SMA-info 4-2015 klar for trykking

Kjære sannhetsvenner,
Om ca. to uker er SMA-info-4-2015, nummer 48 hittil, i din postkasse.  Vi ber alle som kan om å sende SMA en gave til arbeidet slik at vi er sikre på å klare alle regningene.  Glem ikke å bruke KID-nummeret på giroene som følger bladet.
Mer enn noen gang er dette bladet nødvendig for dem som vil holde seg oppdatert om fakta i en tid hvor mediene og politikerne ikke klarer å rive seg løs fra de gamle vrangforestillingene.
Midtøsten er under store endringer.  Oljeprisene har aldri vært så lave, bunnen er ikke ennå nådd og den internasjonale maktbalansen er i ferd med å bli snudd på hodet.  Nå tar NATO-medlemmet Tyrkia stadig lengre skritt bort fra det gamle samarbeidet med Vesten og utfordrer verdensfreden med sin støtte til ISIL og angrep på Russland.
Israel har de siste årene styrket sine økonomiske og politiske relasjoner med Kina, India og Russland som i dagens omsnudde verden fremstår som forsvarere av det vi hittil har oppfattet som vestlige verdier og sikkerhet.  Internasjonalt er den terrorkrigen som Palestina-arabere fører mot jødene en ubetydelig hendelse i forhold til det blodbadet som foregår i den islamske verden og nå også i Europa.
Det er dessverre et faktum at norske myndigheter og medier, sammen med enkelte politikere, har valgt side i den arabisk-israelske konflikten, og fremmer oppfatninger som vil kunne true den jødiske statens fremtid.  Våre myndigheter deltar aktivt både politisk og materielt på den Palestina-arabiske siden i deres kamp mot den jødiske staten Israel, som er det eneste landet i Midtøsten hvor minoriteter finner trygghet og likeverd.
For å sikre at SMA kan fortsette med informasjonsarbeid av høy kvalitet er vi avhengige av at vi alle sammen støtter arbeidet slik at senteret har en økonomi som sikrer en forsvarlig drift.  For uavhengighetens skyld søker ikke SMA offentlig støtte til driften.  SMAs oppgave er å formidle fakta og gi våre lesere saklig og korrekt kunnskap som over tid skaper et mer balansert syn på jødene, Israel og forholdene i Midtøsten blant folk flest.
SMA vil fortsette sitt arbeid med å avsløre og motvirke den økende antisemittismen i det norske samfunn og gi støtte til Israel i den politiske striden som hardner til.
Vi takker for din støtte i visshet om at mindre jødehat i Norge betyr et mer anstendig samfunn.
Med vennlig hilsen,
Dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme, SMA
SMAs bankkontonummer: 6242 1060 644Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: