Skjenselens dag i 2001

World Net Daily.com , 23. august, 2003

Gruppe feirer de 19 «strålende» flykaprerne. Britiske islamister planlegger konferanse 11. september, der de ivrer for en global erobringsplan.

En gruppe som driver sitt arbeid i all åpenhet i England og som betrakter seg selv som en frontlinje for global, islamsk erobring, planlegger en konferanse for å feire årsfesten for Amerika`s «nederlag», 11. sept 2001.
To år etter angrepet på New York og Pentagon, venter muslimer over hele verden spent på en gjengjeldelse for ødeleggelsene. Muslimer ber til Allah om at disse 19 «strålende» flykaprerne må få komme til Paradis. Dette sier gruppen , Al-Muhajiron, på sin engelsk-
språklige webside.

Punkter for konferansen i 2003.

Al-Muhajiron ble grunnlagt i Jedda i Saudi Arabia i 1983 av en syrisk geistlig, sheik Omar Bakri Mohammed, som ble utvist fra Saudi Arabia og har levd i London siden 1986 på tross av at han ikke greide å få innvilget asyl.
Gruppen i England betrakter seg selv som en pressgruppe som prøver å støtte de muslimske innbyggernes rettigheter. Men deres webside slår klart fast at målet er å gjeninnsette «Khilafa»- en global, islamsk stat, som de påstår ble ødelagt av det imperialistiske Europa.
I følge britiske myndigheter hadde Asif Hanif, en terrorist som sprengte seg selv i Tel Aviv 29. april, og hans medskyldige, Omar Khan Sharif, kontakter til Al- Muhajiron gruppen.
I følge London Telegraph, påstår gruppens britiske leder, Anjem Choudary, at organisasjonen har verdensvid tilslutning og at de har 30 kontorer bare i England og dessuten i Pakistan, Kuwait, Frankrige, Sør -Afrika , Libanon, Bangladesh, Mauritius, Saudi Arabia, Syria og
Algeri.
Kort tid etter 11.-september angrepet sa Choudary at Al- Muhajiron representerte en mye større del av den muslimske «agenda» enn det som er tilfellet med andre islamske grupper i landet. I følge «the Telegraph» sa han at det er mange muslimer som er sekulære og som har solgt seg selv. Vi er de eneste som ikke har kompromisset med vår islamske tro.
På sin pressekonferanse angående konferansen den kommende 11.-sept., sa gruppen at muslimer over hele verden vil be om en gjentakelse av hendelsene (11.sept.-01) og
de vil fortsette inntil de er blitt kvitt alle oppfundne menneskelover og fått innsatt den guddommelige lov etter Khilafa- som bærer budskapet om Islam ut til hele verden gjennom islam.

Noen avsnitt fra konferansen i 2002

Al- Muhajiron hadde en tilsvarende konferanse for muslimske prester 11. sept 2002 i moskeen i Finsbury park i det nordlige London. Dette møtet ble kalt det islamske rådsmøte i England som søker å innføre Sharia, eller islamsk lov i England.
Mohammed som har blitt etterforsket av Schotland Yard`s antiterroravdeling for antisemittiske utspill, sa i denne anledning: «Folkene ved denne konferansen betrakter 11.-september som en krig, eller som en stor bragd utført av mujahideen (selvmordskrigere) mot den onde supermakt».
Gruppen sa at muslimer vil feire 11.-sept. dette år for å glede seg over at USA fikk som fortjent for det grusomme som amerikanerne har gjort, og som de i virkeligheten fortsetter å gjøre mot muslimer

Afganistan og Irak er de ferskeste eksempler på dette, het det i uttalelsen.

Gruppen sa videre at med tusenvis av uskyldige muslimer i fangenskap under barbariske forhold på Guantanamobasen, viser USA si inkvisisjon ingen tegn til å avta mot muslimer og Islam.På den annen side har også operasjonene fra mujahideen mot okkupasjonen av Irak, Palestina,Chechnya og Afganistan blitt trappet opp for å møte trusselen (mot islam) som blir ledet av regimene i USA og England.
Organisasjonen har siden 11.-sept 2001 sagt at muslimer har merket seg formålet med å leve under Sharialovene og å rense alle muslimske land, ikke bare for okkupanter, men også mot diktaturregimene. Også de sekulære muslimer får god hjelp gjennom Sharialovene. Fra Indonesia og Malaysia til Yemen og og Nigeria kan du høre ropene om en tilbakevending til Khilafah-systemet som kan bli hørt kun ved Sharialovene.
Al- Muhajiron sa at hatet mot USA og England og deres onde planer for å knekke Islam og muslimene og å pådytte muslimene en utvannet islam slik som med kristendommen, har slått tilbake og istedet har fler og fler muslimer stilt seg i kø for å sloss for Jihad og er villige til å dø for å oppleve det guddommelige herredømme over de menneskelagede
lover
Villigheten til å dø,sa gruppen, kan en se i ansiktene til alle de som til eksempel Imam Samudra som for ikke lenge siden fikk dødsdom for sin deltagelse i bombingen i Bali, og når kjennelsen(dødsdommen) er opplest vil han feire sitt kommende martyrium på samme måte som Allah.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: