Støre: "jeg kan ikke se at det har kommet frem ny informasjon"

NRK HAR POLITISK AGENDA
Det er ikke bare NRK som mener seg å vite i Midtøsten-konflikten. Den norske statskanalen vi skattebetalere finansierer, brukte 3. mars 2011 en uttalelse fra en terroristorganisasjon til å gi sin egen artikkel kredibilitet. Det er hårreisende. Og kanalen mener at Goldstones erkjennelse av at han har tatt feil ikke har noen betydning, i den grad at dette “endrer ingen ting”. Altså til tross for at Goldstone selv sier “Hvis jeg hadde visst det jeg vet nå, hadde Goldstone-rapporten blitt et annerledes dokument.”
Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende, og tyder på at NRK har en politisk agenda. Intet mindre.
Goldstone er lederen for gruppen som laget rapporten FN ba om etter Gaza-krigen. Rapporten inneholdt en hel del udokumenterte påstander og beskyldninger, blant annet de svært alvorlige beskyldningene at Israel skal ha skutt mot sivile med vilje og som taktikk.
Nå har tiden gått, og rapporten, som ba partene granske en del konkrete hendelser, har vist seg ikke å ha dekning for påstandene som ble reist for Israel sin del, og for Hamas’ del har ikke én hendelse blitt etterforsket. Israel på sin side har etterforsket hundrevis av hendelser, og Goldstone slår fast: “Mens den etterforskning som har blitt publisert av det israelske militæret og godkjent av FN-komitéens rapport har etablert troverdighet i noen hendelser som involverte enkeltsoldater, så indikerer de også at sivile ikke var noe mål som en følge av retningslinjer.”
STØRE KAN IKKE SE
Hva skal man så si når Norges utenriksminster blir forholdt den oppsiktsvekkende nyheten om at Richard Goldstone selv trekker sine påstander, likevel fremholder “jeg kan ikke se at det har kommet frem ny informasjon som trekker hovedfunnene i rapporten i tvil.
Nei, det vil vi tro. Han sier det med rene ord: «jeg kan ikke se.»
Støre mener det ikke er grunnlag for Israels krav om å trekke tilbake rapporten, og viser til at den er resultat av «et grundig stykke arbeid fra en troverdig kommisjon og en anerkjent kommisjonsleder».
Støre “kan altså ikke se at det har kommet frem ny informasjon” – selv om “den anerkjente kommisjonsleder” selv sier at det rapporten konkluderte med var feil.
Det er virkelig hårreisende.
STØRE OGSÅ EN AGENDA?
Så sier Støre noe mer som er oppsiktsvekkende:

– Når det gjelder anklagene om at Israel bevisst ønsket å ramme sivile mål, så sier Goldstone nå at det ikke er grunnlag for å konkludere i noen bestemt retning. Det slutter jeg meg til. Samtidig gir de omfattende ødeleggelsene av sivil infrastruktur, og det store antall sivile drepte et inntrykk av systematikk, sier han.

Altså, la oss gjenta dette: Goldstone-rapporten insinuerte (for å si det mildt) at Israel drepte sivile med overlegg. Men så trekkes dette svært grove punktet i anklageskriftet, riktignok ikke fra rapporten selv, men av rapportens forfatter, i full offentlighet, – og Goldstone selv gjør det klinkende klart at Israel ikke bare har rett, men plikt til å forsvare seg og sine mot inntrengere innenfra og utenfra. Og altså, likevel – forbeholder Jonas Gahr Støre seg retten til å vite bedre, denne gangen stikk i strid med det “den anerkjente kommisjonsleder” selv hevder.
Er ikke det drøyt, er det ikke mye som er drøyt.
Har også Støre en agenda i Midtøsten?
VG: Støre holder fast på Israel-kritikkStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: