Sosialt konstruerte antisemitter

NRK har laget en ny vri på sine anti-israelske propagandasendinger.  Nå blir de giftige dramaseriene til Sidsel Wold supplert med “nyheter” om ønsket samarbeid mellom norsk og israelsk forsvar.  Selve “nyheten” om at militære ønsker å få del i etterretningsmateriale og gjerne vil trene sammen, er ingen nyhet.  Det er en selvfølgelighet som har vært kjent lenge.  Det norske forsvaret vet at ingen har bedre etterretning å levere enn israelerne, og de har mye å lære fra seg når det gjelder bekjempelse av terror.  Dette må det settes stopper for.
De “nyhetene” NRKs utsendte journalist Eirik Veum presenterte om et vaktlag som vasset i snøen på Hermonfjellet, var derfor ingen nyhet.  Alt hva han fortalte derfra var fullstendig trivielle opplysninger som han kunne ha presentert fra sin skrivepult, uten å behøve å la NRK påkoste ham en reise til Israel.  Han var imidlertid påpasselig med å få fortalt at disse vaktsoldatene, utstyrt med lamaer, nok ville kunne dukke opp igjen for å okkupere andre fjelland, så som Iran (Han unnlot å nevne Norge), og at de derfor hadde behov for realistisk øving.
Vi kan altså med sikkerhet slå fast at Veums formål med “reportasjen” ikke var å informere om mulig og interessant samarbeid.  Han visste like godt som alle andre at fra det øyeblikk NRK sendte en slik “reportasje” i Dagsrevyen, ville Forsvaret kunne glemme enhver tanke de måtte ha hatt om å lære noe som helst om terrorbekjempelse fra profesjonelle israelske kilder.  Vi må derfor gå ut fra at dette også var hans og NRKs bevisste hensikt:
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/206359
Bekreftelsen på at dette er en riktig analyse av Veums “reportasje”, kom like etter innslaget hans i Dagsrevyen mandag 22. mars.  Der hadde NRK forutsigbart invitert SVs Bård Vegard Solhjell til å “kommentere” Veums “samarbeidsreportasje.”  Med seg hadde han for “balansens” skyld fått Fremskrittspartiets Jan Arild Ellingsen, som tilsynelatende desorientert og fullstendig uforberedt på opplegget forholdt seg taus.  Og med sin taushet og sine irrelevante merknader godkjente han i praksis Solhjells tirader med gjentatte anti-israelske løgner om brudd på folkeretten og krigsforbrytelser.  Det var lett synlig for enhver våken seer at Solhjell var der først og fremst for å skitne til Israel med sin propaganda:
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/206362
Han fikk anledningen servert i fanget av NRKs programleder, Jarle Roheim Håkonsen, og reporter Eirik Veum.  Den uforberedte og godtroende politikeren fra Frp gjorde et pinlig inntrykk i den sammenhengen han ble plassert, noe som for en like uforberedt seer måtte ha forsterket virkningen av Solhjells usannheter.  Det mest anerkjennende som kan sies om NRKs anti-israelske propaganda-opplegg er at det var profesjonelt konstruert etter klassisk mønster, og fungerte etter hensikten.  Det viktigste vi andre kan gjøre i ettertid er å informere folk om det renkespillet som foregår i NRK i samarbeid med antisemittene i SV.
Ikke uventet kom neste episode i denne nykonstruerte anti-israelske propagandaføljetongen allerede i morgennyhetene dagen etter.  Her fikk Eirik Veum på ny utbre seg om sin bragd i snøfonnene i Israel, og han ser selvfølgelig frem til den “debatten” som ville komme i Norge om hans “avsløringer:” 
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/622502 (spol frem til midten)
Vi vet hva den debatten vil dreie seg om.  Om og om igjen vil venstresidens sosialt konstruerte jødehatere møte opp ved mikrofonstativene for å tømme seg for sin vrede over Israels “krigsforbrytelser” og “klare brudd på folkeretten.”  Vi kan dette opplegget nesten utenat nå: Konstruer opp et påskudd i form av en “nyhet” for å kunne gjenta løgnene. Gjenta dem mange ganger og masser dem inn i hodene på folk til de tror det er sant.  Dette opplegget har fungert før, og NRK har villige læregutter.
I Israel er det for lengst offentliggjort bevismateriale som dokumenterer at NRK og SV farer med løgn.  Men det får du ikke vite om du holder deg til den kanalen.  Det vi bare kunne drømme om, måtte være at Harald Eia en gang ville ta for seg også denne gruppen av sosiale konstruktører.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: