SMA til NTNU: Akademisk og kulturell boikott av Israel

Åpent brev til NTNUs styre
v/ Rektor Torbjørn Digernes
[email protected]
 NTNU
7491 Trondheim
                                                                                                            Oslo 8.november 2009

Spørsmålet om akademisk og kulturell boikott av Israel

Det norske Senter mot antisemittisme, SMA, har med stor bekymring merket seg initiativet fra NTNUs daglige ledelse og den aktive støtten til å avholde en forelesningsserie om Israel-Palestina-konflikten ved NTNU. I en redegjørelse for initiativet fra rektor Digernes heter det bl.a. at konflikten i Midt-Østen er en av de mest høyprofilerte i verden, og det er vanskelig å se en løsning i horisonten, til tross for all den innsats som har vært gjort for å skape fred, og at det er vanskelig å skille fakta fra propaganda.
For å gjennomføre initiativet, har NTNU invitert den mest profilerte og ensidige gruppe av anti-israelske jødehatere som har vært samlet ved et universitet i dette landet siden krigen (Les).  Å presentere en slik konstellasjon av ”forelesere,” som for de flestes vedkommende er kjent for å propagere jødehat og boikott av Israel, som bakteppe for et forslag om akademisk og kulturell boikott av Israel, lar seg ikke forsvare som et initiativ til å fremskaffe et forskningsbasert grunnlag for saklig akademisk debatt om konfliktene i Midtøsten, slik rektor Digernes sier han har som formål. 
Et av universitetenes viktigste oppgaver i samfunnet, sier rektor Digernes, er å gi rom og mulighet for den frie forskningsbaserte meningsutveksling.  Et formål med serien hevdes å være å lage en arena på forskningens krav og premisser, men det NTNU gjør i denne saken er nettopp det motsatte av hva rektor erklærer som sin hensikt.  Det lar seg ikke skjule at hele tiltaket, inkludert forslaget om boikott, er en antisemittisk farget demonstrasjon, som virker som et forsøk på å gjeninnføre offisielt en oppfatning av jøder som ble avskaffet i Norge den 8. mai 1945.
Norske akademiske institusjoner har mange nødvendige og sterke bånd til israelsk forskning, vitenskap og teknologi som det ville være en tragedie for norsk forskning og industri å bryte.  Forslaget om boikott av et av verdens mest avanserte høyteknologiske forskningsmiljøer, hører derfor til i en fantasiverden som avslører at betydelige deler av NTNU har mistet kontakten med både teknisk og kulturell forskning på verdensledende nivå, og søker å erstatte mangelen ved å utbre en skammelig ideologisk og antisemittisk lære om Israel og jødene.
Vi ber NTNUs styre om å avvise ethvert forslag om akademisk og kulturell boikott av Israel, israelske institusjoner og individer.
Med vennlig hilsen
Erez Uriely, leder for SMAStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: