Svar på DNIs og KrFs angrep på NIS og Israel-venner

Jødehat, jødevenner og KrF
Mens jødehatet i Norge øker, ser man stadig nye tegn på hvordan jøder blir skremt og angriper sine egne i et fortvilet forsøk på å “skjule seg“ i mengden.
Det som likevel skuffer mest, er de som kaller seg “Israel-venner,“ men som sjelden eller aldri gir jødene noe støtte når de virkelig trenger det.. I stedet angriper de Israel.
Den 21.november hadde Fædrelandsvennen en artikkel med undertittelen KrF-høvding og Israel-venn John Edvard Olsen ber partiet sette klare grenser mot ytterliggående Israel-tilhengere
I følge Olsen er alle dem som er uenige i Sharons planer om tilbaketrekning fra Gazastripen, ytterliggående. Et slikt syn er det vanskelig å forstå ettersom også store deler av den Israelske befolkning er uenig med Sharon. Forresten, når begynte Sharon å bli så populær blant Israel-kritikerne?
Israel-venner
Jøder og jødevenner er med rett skeptiske til folk som både angriper Israel og samtidig kaller seg for “Israel-venner“. Med slike “venner“ trenger man ikke fiender, sier man på hebraisk.
“Israel-vennen“ Olsen kritiserer ikke de kristne som støtter det morderiske PLO, som bl.a. massakrerte uttalige kristne i Libanon (1974-82), men han fordømmer de kristne som støtter Israel ut fra et bibelsk ståsted. Dette er en holdning som står i skarp kontrast til fundamentet for KrF, nemlig Bibelen. Mange kristne som leser Bibelen har et naturlig og positivt forhold til jøder og til Israel (i tillegg til at de får en mer positiv holdning til andre folk).
Olsen, som misliker velgerflukten fra KrF, antyder at Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) tar side i norsk politikk, hvilket er feil. NIS tar kun side for en politikk som ikke diskriminerer jødene, enten de bor i Norge eller i Israel. Det er en annen sak at stadig flere kristne velgere forlater KrF fordi de har sett at partiet motarbeider Bibelen og Israel, ikke minst ved å støtte PLO/PA, hvilket mange finner uforenlig med kristen moral. Dette terror-regime har det siste ti-året fått ca en milliard kroner i støtte fra Norge. KrF-regjeringen bærer et tungt ansvar her.Pengene blir bl.a. brukt til et skolesystem der barna blir lært opp til å hate jøder og drepe dem.
I KrF er det mange som blir provosert av dette, og at Bondevik-regjeringen inviterte PLO-mannen, Holocaustfornekteren Mahmoud Abbas til Oslo, Kongen og Stortinget . Israels statsminister Ariel Sharon derimot, ble forvist til Molde under sitt besøk her for et år siden. Abbas, som i flere år har vært et sentralt styremedlem i PLO og dens militære armen Fatah, har mye jødisk blod på sine hender. Denne Abbas vil trolig bli invitert til Norge av en KrF-ledet regjering.
Betegnelsen “de ytterliggående“ passer derfor best på dem som bistår tyranniet, både økonomisk og politisk og som kritiserer Israels venner fordi de ikke vil finne seg i at Israel skal bli utslettet, slik PLO/PA har hatt som målsetning siden PLO ble stiftet i 1964.
Ledere i KrF har flere ganger kritisert de tiltakene som jødene har satt i verk for å forsvare seg mot terrorisme i Israel, som f.eks. sikkerhetsgjerdet. Men de samme politikerne kan sende norske soldater og kampfly til Afghanistan for å forsvare folket der mot terrorisme. Denne forskjellige måten å tenke på er det vanskelig for oss å akseptere.
Israelmisjonen
I den nevnte artikkel står det at Olsen, som selv tidligere ledet organisasjonen Israelmisjonen, ba partifellene være observante på det ytterliggående budskapet om Midtøsten-konflikten som nå spres i kristne miljøer. Olsen misliker støtte til Israels overlevelseskamp, men han kritiserer ikke Israelsmisjonens kontakt med de jødefiendtlige Arafat, biskop Yunan og erkebiskop Irineos.
Olsen er ikke alene i sin kritikk av Israels venner. Også den nyvalgte formannen i Israelsmisjonen Torgeir Flateby har uttalt seg på samme måte. Kanskje kommer det av at Israelsmisjonen aldri har klart å bli enig med seg selv om at staten Israel er oppfyllelse av de gammeltestamentlige landløfter.
I den nevnte artikkel nevnes det at Jon Lilletun baserer sitt angrep på NIS ut fra en pressemelding som Det Mosaiske Trossamfund i Oslo (DMT) sendte ut den 10.november, i forbindelse med eksklusjon av meg og min kone, i forbindelse med Krystallnatt-markeringen. Påstandene i pressemeldingen er falske og nå behandles av vår advokat. Følgende er derimot riktig:
Krystallnatten kuppet
For å viske bort skammen etter Holocaust valgte Tyskland den 9.november for å rive muren. Begynnelsen på jødenes Holocaust ble omdannet til en festlig dag, mens jødene tiet.
Her i Norge har man flere ganger benyttet markeringen av Krystallnatten til å angripe høyresiden, USA og jødene i Israel. Organisasjoner som LO, AUF, SV, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom deltar ofte i slike arrangementer, samtidig som de oppfordrer til boikott av (jødene i) Israel. I Lillehammer ble “sionistene“, dvs jødene, kritisert på lik linje med fascistene og nazistene som førte til Holocaust, mens jødene tiet.
Venstreekstremistenes kamp mot Israel har skremt jødene til de grader at noen følte behov for å vise en “politisk korrekt“ holdning. DMTs ledelse kuppet Krystallnatten for bli kvitt to jøder som er uenige i DMTs politiske linje overfor Israel og nekter å fortie jødehatet i Norge. For å kunne begripe dette må vi forstå jødehatet.
Jødehat i verden
På en internasjonal konferanse i Jerusalem i høst var det enighet om følgende vurdering m.h.t. antisemittisme:

  1. Såkalt nynazisme er et forholdsvis beskjedent problem.
  2. Fysisk vold mot jøder kommer primært fra muslimske miljøer, og deretter fra venstreekstremister.
  3. Dagens jødehat rettes primært mot Israel.
  4. Antijødisk propaganda truer jødenes eksistens, fordi det fremstiller “Israel“ som en trussel, som naturligvis må elimineres.
  5. Muslimsk- arabisk jødehat er den groveste.
  6. Det mest bekymringsfulle propagandaen kommer allikevel fra vestlige, europeiske kilder med basis i den sekulære venstresiden. Deres oppfatning dominerer i mediene og påvirker den alminnelige mann og kvinne.

Resultatet av dette er nå blitt synlig. Meningsmålinger i Europa viser at folk tror at Israel utgjør den største trussel mot verdensfreden, noe som gjør at de støtter araberne, som faktisk utgjør den største fysiske trussel mot jødene i Israel. Situasjonen i Norge følger denne tendensen.
La oss derfor være modige og stå sammen i kampen mot jødehatet. Vi må, og vi kan, med Guds hjelp, forhindre et nytt Holocaust. Historien lærte oss at alle vil tjene på det. Forrige verdenskrig tok livet av ca. seks millioner jøder, men ca. 50 millioner ikke jøder.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: