Tisha Be'Av

I år faller jødenes sørgedag, Tisha Be’Av, på tirsdag den 20. juli.  Tisha står for den niende dagen i måneden Av i den hebraiske kalenderen. På denne dagen faster jødene og sørger over mange alvorlige hendelser som skjedde med det jødiske folk denne dagen.
Det viktigste var ødeleggelsen av både det første og de annet Tempel i Jerusalem, noe som skjedde om lag 586 f.Kr. under Babylons konge, Nebukadnesar II, og i året 70 e.Kr. ved romeren Titus. 
Denne sørgedagen blir sett på som en av de mest alvorlige sørgedager i jødedommen og er nesten lik Yom Kippur. Ifølge jødisk tradisjon er dette en dag da jødene kan bli utsatt for alvorlige hendelser.
På denne dagen faster man i ca. 25 timer.  Man bruker dagen til bønn og arbeid er ikke tillatt. Man har ikke på seg noe som er laget av lær eller fine klær. Man leser fra Mika og Klagesangene, etterfulgt av kinnot, en rekke liturgiske klagerop. I sefardiske samfunn, er det også vanlig å lese Jobs bok.
Sørgedagen er nevnt i Sakarja 7:3:
«og spørre prestene som gjorde tjeneste i huset for Herren, Allhærs Gud, og profetene: «Er det så at jeg skal gråte og faste i den femte måneden, som jeg har gjort i mange år?»
Fem store ulykker som skjedde den 9. Av
Ifølge jødisk tradisjon (finnes også i Misjná Taanit 04:06), var det fem konkrete hendelser som skjedde på samme dato:
1. De 12 spionenes synd: Kun 2 av dem (Josva og Kaleb) kom tilbake med positiv rapport fra det oppdraget de fikk av Moses om å undersøke situasjonen i Kanaan, mens de andre kritiserte landet, noe som skapte opprør og redsel hos jødene som valgte å tro på spionene fremfor å tro på det G-d har lovet dem.
Maimonides skriver om dette i sin bok, Mishneh Torah, Hilchot tanit, kap. 5:3:
«. … i Tisha B’Av – oppstod det fem hendelser: Israel ble dømt til å ikke komme inn i Landet Israel (Spionenes synd), Og Tempelet ble ødelagt første og andre gang, og en hel by, Beitar, ble fanget med titusener av Israels folk, (Beitar i Bar Kochbas opprør). De hadde en stor leder (Bar Kohba) som de innbilte seg var Messias, han og alle falt i fiendenes hender og ble drept. På denne dagen ble også Tempelet ødelagt. I denne katastrofen pløyde den onde kongen av Edom, Tornosarupucs Tempeletsplass og området rundt (Jeremia 26:18, Mika 3:12) Det første Tempel som var bygget av kong Salomo og Kongeriket Judea ble ødelagt av babylonerne, ledet av Nebukadnesar i 586 f.Kr. og Judeerne ble sendt i babylonsk eksil.»
2. Det første Tempel i Jerusalem ble ødelagt i år 586 f.Kr. under Babylons konge, Nebukadnesar II.
3. Det andre Tempel ble ødelagt av romerne i år 70 e.Kr. ved Titus. Jødene ble fordrevet fra landet og mange ble solgt som slaver. Ifølge Talmud (Ta’anit, sørg), startet også denne hendelsen den 9. AV og Templet fortsatte å brenne i hele den 10. Av.
4. Romerne knuste Bar Kokhbas opprør. De rev ned byen Beitar og drepte over 100.000 jøder i året 132 e.Kr.
5. Etter den romerske beleiringen av Jerusalem, ved den romerske kommandanten Turnus Rufus, ble tempelruinen og området rundt fullstendig ødelagt i 133 e.Kr.
Andre ulykker forbundet med Tisha Be’Av:
Mange andre alvorlige hendelser skjedde med det jødiske folk den 9. Av. Blant annet kan man nevne: 
1. Jødene ble fordrevet fra England i 1290.
2. Jødene ble utvist fra Spania i 1492.
3. På Tisha Be’Av 1914 (01.08.1914) brøt første verdenskrig ut med ødeleggelse over hele Europa, noe som var en forløper for andre verdenskrig og Holocaust.
4. På slutten av Tisha Be’Av 1942 begynte massedeportasjonen av jøder fra Warszawa-gettoen til Treblinka.
5. I 1994 ble Det jødiske samfunnets senter i Buenos Aires bombet med 86 drepte og 300 sårede.
6. Den 14.8.2005 var dagen Ariel Sharon valgte å deportere jødene fra Gaza og Nord Samaria. (Les mer her…)
La oss be for jødene og Israel.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: