Statsråd Erna Solbergs innlegg i Stortinget 24.11.2004

Artikkelen er under redigering
NIS’ 1.brev til Kommunal- og regionalminister Erna Solberg: Uriktig informasjon om NIS til Stortinget (2.12.2004) 
NIS’ 2.brev til Kommunal- og regionalminister Erna Solberg: NIS politianmelder DMT for ærekrenkelser 
Se mer om DMT og Krystallnatten som ble kuppet 
——————————————————————————–
Se Stortingets egnes sider
Skr. spm. fra Jan Simonsen (Uav) til kommunal- og regionalministeren
Dok. 15 spm. 208 (2004-2005)
Datert: 16.11.2004
Besvart 24.11.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H)
Spørsmål:
SOS Rasisme har i flere år mottatt offentlig støtte fra en tilskuddsordning der formålet er «å støtte frivillig virksomhet som medvirker til å gi alle samme muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og benytte ressursene sine». I forbindelse med markeringen av Krystallnatten nektet SOS Rasisme flere eldre jøder å delta i markeringen fordi de bar jødiske symbol.
Vil statsrådene vurdere å stanse videre økonomisk støtte til SOS Rasisme så lenge organisasjoner diskriminerer og forhåner jøder på denne måten?
Begrunnelse:
I forbindelse med markeringen av Krystallnatten stod SOS Rasisme i spissen for et fakkeltog mot rasisme og nazisme. Flere jøder hadde samlet seg på en kafé i Oslo for å gå samlet til demonstrasjonstoget, der de ville markere minnedagen over Holocaust gjennom å delta i fakkeltoget. De bar med seg det israelske flagget med David-stjernen, som for de fleste jøder er selve symbolet på «Aldri mer Holocaust».
Før de fikk forlatt kafeen dukket representanter for politiet opp med beskjed om at de var nektet å delta i toget, og at de dessuten ikke måtte nærme seg fakkeltoget. Politiet var bedt av arrangørene i SOS Rasisme om å intervenere for å forhindre de eldre jødene, undertegnede og to andre medlemmer av mitt parti, Demokratene, i å delta i fakkeltoget. Henstillingen ble fulgt opp, og de eldre jødene pakket sammen flaggene og gikk rolig hjemover. På hjemveien ble tre av de eldre jødene oppbrakt av politiet før de nådde trikkeholdeplassen, og fraktet med makt ut av Oslos sentrum. Politiet begrunnet pågripelsen av de eldre jødene med at de ellers ville være i fare for å bli banket opp, og viste til at politiloven gir politiet adgang til å gripe inn for å forhindre opptøyer.
Det er ingen tvil om at organisasjonen SOS Rasisme er ansvarlig for å ha bedt politiet stanse jødenes deltakelse i fakkeltoget.
I regelverket for støtteordningen til landsdekkende organisasjoner over kap. 521 post 73, heter det at støtten kan gis til organisasjoner som «bidrar til å sikre like muligheter og til å bekjempe etnisk diskriminering og rasisme». SOS Rasisme er en organisasjon som tvert imot selv driver etnisk diskriminering og rasisme når organisasjonen nekter jøder å delta i fakkeltoget med jødiske symboler, som eksempel det israelske flagget med David-stjernen.
På denne bakgrunnen mener undertegnede at det vil være galt å fortsette å støtte SOS Rasisme med offentlige midler etter denne ordningen.
Svar:
Dersom det hadde vært tilfelle at SOS Rasisme hadde nektet jøder adgang til markeringen av Krystallnatten på bakgrunn av deres etniske og religiøse tilhørighet, er det klart at jeg sterkt ville vurdert å stanse videre økonomisk støtte til organisasjonen. Saken er imidlertid mer nyansert enn det som kommer fram i stortingsrepresentant Jan Simonsens begrunnelse.
Ifølge SOS Rasisme er «Krystallnattmarkeringen» en internasjonal anerkjent dag for markering mot rasisme og nazisme, og den skal ikke benyttes som en arena for politiske markeringer eller stillingstaking for eller mot noen av sidene i konflikten mellom Israel og Palestina. For å unngå dette opplyser SOS Rasisme at det ble gjort vedtak i gruppen som står bak markeringen å ikke tillate verken det israelske eller det palestinske flagget, eller politiske paroler for eller mot staten Israel, i markeringen. Jødiske symboler, som David-stjernen, var det derimot fullt ut tillatt å bære under markeringen, noe som også ble gjort under årets markering.
Ifølge SOS Rasisme ble politiet kontaktet av organisasjonen samme dag som markeringen skulle finnes sted, etter at organisasjonen hadde blitt kjent med at partiet Demokratene, som Jan Simonsen representerer på Stortinget, og Norsk Israelsenter, ville delta i markeringen med israelske flagg.
I brev fra Politidirektoratet til Justisdepartementet datert 15. november 2004 vises det til orientering fra politimesteren i Oslo politidistrikt. Politimesteren har opplyst at politiet sto overfor en komplisert situasjon som kunne medført fare for alvorlig ordensmessige forstyrrelser dersom Demokratene og Norsk Israelsenter fikk gjennomført sin markering. Politiet fikk kjennskap til Demokratene og Norsk Israelsenter sitt ønske om å markere Krystallnatten for sent til at det var mulig å finne alternative løsninger for å beskytte arrangementet. Politimesteren i Oslo har understreket at dersom Demokratenes arrangement var blitt meddelt politiet i god tid før gjennomføringen, ville politiet gjort sitt ytterste for å finne fram til en løsning som arrangørene kunne blitt tilfreds med.
Jeg har også fått å vite at styret i Det Mosaiske Trossamfund har ekskludert de to medlemmene av Norsk Israelsenter som samarbeidet med Demokratene og Forum mot islamisering som også var tilstede i den gitte situasjonen. Denne beslutningen er tatt på bakgrunn av at Norsk Israelsenter valgte å gå i samarbeid med aktører som Det mosaiske trossamfund tar sterkt avstand fra. Det Mosaiske Trossamfund kommenterer selv saken i et innlegg i Aftenposten Aften den 18. november 2004.
Videre har Norsk forening mot antisemittisme uttrykt gjennom en pressemelding at organisasjonen støtter denne eksklusjonen og at organisasjonen er tilfreds med at politiet grep inn slik at ikke Midtøsten-konflikten ble dratt inn i det som skal være en minnemarkeringen for Krystallnatten.[KOM: Også Norsk forening mot antisemittisme ledes av et DMT-medlem]
På denne bakgrunn vurderer jeg situasjonen slik at det ikke er tilfelle at SOS Rasisme bedriver diskriminering av jøder, slik stortingsrepresentant Jan Simonsen påstår. Jeg vil derfor heller ikke vurdere å stanse videre økonomisk støtte av organisasjonen.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: