Stortinget kritiserer regjeringens holdning til terroristopplæring

Artikkelen er under arbeid
Mens Norges regjering tok i mot Ahmed Qurei (Abu Ala), som t.o.m. Bondevik kalte for terrorist, har Stortinget kritisert regjeringens støtte til jødehat og krigsopplæring. Stortingsrepresentant Elsa Skarbøvik (KrF), kritiserte den 10.03.2004 regjeringens støtte til dette skolesystemet. NIS er glad for at stortingsrepresentant Elsa Skarbøvik, i motsetning til Bistandministeren Johnson, støtter menneskerettigheter og fred.
NIS-info 2004-1 har mye informasjon om disse terroristbøker.
Vi kan også nevne at Fremskrittspartiet kritiserer Norges støtte til skolebøker som bidrar til barneterrorisme og Jihad mot jødene . Stortingsrepresentantene Morten Høglund og Carl I. Hagen har også kommet med flere utspill i denne retning.
Sammen med deg og din støtte vil NIS fortsette å bekjempe dagens jødehat, ved å spre informasjon og å be om slutt på støtte til de som kjemper mot jødene.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: