PSI – Professors for a Strong Israel: protest mot Bidens politikk

Offentlig uttalelse: Vi protesterer på det sterkeste mot Biden-administrasjonens antisemittiske politikk

23. juni 2023

PSI tar på det sterkeste avstand fra den antisemittiske og rasistiske politikk som Biden-administrasjonen fører ved å vende tilbake til en politikk som tidligere amerikanske administrasjoner allerede hadde endret til det bedre. Det var slik at forskere og vitenskapsmenn som arbeider i Judea og Samaria ble diskriminert og nektet forskningstilskudd basert på feilaktige kriterier som ikke har noe som helst å gjøre med vitenskapelige verdier.

Det antisemittiske og rasistiske forsøket på å fornye det herredømmet de arabiske kolonialister hadde i Israel og som nektet det jødiske folk de historiske rettigheter det har til suverenitet i eget hjemland, fikk sitt uttrykk i diverse tiltak for å presse dem. Blant annet ble de nektet forskningsmidler. Dette er svært kritikkverdig. PSI ber Bidens administrasjon om å øyeblikkelig ta avstand fra sin politikk og gå tilbake til slik det var under forrige president.

PSI ber derfor Israels regjering om å fordømme Bidens politikk og sikre tilfredsstillende kompensasjon for forskerne i Judea og Samaria for den rasediskriminering som har kommet inn ved denne administrasjonens politikk.

PSI ber regjeringene i de to land, Israel og USA, å finne en human løsning på arabisk kolonialisme i Israel, på en måte som ikke skader det jødiske folks suverenitet i deres eget hjemland, og samtidig etablere jødisk suverenitet overalt i Israel, også i Judea og Samaria. Dette for å skape udiskuterbare og stabile fakta.

Styret i PSI.

Engelsk originaltekst:

Public Statement: We strongly oppose the anti-Semitic policies of the Biden administration

PSI strongly condemns the anti-Semitic and racist policy of the Biden administration, which decided to revert to the policy that had already been amended by the previous American administration, according to which researchers and scientists working in Judea and Samaria are discriminated against, and denied research grants based on corrupt criteria that have nothing to do with science values.

The anti-Semitic and racist attempt to renew the rule of Arab colonialism in the Land of Israel, while denying the historical right of the Jewish people to sovereignty in their homeland, by applying various pressure measures, including the denial of research grants, deserves severe condemnation.

PSI calls on the Biden administration to immediately withdraw from its policy and to adopt the policy of the previous administration.

PSI calls on the Israeli government to condemn the policy of the Biden administration, and to ensure adequate compensation for the researchers in Judea and Samaria for the racial discrimination involved in the administration’s policy.

PSI calls on the governments of Israel and the United States to find a humane solution to Arab colonialism in the Land of Israel in a way that does not harm the sovereignty of the Jewish people in their homeland, and at the same time to establish Jewish sovereignty in all territories of the Land of Israel, including Judea and Samaria, in order to create an indisputable settled fact.

The undersigned: PSI boardStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: