Rustad refererer fra seminaret om antisemittisme

Hans Rustad, document.no, er på to dagers seminar om antisemittisme, og her er hans første inntrykk:

Det finnes antisemittisme i Norge. Det går det ikke an å benekte. Spres den av mediene? Nei, den gjør ikke det. Men det kan være at mediene har en for snever og ensidig fremstilling av Midtøsten-konflikten, slik at mediene uten å ville det stimulerer antisemittisme.
Det var mediefolk stort sett enig om under første del av seminaret om antisemittisme i Norge arrangert av Det mosaiske trossamfunn, og med representanter for jødiske organisasjoner i USA.

Flere vil være enig i konklusjonen: Nyhetsdekningen stimulerer, forer og bekrefter anti-israelske holdninger som vanskelig lar seg skille fra antisemittisme.

Det er ikke vanskelig å dokumentere at norske medier har utviklet en negativ linje overfor Israel. Det skjer systematisk. Som Bjørn Gabrielsen sa: Når det faller en bombe over Gaza, heter det at Israel bomber Gaza. Når noen sprenger en bombe i Israel heter det: En bombe gikk av, uten at gjerningsmannen nevnes. Mediene sørger også for å anonymisere ofrene på israelsk side. Den bestialske massakren i Itamar fikk overfladisk dekning. Man ønsker ikke å gi israelerne sympati.
Denne antipatien reflekteres også i Utenriksdepartementets linje. Forholdet til Israel er blitt kjølig. Utenriksminister Jonas Gahr Støre sendte ut en pressemelding da palestinere forsøkte å storme Israel fra Syria for halvannen uke siden, som var så politisert at Israel før helgen svarte med en skarp kritikk. Slikt blir lagt merke til internasjonalt, men ikke av norske medier, som heller ikke skriver om at PFLP (GC) skjøt og drepte 20 palestinere i flyktningeleiren dagen etter.
Dette er systematisk vridning, og det at myndigheter og medier og forskere bekrefter hverandre i at verden er slik, gjør det alvorlig. Ikke for Israel, men for Norge.

Les hele artikkelen her: Document.no: Antisemittismen ingen kan noe forStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: