Sendebudet: DMTs Anne Sender er bekymret for radikale muslimer og jøder.

Av: Eirik Alver, Dagbladet-Magazinet
Sendebudet
Dagbladet-Magazinet (6.3.2010)
Forstanderen for Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo, Anne Sender (53) er bekymret for radikale muslimer. Og for radikale jøder.
Her er noen «perler» fra artikkelen der Anne Sender viser sin virkelige holdning til jøder og deres stat, Israel, med SMAs kommentarer.
Artikkelen kan leses i sin helhet her


[…]

– Nå er vi ganske nær en eksplosjon. De ekstreme miljøene er små, men de har fått fotfeste. Dessuten har de nå fått et nettverk. Viljen og evnen har vært der lenge, mens motet og troen på at de kan komme unna med det, har det ikke. Nå er også det på plass. Dessverre.
– Frykter du en terroraksjon på norsk jord?
– Nei.
[SMA: Sender fortier frykten som lever hos ethvert DMT-medlem. Synagogen ble skutt i en terroraksjon, inngangen til synagogen og menigheten er begrenset pga. sikkerhet. Sikkerhetsvakter og politimenn svever rundt synagogen og betongbarikadene rundt bygningene er tenkt på å hindre at muslimske terrorister parkerer en bil med sprengstoff nær bygningene. Men nei — Sender frykter ikke terror…]
– Hva tenker du om den pågående karikaturstriden?
Sender forteller at hun som jøde ikke føler seg truet, og tror det gjelder de aller fleste i menigheten. […]
– Ekstremisme finnes selvfølgelig alle steder. Det pågår en voldsom polarisering i den jødiske verdenen for tida. På den ene siden har du de liberale, og på den andre siden de ultraortodokse – som kan synes å være i ferd med å overta hele butikken. Vi liker det svært dårlig. Ja, det som skjer er veldig farlig. Det er det samme innen jødedommen som alle andre religioner. Radikaliseringen foregår overalt, også hos oss.
[SMA: Konvertitten Sender presenterer meninger vi finner blant typiske jødehatere — noen av dem mener at Jødestaten er farligere enn Iran. Så Sender, er det ”jødisk ekstremisme” som truer Norges sikkerhet? Hvor mange rabbinere i synagogene i verden kaller for terrorangrep og ”jødisk jihad”? Er jødedommen like farlig som islam, DMT?]
– Blant norske jøder?
– Ja. En representant fra den ultraortodokse Chabad Lubavitch-bevegelsen, opprinnelig fra Øst-Europa, nå mer amerikansk, har holdt til i Oslo i fire år, og han representerer en religiøsitet som ligger langt på siden av det vi kan akseptere.
– «Vi» i betydningen Det Mosaiske Trossamfunn?
– Ja. De står for helt andre verdier enn gjennomsnittet. Det er en bevegelse som blander religion og politikk, i tillegg til at den har en antidemokratisk struktur og er organisert slik at innsyn er vanskelig. Kvinner har en underordnet rolle og det snakkes om Stor-Israel, sier hun.
Stor-Israel er ideen om en stat som strekker seg fra Egypts grenser i vest til det gamle Babylon i øst, altså et sted mellom dagens Irak og Iran.
[SMA: DMT-Senders demonisering av jødedommen har ingen grenser. DMT er en sekulær menighet der de aller fleste ikke holder jødiske regler — mens Chabad representerer jødedommen slik det har vært i tusenvis av år. Chabad blander seg ikke i politikk — men det gjør DMT, ikke minst Sender og sin overrabbiner, Michael Melchior (før han ble vraket i siste valg var hans parti Meimad en del av venstresiden i Israel).
Løgnen om at ”jøder som holder seg til jødisk tradisjon er antidemokratiske”, er et vanlig argument som spres av venstresiden — som tradisjonelt holder seg til krefter som Stalin, PLO og støtter antivestlige og antidemokratiske krefter.
Uttalelsen om at Chabad og andre jøder holder drømmer om jødisk kolonialisme fra Babylon til Egypt er klassisk antisemittisk. Sender fortsetter en linje som er å finne i Sion vises protokoller og grotesk muslimsk propaganda i vår tid.]
Sender sukker oppgitt.
– Vi er opptatt av demokrati, dugnad og samfunnsansvar, og dette er helt ødeleggende for miljøet. Og som sagt: Veldig farlig.
[SMA: Siden Chabad er den største jødiske organisasjonen og menighet i verden, betyr Senders ord at jødedommen og mange jøder er farlige for verden. Dette er ideen som Hitler markedsførte og som Irans president sprer videre. Men hvor mange ikke-jøder ble drept i verden pga. Chabad og andre jøder, DMT?
Det er noen skjulte motiver bak DMTs kamp mot Chabad: DMT frykter at flere av de få som virkelig ber i synagogen skal velge å delta i den populære Chabad-bønn. DMT er sekulær, mens Chabad holder seg til jødisk tradisjon (ortodoks). Men mer enn alt frykter DMT-ledelse at også Chabad vil kreve sin del i ”Holocaust-pengene”].
Siden hun ble valgt til forstander i Det Mosaiske Trossamfunn for fem år siden, har Sender ofte deltatt i debatter, og blir av mange oppfattet som Israels stemme i Norge. Sjøl sier hun folk tar feil hvis vi automatisk setter likhetstegn mellom Israel og jøder.
[SMA: Mens NRK i flere år har demonisert Israels jøder, var DMTs eneste klage — ønske om å skille mellom Israels jøder og ”gode norske jøder”]
[…]
– Da jeg møtte Jan, var jeg allerede godt i gang. Jeg var søkende og hadde alltid vært fascinert av jødedommen. Og av Israel.
– Hvordan er det å være norsk jøde når Israels utenriksminister Avigdor Lieberman gjentatte ganger har omtalt Norge som et antisemittisk land?
– For det første tror jeg han har dårlige rådgivere. Så tror jeg han er dårlig informert. Han kjenner bare halve historien, reagerer med følelser – og han snakker til sitt innenrikspolitiske publikum. Man kan ikke slå folk i hodet ved å kalle dem antisemitter fordi de kritiserer hva staten Israel gjør, selv om det utvilsomt skjuler seg antisemittisme i deler av Israel-kritikken.
[SMA: Sender vet bedre enn andre, må vi tro?]
[…]
– Men hva tenker du om Israels bosettingspolitikk?
– Når det gjelder bosettingene så forstår jeg det rett og slett ikke. Det er for meg helt ubegripelig, ja, helt ubegripelig, at det skal være til Israels beste. Like ubegripelig som selvmordsbombing er for palestinernes sak.
[SMA: I likhet med jødehatere over hele verden, sammenligner Sender mellom ”jødisk kriminalitet (å bygge hus på sitt land, Judea) og muslimsk kriminalitet (å drepe jødiske mennesker)].
[…]
Nylig ferdiggjorde Anne Sender sluttrapporten etter fredsmeklingen på Sri Lanka, eller som hun kaller det: «Det nordiske eventyret på Sri Lanka». Så nå burde hun sett seg om etter ny jobb.
[SMA: Det er trist at jøder må betale prislappen for Senders karriere]
Artikkelen kan leses i sin helhet herStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: