SMA-info nr. 2-2011 snart ute

SMA-info nr. 2-2011 skal forhåpentlig komme i postkassen om ca. 3 uker. Denne gangen tar vi opp aktuelle tema som har med enda en palestinsk stat å gjøre, politisk virkelighetsflukt i Egypt og Oslo, trusselen fra Iran og mye annet. Det er mye arbeid som er lagt ned i bladet og vi håper at du kan bruke det til både å styrke deres egne argumenter i kampen mot propagandaen og for å rette opp virkeligheten som er snudd på hodet i den norske offentlige debatt.  Alle nummer av SMA-info kan brukes til å formilde viktig informasjon til folk rundt oss, lokalpolitikere, lokalaviser med mer, slik at vi får et riktig budskap spredd til flest mulig folk rundt oss.
Vi ber deg om å sende oss lister av potensielle lesere og interesserte nye abonnenter, og vi ber deg om å anbefale bladet til venner og kjente. Så håper vi du støtter bladet og SMA økonomisk slik at vi kan fortsette med dette unike og viktige arbeidet i en tid hvor løgn og usannhet baller på seg i mediene.
Vi vil gjerne stå fritt og uavhengig til å utrykke våre tanker og argumenter mot de sterke mediestormene som rammer Israel, og om jødehat og urfolks skjebner i den islamske verden. Vi vil ikke være avhengige av offentlig støtte som erfaringsmessig fører til lydighet mot Israels uvenner og en påtvunget mening. Dette vil vi ikke ha i SMA. Derfor håper vi at du vil være med oss og bidra til at økonomien blir tilstrekkelig til at vi får betalt regningene for utgivelsen av bladet. Har du ikke ennå har betalt bladpenger oppfordres du til å gjøre det snarest råd da vi har mange regninger som venter.
Vi har dessuten gitt oss selv et mål om å bidra med minst 600.000 kr pr. år i støtte til ubemidlede jøder i Israel. Også til dette trenger vi din hjelp. For tre dager siden døde en jøde i Hebron av alvorlig sykdom. Han etterlot seg kone og 9 små barn som trenger vår jødiske og kristelige hjelp. De som vil støtte dette kan øremerke gaven: Til jødene i Hebron.
Ellers ber vi deg som har byttet adresse om å informere oss. Vi hadde en lang periode uten sekretær men nå skal vi snart få en person på kontoret regelmessig, slik at kontakten med SMA vil bli bedre i løpet av de kommende 2-3 måneder. Vi beklager at enkelte verken fikk takkebrev eller svar på e-post i det siste, men dette skyldes overarbeid for de få av oss som arbeider for SMA, – frivillig, ved siden av full jobb annet sted.
De fleste fredager vil det komme en ny lederartikkel fra SMA på websidene i tillegg til annen informasjon. Vi sender den også ut på e-post og ber deg lese den og formidle informasjon til venner. Bruk gjerne det du får herfra dersom du skriver innlegg i aviser eller på debattsider.
Presset på Israel ventes å øke dramatisk i tiden frem mot FNs høstsesjon i september og vi må alle være rustet og klar til å stå sammen med jødene i den stormen som kommer.  I slike vanskelige stunder gjelder det at vi jødevenner er frimodige, standhaftige, tålmodige og offervillige. Vi må bare stå på så går det bra også denne gangen.
Vi benytter anledningen til å ønske deg en god sommer og mye Guds velsignelse!
Fra oss i SMA redaksjonenStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: