Terrorangrep avverget

Hamas-terrorister arrestert på Vestbredden
Flere titalls Hamas-terrorister som planla flere bombeangrep har blitt arrestert de siste månedene. Shin Bet (Israels sikkerhetsbyrå) advarer om at Hamas nå prøver å bygge opp igjen sin militære infrastruktur på Vestbredden.
Terroristene, som kommer fra 13 forskjellige grupperinger, holdt på å planlegge en rekke angrep, kidnapping av en israelsk soldat, og en selvmordsbombing. Handlingene ble avverget av Shin Bet i samarbeid med politiet, som arresterte selvmordsbomberen. Bomben han holdt på å sprenge ble desarmert.
Målet for bombingen var en forsvarsbase, og et kjøpesenter eller en buss i området Pisgat Ze’ev i Jerusalem. Gruppen som sto bak den planlagte bombingen var den samme som gjennomførte bombingen den 23. mars utenfor den sentrale busstasjonen i Jerusalem, hvor en britisk turist ble drept, og 47 andre ble skadd.
Etterforskningen viste at Hamas’ komandosentre i Syria og Saudi Arabia sto bak finansieringen av angrepene. I tillegg var Hamas-terrorister som sitter fengslet i Israel involvert i å rekruttere medlemmer til gruppen rett før deres løslatelse. De sto også bak teoretisk opplæring i eksplosiver.
Shin Bet opplyste også at Hamas også opererer i Tyrkia. Her blir det rekruttert operative medlemmer. Imidlertid var disse gruppene ikke involvert i denne operasjonen.
Gruppen som planla bombingen i Jerusalem holdt til i Hebron. Her hadde de laget to bomber av brannslukningsapparater fylt med seks kilo sprengstoff, pakket med metallkuler for å øke skadevirkningen. Selvmordsangrepet var planlagt utført 21. august i Pisgat Zeev i Jerusalem. Gruppen var på det nærmeste klar til å kidnappe en israelsk soldat fra boligområdet Gush Etzion sør for hovedstaden.
Den første bomben ble funnet hos en av de arresterte, Azhak Arfa på 23 år, hadde et israelsk blått identitetskort. Han arbeidet i et kjøpesenter i nærheten av den sentrale busstasjonen, og hadde blitt rekruttert til gruppen av Hassin Kussama (36), en innbygger fra Hebron som var kjent som aktivist i Hamas. Denne mannen var ekspert på eksplosiver, og fungerte som «ingeniør» for gruppen. Den andre bomben ble funnet hjemme hos sistnevnte.
Ifølge Shin Bet ble gruppen finansiert av Hamas’ politiske byrå i Damaskus. Lederen her er Khaled Mashaal, og kontoret har også avleggere i andre deler av verden, som Kina, Tyrkia og Saudi Arabia. I løpet av etterforskningen ble også Imam Aladam (39) arrestert. Han er jordaner og fungerte som senioraktivist ved Hamas’ hovedkvarter i Damaskus, og har vært aktiv i diverse Hamas-aksjoner rundt om i verden. Aladam fikk sin militære trening i Syria. Her lærte han å bruke våpen og eksplosiver. Han ble sendt til Hebron tidligere i år for å levere penger og instruksjoner om det planlagte angrepet. Aladam ble anholdt da han prøvde å komme seg tilbake til Jordan over Allenby-broen.
Sayyid Kussama var utpekt til å være selvmordsbomber. Han er 20 år gammel, fra Hebron, og aktiv i Hamas. Han ble arrestert på Tempelhøyden 22. august. Et annet medlem, den 22 år gamle Hassad Abu Shahidam, også fra Hebron, var den som sto for det meste av rekrutteringen i gruppen. Han planla å skjule kidnappede israelere i sin bestemors hjem i Hebron. IDF fant en elektrisk sjokk-pistol i hjemmet hans.
Gruppen tenkte seg å transportere kidnappede israelere til Sinai, og derfra til Gazastripen.
En annen gruppe som ble oppdaget av Shin Beth, ble ledet av Badar Diab, en 30-åring fra Kalkilya. Han sitter i øyeblikket fengslet for å ha vært med i terroristaktiviteter i Israel. Han skulle etter planen være ferdig å sone sin straff i 2014.
Ifølge Shin Bet etablerte Diab gruppen mens han satt i fengsel. Han rekrutterte folk like før de skulle løslates, og ga dem teoretisk militær opplæring inne i fengselet. Et annet medlem av gruppen, Ihab Sada, ble beordret av Diab til å arbeide for å skaffe våpen til gruppemedlemmene når han kom ut av fengselet. Penger til dette fikk han av Hamas på Gazastripen.
Gruppen planla å kidnappe israelske soldater for bruk som utpressingsmiddel for å få løslatt palestinske fanger.
Jerusalem PostStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: