Røde vikinger på signingsferd mot Gaza

Det er ikke lenge siden rapporten om jødehatet i Oslo-skolen fastslo at jødehat er blitt et alvorlig problem i vårt samfunn. En del av dem som skaper dette problemet er tydeligvis ikke helt fornøyd med resultatet her til lands og vil ha mer.  Derfor fortsetter de med hat-propaganda mot Israel i utlandet, og gjør hva de kan for å støtte terrororganisasjonen Hamas og Det muslimske brorskap som står bak og sponser den andre ”fredskonvoien.”  Mens noen av dem driver oppvigleri ved kaia i Hellas, er det andre som leverer sine bidrag på hjemmebane.
Disse menneskene som er drevet av blind forakt for jødene og deres hjemland, er våre nye berserker som vil gjøre strandhogg i Gaza.  De oppfordrer utenriksministeren til å bli tøffere mot Israel, akkurat slik de selv er blitt, og vi blir ikke mye forbauset om vi får høre en ny salve derfra også.
Av de om lag 1500 som meldte seg klar for toktet mot Gaza, er det nå bare ca. 200-300 igjen, som foruten representanter for Hamas og andre islamske jihad-grupper, innbefatter syv nordmenn med den medieprofilerte talsmannen for Lenins parti i Norge, Torstein Dale, som fanebærer i mediene.
Samarbeidet mellom terroristene på forrige båt, Mavi Marmara, og mediefolkene var meget tett. I tillegg til den enorme medieoppmerksomheten disse terror-støtterne fikk, forfalsket mediene, som for eksempel Reuters, kompromitterende bilder av hendelser ombord til støtte for terroristene.
Det er ikke vanskelig å finne den virkelige hensikten med ferdene mot Gaza. Al Jazeera viste jo før bordingen av det tyrkiske skipet en reportasje fra konvoien der muslimske aktivister ropte slagord om å drepe jøder og ønsket om å bli martyrer.  Bevis på at ”fredsaktivistene” var terrorister kan også sees på en video som ble distribuert av organisasjonen Palestinian Media Watch, der en av ”fredsaktivistene” selv forteller om sitt ønske om å bli en martyr.
Alt dette gjør svært lite inntrykk på fiendtlige representanter for Den norske kirke som Marit Skjeggestad i Ris kirke i Oslo, som dukker opp så snart det er anledning til å dolke jødene i ryggen. Er det noen som noen gang har hørt henne bruke sin kirkelige stemme i mediene til å oppfordre til nestekjærlighet overfor dem som virkelig trenger den, så som sudanere, kurdere, assyrere, berbere eller koptere? Nei, det har vel aldri hendt.
Mens norske medier serverer oss et agiterende bilde av leninistiske «fredsaktivister» og deres likesinnede fra Den norske kirke på vikingferd mot Gaza, ”glemmer” de å fortelle hvem som står bak og finansierer denne «nødhjelpskonvoien».
Aksjonen er koordinert av Muhammad Sawalha, seniormedlem av Det muslimske brorskap som Hamas er tilknyttet. Mange av de deltakende organisasjonene er direkte knyttet til Union of Good (UG), en koalisjon av «veldedige organisasjoner» tilsluttet Det muslimske brorskap, som i 2008 ble utpekt som en terroristorganisasjon av det amerikanske finansdepartementet for å ha overført penger til Hamas.  UG ble, vel å merke, grunnlagt av Sheikh Yusuf Qaradawi, den «åndelige» lederen for Det muslimske brorskap, kort tid etter utbruddet av den andre intifadaen i 2000.  Andre store ”frihetskjempere” som er med, er den anti-israelske frontorganisasjonen International Solidarity Movement (ISM), samt venstreradikale organisasjoner fra både Israel, USA, Europa og selvsagt Norge, hvor koalisjonen av leninistiske frontorganisasjoner og islamske jihad-grupperinger har fått aktiv tilslutning fra representanter for Den norske kirke.
Påstanden fra arrangørenes side om at de søker å lindre virkninger av beleiringen av Gaza og å dekke et stort behov for humanitær hjelp, er selvsagt en patetisk løgn, om man husker på at det er ingen folkegruppe på verdensbasis som får så mye økonomisk hjelp som Palestina-arabere, og spesielt de som bor i Gaza. Bare Norge gir Hamas og PLO 800 millioner kroner pr år av våre skattepenger.  Bygging av luksushoteller og kjøpesenter slik vi kunne lese om i New York Times 25. juni 2011, vitner om et liv som de fleste i den muslimske verden bare kan drømme om.
Det er dessuten fullstendig meningsløst å sende skip til Gaza når man kan krysse grensen på lovlig vis fra Egypt, eller levere gods via Ashdod i Israel, hvor man hver uke sender tusentalls lastebiler med alle slags varer (unntatt våpen og sprengstoff) til Gaza.  Men disse realitetene kan jo ikke brukes hverken i valgkampen eller i prekener i Ris kirke.
Hensikten er derfor helt åpenbart politisk og slett ikke humanitær. Aksjonen har som formål å skade Israels omdømme internasjonalt og å undergrave Israels sikkerhet og legitimitet.  Demonisering er det ny-gamle verktøyet mot jødene. Spesielt bra er det når man klarer å ha med noen lettkjøpte jødiske påvirkningsagenter fra ekstreme organisasjoner som Betselem. Det er derfor viktig å hjelpe Israel med å holde hodet over vannet, og ikke la Stockholm-syndromet påvirke landets handlinger.
Hadde disse aksjonistene virkelig vært interessert i å yte humanitær nødhjelp til ofre for okkupasjon, burde de sende hjelpen til de millioner i Darfur som ennå ikke er utryddet av araberne.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: