viste seg også at de hadde trent på å angripe soldatene.
En gjengivelse av opplysninger som tydeligvis kom fra statsministerens kontor, oversatt til tyrkisk fra anatolisk, ga også inntrykk av at Tyrkia vil kunne bruke militærmakt for å bistå sine egne skip i Middelhavet: «Akkurat nå er det utvilsomt de tyrkiske marineskipenes hovedoppgave å beskytte sine egne skip,» sa Erdogan.
«Dette er første skritt. Og vi har humanitær bistand som vi ønsker å bringe dit. Denne humanitære bistanden vil ikke bli angrepet igjen, som det var tilfellet med Mavi Marmara.»
Tyrkia har som kjent nedgradert sine diplomatiske forbindelser med Israel og stoppet forsvarsrelatert handel etter at Israel sist uke bekreftet at landet ikke vil gi noen unnskyldning for raidet på Mavi Marmaram, hvor ni tyrkere ble drept.
Både Tyrkia og Israel har forsøkt å bedre forholdet. Men da innholdet i Palmer-rapporten ble kjent, og som konkluderte med at Gaza-blokaden var lovlig, spisset forholdet mellom de to landene seg til igjen.
Se også
IsraelNationalNews.comStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: