Terrorisme inkluderer ikke drap på jøder ifølge Aftenposten

Dato: 13.03.2004
Aftenposten mener at det ikke utføres terror mot Israel
Diskriminering av Israel – igjen.
Det er patetisk å se Aftenposten tegne kart. Lørdag den 13. mars er det under overskriften Terrorangrep i verden 1998-2004 tegnet kart med markering av de land hvor det har vært terroraksjoner. Terrorbomber mot sivile i Israel er glatt utelatt. Israel er tegnet grønt. Her har det ikke vært terror. Tenk på alle de sivile busser som sprengt for å drepe sivile. Har Aftenpostes medarbeidere stått ved graven til slike uskyldige ofre? Det er ren Israel fiendtlighet. (Indonesia, med sine store indre problemer, er tatt med som rødt på kartet).
Men det er en klar politisk linje. Jeg har tatt vare på ett tidligere kart fra Aftenposten som tegner og forklarer krigene Israel har deltatt i, – selvfølgelig forvrengt. I den sammenheng tok jeg også vare på et tilsvarende kart klippet fra Svenska Dagbladet som er meget forskjellig og mer korrekt. Jeg var selv i Midt Østen under Jom Kippur krigen høsten 1973 og husker også godt krigen fra 1967 og det som foranlediget denne. I tillegg til at jeg lest mye om disse kriger. Aftenposten ligner på en B avis i sin ensidighet.
Bjørn Arstad /
Hilton 153 2040 Kløfta
PS. Når K. Willoch prediker om okkupert land, nevnes aldri de store områder av Finland eks Karelen med Viborg som Sovjet tok fra Finland etter andre verdenskrig, – med mer.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: