SMA advarer mot Mel Gibsons film "The Passion" (Kristi Lidelse)

 16.03.2004// 23 Adar 5764,  av SMA

 • Gibson om Vatikanet, Holocaust og hans tro ( ADL )
 • Erklæring om kirkens forhold til ikke-kristne religioner (Nostra Aetate), v/ paven Paul VI (28.10.1965)
 • Bøker skrevet av faren, Hutton Gibson
 • ADL om filmen
 • Simon Wiesenthal Center om filmen
 • Simon Wiesenthal Centers Appel til troende folk
 • Se bildene på nettet (eller kopi )
 • Hvem drepte Jesus? Et kristent synspunkt
 • ************************
  Kirkens undervisning har bl.a. produsert lignende uttalelser:
  «Jeg er ingen venn av jødene. Mine venner er Abraham, Isak og Jakob`s Gud – og hans veldige sønn Messias, jødenes Konge. Han som jødene lot drepe på korset. Det er mine venner, det er min far og min bror.» (E-post sendt til SMA den 15.1.2004).
  SMA vil først erklære at de følgende uttalelser ikke er rettet mot de aller fleste gode kristne, som ikke har gjort noe galt i forbindelse med jødene, men mot Mel Gibson og de personer som har tenkt å bruke filmen for å spre jødehat. Dagens antijødiske atmosfære levner ingen tvil om at mange slike personer finnes. Dagens jødehat domineres av sekulære europeere, men kristendommens påvirkning i deres utsagn kan ikke misforståes.
  SMA  frykter at Mel Gibsons film «The Passion» (Kristi Lidelse) vil hisse mange, både sekulære og troende kristne, til å hate jødene i enda større grad enn i dag. Jøder, kristne, teologer og sekulære, protestanter og katolikkene, deler denne bekymringen. SMA beklager at en film om den sentrale figuren for 2 milliarder personer i Verden, Jeshua (Jesus), brukes for å tjene mammon og samtidig spre jødehat, det stikk motsatte av Jeshuas lære. Også mange jøder, som ikke tror på Jeshua, betrakter ham som en seriøs og positiv jøde, som kjempet mot korrupsjon og andre samfunnsproblemer.
  Mange tror fortsatt at jødene drepte Jeshua, eller i hvert fall manipulerte romerne til å drepe ham. Filmen støtter spekulativt opp under denne påstanden. Mel Gibson fortsetter i denne linje i år 2004. Flere som har sett filmen, inkludert personer som ønsker filmen velkommen, bekrefter at den fremstiller jødene som mordlystige og romerne som milde, en antijødisk fordreining av virkeligheten. I tillegg til at Gibson spiller på det kollektive ansvaret som mange kristne fortsatt gir jødene, tier han om at romerne korsfestet, torturerte og massakrerte ca. 250.000 jøder.
  I denne filmen har aggressoren og ofrene byttet rolle: Pontius Pilatus er framstilt som barmhjertig og nøler med å korsfeste en (ortodoks) jøde, Jeshua, mens jødene fremstilles som angripere og voldelige. Blodet flyter som følge av jødenes vold, skal vi tro Mel Gibson. Den kvart million jøder som også ble korsfestet eller drept av romerne på andre måter nevnes ikke. Filmen er dermed en historie forfalskning. Den konsentrerer seg ikke om de sentrale og positive budskap i kristendommen (og selvfølgelig i jødedommen), som nestekjærligheten, men kun om de siste timene i Jeshuas liv,- noe som dessverre har vært brukt som grunnlag for antijødisk propaganda i 2000 år.
  (Argumentet om at filmen bare fokuserer seg på et begrenset tidsrom på 12 timer er helt uakseptabelt. Det går ikke an å bare ta for seg en tidsbegrenset hendelse uten samtidig å fortelle om hendelser og samfunnsforhold som lå forut for den aktuelle hendelsen og som da viser den historiske utviklingen i saken. En dagsaktuell parallell er når mediene fokuserer på «palestinernes lidelse og Israels militære aksjoner», uten at mediene forteller om den historiske bakgrunnen med jødenes lidelse fra arabisk terrorisme og hvorfor Israel går til aksjoner. Det er etisk uakseptabelt å utelate den historiske konteksten)
  Mel Gibson erklærte seg ved flere anledninger som en troende kristen. Denne erkjennelse tyder på at Gibson er dypt påvirket av den åndelige atmosfære i hans barndomshjem, der jødehat har preget hans oppvekst. Faren til Mel Gibson, Hutton, har kommet med flere antijødiske uttalelser der han bl.a. fornektet Holocaust og fortalte hvordan «jødene styrer Verden» (inkludert Vatikanet).
  Hutton Gibson har også tatt avstand fra «Vatican II-erklæringen» (Nostra Aetate fra 1965, som ba kristne om å slutte å misbruke Jeshua og andre religiøse symboler for å spre jødehat). Filmen til sønnen hans er et tilbakeslag også for Vatikanets forsøk på å moderere jødehatet. Dette kan også tyde på at Mel Gibson, som er en ekspert i filmteknikk, planla å bruke kino- salene for å svekke kampen mot jødehatet.
  Filmen inneholder uvanlig mange og lange sekvenser av sadistisk vold, scener som er fulle av blod og grov tortur . Dette avviker signifikant fra andre filmer, som er betydelig mer moderate i bruk av vold, inkludert de mange av Mel Gibsons egne filmer (f.eks. «Lethal Weapon»). 
  SMA peker også på sammenhengen mellom kristen oppvekst i en antijødisk familieatmosfære og uvanlig intensiv bruk av vold, i forbindelse med det temaet som i 2000 år blir brukt for å fremstille jødene som blinde, voldelige og «mordere av Gud, Guds sønn og Messias».  Dette avviker signifikant fra andre filmer, som er betydelig mer moderate i bruk av vold, inkludert de mange av Mel Gibsons egne filmer (f.eks. «Lethal Weapon»). 
  Ved siden av den antijødiske vinklingen i filmen mener vi at bildene er så grove at de kan bidra til at samfunnets toleranse til grov vold vil øke noe. Vi registrerer at mange troende kristne har generelt vært aktive i kampen mot vold på TV og i kino salene.
  Fra historien vet vi at glødende kristne vekkelsesmøter som handlet om Jesus død ofte førte til fysiske angrep på jødene rett etterpå. Vi blir ikke overrasket hvis lignende reaksjoner også forekommer denne gangen. Dagens jødehat blir primært uttrykt som støtte til muslimene som ønsker å utslette jødene og Israel og SMA frykter at filmen vil føre til enda mer hat mot Israel-folket. Siden anti-israelisme, antisionisme og jødehat er kamuflerte synonymer, øker jødehatet også i Europa og resten av Verden, og parallelt øker støtten til Israels fiender, PLO og de muslimske nabolandene.
  SMA frykter at disse vil tolke filmen som en kristen-muslimsk enighet om antijudaisme og vil bli oppmuntret til å begynne et nytt Holocaust mot Israel. Ideologien, våpenarsenalet, motivasjonen og fortidserfaringen er tilstede og nesten halvparten av jødene er allerede konsentrert på et sted. Vi miner om at muslimer over hele Verden leser med begeistring Adolf Hitlers bok Mein Kampf og Sions Vises protokoller, mens de refererer hyppig til kristne som forteller at jødene korsfestet Messias.
  SMA minner om at alle kriger begynner forsiktig og ofte som isolerte hendelser, men noen av dem utvikler seg til Verdenskrig og folkemord. Vi trenger ikke mer enn en gnist for å åpne et nytt Holocaust, et folkemord på de få jødene som hittil overlevde 2000 år av kristne forfølgelser (mange av dem i kristendommens navn).
  SMAber kirken om å vise nestekjærlighet også til Jesus eget folk og land, Israel. La oss stå sammen og bygge en vennskapsbro og åpne et nytt og fredelig millennium.

       
   Noen bilder fra filmen


  Støtt SMA-Norge

  Liker du det du leser?

  Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

  Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

  Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

  Vipps: 84727
  Bankkonto: 6242 10 60644

  Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: