Står jødene bak terroren i Oslo?

Shabbat shalom alle sammen.  
Det skal en gang ha vært noen som sa at «- om hitler hadde vunnet krigen, ville alle avisene ha sett ut som VG  Nå frykter jeg mest at vi opplever dette helt uten hitler.  Det er ikke lenger tvil om at heksejakten er i gang på meninger som ikke er politisk korrekte, slik myndighetene og deres massemedier vil ha dem.  For 60 år siden gjaldt ensrettingen bare regjeringsorganene, mens den politiske opposisjonen ennå hadde sine pustehull.  Nå synes alle å marsjere i takt, og selv Wergelands kjære Morgenblad ser ut til å ha funnet seg til rette med den nye tids «Gleichschaltung.» 

Det er et par uker siden vi skrev: «For oss jøder som lider med ofrene og deres etterlatte, pålegger erfaringene oss å være på vakt mot alle tendenser til «blamegame» og skyldfordeling.  Vi vet så altfor godt at når det spillet er slutt, kan vi jøder risikere å sitte igjen med skylden for dette også.»

Det er sjelden vi har sett en spådom gå så raskt i oppfyllelse.  Selv i bladet Dagen jaktes det på syndebukker, og undertegnede er allerede hengt ut på en ondskapsfull måte.  Vi må nå ut over landegrensene for å finne igjen ytringsfriheten.  Paradoksalt nok er Tyskland et sted vi nordmenn har anledning til å få gitt uttrykk for våre meninger.  Stor takk til dem som ennå har bevart forstanden.

God helg og fortsatt god sommer!
Oss i SMA

**********

Står jødene bak terroren i Oslo?
Etter terrorangrepet i Oslo den 22.7.2011 ga jeg utrykk for min bekymring for at heksejakten på den politiske opposisjonen og stemplingen av ”de andre,” kunne ende med at jødene får skylden også for denne tragedien.  Dette er for oss jøder dessverre blitt en forventet atferd fra medienes side, men det forbauser at noe slikt også kommer fra Morgenbladet.  Morgenbladet gir spalteplass til en tysk-fransk skribent, Nils Minkmar, som i likhet med norske kolleger har friskmeldt terroristen i den hensikt å kunne fortelle oss noe om «hva politisk terror fra høyre er.»  Med analogier fra nyere tysk historie greier han å inndele oss i kategoriene «sosialdemokrater og de andre.»  De andre bærer en historisk begrunnet ideologisk kime i seg til å kunne utøve «terror fra høyre.»
  
Det som er mest alvorlig med Morgenbladetes leder ”Hvordan?” (5-11.8.2011) er at den på en finurlig måte kobler terroristens ugjerninger til den kristne sivilisasjon og til dagens jøder ved å trekke frem noe som ble skrevet for om lag 3500 år siden: – ved å tilskrive jødene en moral og tenkning som ikke er veiledende i moderne tid, hverken hos jøder eller hos kristne.
  
Men Morgenbladet er ikke den første som «trekker jødekortet» i denne sammenheng.  Det tok bare noen dager før Ku Klux Klan slo fast at jødene sto bak terroren i Oslo, akkurat slik de skulle ha stått bak angrepet 11. september 2001.  Så fulgte de iranske myndigheter forutsigbart opp med fjernsynsreportasjer om den sionistiske terroren i Norge, – og nå har altså Morgenbladet sluttet seg til med en teori om at denne terroren «i den kristne sivilisasjons navn» har historiske årsaker som via korsfarerne går tilbake til Det gamle testamente, som siteres for ikke å levne tvil.
  
Morgenbladets redaktør avslører at han mangler grunnleggende kunnskap om både jødedommen og den kristne sivilisasjon. Terroristens verdensbilde kommer ikke fra den jødisk-kristne kultur, men snarere fra den førkristne nordiske myteverden der hvite menn med blå øyne og blondt hår ble sett på som guddommelige vesener. Det er denne type rasefiksert tankegods folk som Breivik og hans likesinnede, på tross av den kristne sivilisasjon, har holdt ved like helt frem til de fikk anledningen til å utløse Ragnarok under Holocaust. Breiviks ugjerning er et urgammelt ekko fra den førkristne europeiske verden som heller ikke Nils Minkmar synes å ha tapt respekten for.
    
Bibelen, slik som både jøder og kristne leser den, må behandles som en helhet. Den som plukker et ord eller et vers og henger seg opp i dets løsrevne innhold uten å forstå det i en kontekst, vil uvilkårlig kunne gjøre seg skyldig i en villedende forfalskning.  Å plukke et par setninger fra en 3500 år gammel bok og la det forklare noe som skjer i vår tid, er en fornærmelse mot menneskets intellekt. Det er dessuten alarmerende for jødene som har fått slike signaler tidligere og som vet hva de kan lede til.  For å si det med Morgenbladets egne ord: «Det er naivt å tro at ord ikke fører til handling. Ord er det mektigste som finnes.»
  
Det finnes ingen kultur i dag som støtter mord på uskyldige mennesker, unntatt blant dem som kjemper for jihad, så som al-Qaida, al-Shabaab og Hamas.  Eksempel på forherligelse av døden og martyriet finner du på noen arabiske fjernsynskanaler som jevnlig kjører slike programmer for barn.  Dette må da Morgenbladet være kjent med?
  
Det er allment kjent at praktisering av dødsstraff opphørte i det jødiske samfunn for om lag 2500 år siden, sannsynligvis som det første i verden. Det er et faktum at jødedommen har reformert seg steg for steg i århundrenes løp slik som den kristne kultur. De troende jødene har 613 bud å forholde seg til, gradert etter viktighet. De viktigste er de 10 bud i Moseloven, hvoriblant ”Du skal ikke slå i hel!”
    
Det er intellektuelt uryddig av en redaktør å sitere 1. Sam, 15:3 eller andre enkeltvers uten å nevne at amalekittene var en mektig nasjon som erklærte som sitt mål å utrydde hebreerne som folk. Dette har vi paralleller til i dag, men ingen del av denne oldtidshistorien gir forklarende bakgrunn for terroren i Norge. 
    
Å hente to vers fra Bibelen som beskriver en 3500 år gammel hendelse, og koble jødedommen til Breiviks massemord som forklarende ideologisk bakgrunn, er i seg selv mord på sannheten.  Den anklagen Morgenbladet og dets to nevnte meningsfeller har fremsatt mot jødene og de kristne, har snarere en iøynefallende likhet med den krigen Osama Bin Laden i 1998 erklærte mot «jøder og korsfarere.»
 Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: