Reepalu ingen verdig priskandidat

Wiesenthal-senteret til World Mayor Award: “De anti-jødiske uttalelsene fra Malmös ordfører burde diskvalifisere fra nominasjon til prisen for 2010.”

Paris, 12 oktober 2010
Direktøren for Simon Wiesenthal-senteret skriver et brev til koordinatoren for prisutdelingen for «City Mayors» og «World Mayor,» Tann vom Hove. Der roser han organisasjonens årlige utnevnelse av “Verdens ordførere” som “utmerker seg ved lederskap og visjoner, lederegenskaper og integritet, sosial og økonomisk våkenhet, EVNE TIL Å SKAPE TRYGGHET … å SKAPE GODE RELASJONER MELLOM BEFOLKNINGSGRUPPER med forskjellig kulturelt, etnisk og sosialt opphav.”
Likevel uttrykte Samuels bekymring over at “en av de 25 ordførerne som er nominert til prisen for 2010 etter sigende ikke innehar kvalitetene som nevnes over. Ilmar Reepalu er ordfører i Malmö, en svensk by med ca 300.000 innbyggere, hvor mer enn 60.000 er muslimer, og 756 er jøder.”
Brevet fortsetter: “Den 27. januar 2010, den Internasjonale holocaustdagen, begynte avisen Skanska Dagbladet en serie om Malmös jøder. Mange av dem ble hjulpet av danske fiskere til å flykte fra nazistene til det nøytrale Sverige. Andre søkte tilflukt fra antisemittismens fremvekst i det kommunistiske Polen i 1968. Artiklene beskrev den sjikane de opplever i dag fra sine muslimske unge naboer, holdninger de får fra jihad-sendinger på satellitt-TV websteder — fakta som er dokumentert av politiet.
Samuels pekte på at “da ordfører Reepalu ble intervjuet, klandret han jødene selv for situasjonen, fordi “det jødiske samfunnet ikke selv “distanserer seg fra Israel” og ved det utestengte han sine jødiske borgere fra det svenske samfunnet og betvilte deres lojalitet til Sverige. Han uttalte underlig nok til “Judisk Kronika”: “det jødiske samfunnet viste ingen sympati fra meg da jeg ble truet fra det ekstreme høyre.””
Senteret bemerket at “mens mange av barna og barnebarna til dem som søkte tilflukt i Sverige nå begynner å flykte fra Malmö, benektet Reepalu at jøde blir angrepet overhodet. Han uttalte også overfor Sunday Telegraph at “hvis de velger å reise, er det ingen ting jeg kan gjøre med det, – og så fremstiller han seg selv som offer for en svertekampanje fra den “Israelske” lobbyen, som er ute etter å stoppe munnen på ham.”
Brevet skriver også at “Reepalu hevdet at hans kommentarer til pressen hadde blitt fordreiet, helt til journalisten publiserte opptak fra intervjuene som beviste at ordføreren ikke hadde blitt feilsitert. Etter dette startet han et kosmetisk “dialogforum for jøder og muslimer” samtidig som han gjentok oppfordringen til jødene om å fordømme Israels politikk og sidestille “Sionisme” (det jødiske folks rett til suveren selvbestemmelse) med “antisemittisme” (rasismen som resulterte i holocaust.)
Senteret hevdet at “en ordfører som slik svikter noen av sine borgere kan ikke være noen rollemodell. Det Reepalu har sagt og gjort mot Sveriges jøder, spesielt i Malmö, bør diskvalifisere ham som kandidat til “World Mayor 2010.”
“Websiden deres sier at alle kandidatene må signere på en samling etiske regler. Jeg ble fredag kveld bedt om “ikke å spasere fra synagogen til hotellet” av frykt for angrep. Jeg kan derfor vanskelig tenke meg at ordfører Reepalu kan gå god for artikkel 2 i reglene: “Ordførere skal ikke diskriminere individer eller grupper for deres rase, religion, kjønn, handikap eller seksuell orientering…” eller forplikte seg til organisasjonens erklæring om “å tilby sikkerhet til alle sine borgere.”
Senteret anmoder: “Tann vom Hove, vær vennlig å kansellere Reepalus kandiatur. Det vil antagelig svekke det gode ryktet som prisen har.”
Simon Wiesenthal-senteret er en av verdens største internasjonale jødiske menneskerettighetsorganisasjoner med sine mer enn 400.000 medlemsfamilier i USA. Det er en NGO ved internasjonale organisasjoner som FN, UNESCO, OSCE, OAS, Europarådet og Latin American Parliament (Parlatino.)
Wiesenthal Centre to World Mayor Award: «Malmo Mayor’s Anti-Jewish Statements Should Disqualify His Candidacy for 2010 Prize»Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: