Pressemelding: Regjeringens utsendelse av Kosovo-serberne er et rettsstridig overgrep og må omgjøres

Pressemelding:
Regjeringens utsendelse av Kosovo-serberne er et rettsstridig overgrep og må omgjøres.  Aksjonen vekker 70 år gamle minner
Senter mot Antisemittisme, SMA, reagerer med forferdelse på nyhetene om den dramatiske innsamlingen og transporten av Kosovo-flyktninger til Serbia de siste dagene.  Vi anser det som har skjedd for å være et urettmessig overgrep mot forsvarsløse mennesker i nød.
SMA har derfor sendt brev til justisminister Knut Storberget som står bak denne umenneskelige aksjonen og er ansvarlig for grov diskriminering av flyktninger, rettsstridig utvisning og manipulering av informasjon om saken til offentligheten.
I brevet til justisministeren gir SMA uttrykk for at det er et meget berettiget folkelig engasjement som nå retter seg mot regjeringens overgrep mot en meget liten og svak minoritet som lever på nåde i asylmottak rundtom i landet.  SMA slutter seg til disse protestene, idet regjeringens aksjoner retter seg mot den kanskje eneste gjenværende folkegruppe i Europa som ennå opplever slik nedverdigende forfølgelse som jødene har måttet tåle gjennom historien.  De serbiskættede kosovarene er «ulovlig» i Norge fordi regjeringen og dens organer nekter dem den beskyttelse som asylinstituttet er opprettet for å gi dem.  Det må her bemerkes at deres albanske landsmenn uten videre fikk slik beskyttelse da de trengte den.  SMA ser på denne forskjellsbehandlingen som diskriminering på etnisk og kulturelt grunnlag, noe som er med på å gjenoppvekke gammel frykt også hos jøder i Norge.
Det som de Kosovo-serbiske flyktningene opplevde disse dagene har flere klare likhetstrekk med hva som skjedde for 70 år siden da myndighetene stengte grensene for Europas flyktende jøder.  Slik foregikk det også i 1942 da det samme statspolitiet samlet inn mer enn 700 jøder og sendte dem til Auschwitz, et sted hvor de heller ikke hadde hjemstavn.
De begrunnelser som er gitt for å sende disse menneskene til Serbia holder ikke.  Disse flyktningene er nemlig ikke hjemmehørende i Serbia.  Regjeringen har sendt dem til feil land, og det har regjeringen ikke lov til å gjøre.  SMA mener at justisministeren må ha forstått dette da han fattet sitt vedtak, og at han derfor bevisst har handlet rettsstridig.
Allerede for to år siden anerkjente Norge Kosovo som uavhengig stat.  Etter at Kosovo med makt og politisk tilskyndelse fra bl.a. Norge, ble fraskilt fra Serbia og anerkjent som uavhengig stat, var disse menneskene ikke lenger serbere i statsborgerlig forstand.  Dette er slik selv om de ved ankomsten til Norge fremdeles hadde sine gamle serbiske pass som legitimasjon.  I dag har de sin hjemstavn i Republikken Kosovo, et land de har flyktet fra akkurat slik jøder flyktet fra sine hjem i Tyskland for 70 år siden. 
Det er på grunn av diskriminering og terror i hjemlandet Kosovo at disse barnefamiliene har flyktet hit.  Her har de etablert seg og de har greid integreringen uvanlig bra.  Det finnes ikke saklige grunner til å utvise dem.  Det finnes svært gode humanitære grunner til å la dem få nyte godt av asylinstituttet som akkurat denne gruppen har et særskilt sterkt behov for.
Det er svært spesielt og skaper uhygge i samfunnet når regjeringen lar politiet gå til et slikt nattlig stormangrep mot velintegrerte mennesker som gjør rett og skjel for seg, mens man ser mellom fingrene på kriminelle som har ulovlig opphold, og ikke minst på alle albanerne fra Kosovo som nå har fått sin egen stat der og derfor ikke lenger har behov for asyl i Norge.
Det skinner igjennom, også ved den noe underlige støtten regjeringen har fått i saken, at vedtaket kan være gjort ut fra en politisk dagsorden som offentligheten ikke har fått del i, og som må være sakens juridiske og humanitære realiteter uvedkommende.
Justisministeren og regjeringen har derfor etter SMAs oppfatning av flere grunner gjort en uakseptabel tabbe: Det er rettsstridig på diskriminerende grunnlag å utvise mennesker med et åpenbart behov for beskyttelse, og så å sende dem til et land de ikke har hjemsted i.  Vi ber derfor Justisministeren straks ta skritt til å omgjøre vedtaket om utsendelse av de asyltrengende Kosovo-serbiske flyktningene uten sideblikk til utenrikspolitiske forhold som er saken deres uvedkommende. 
Med vennlig hilsen,
Senter mot antisemittisme (SMA)
dr. Michal Rachel Suissa, leder
Postboks 104, 0216, Oslo, Norway
T:  21 94 00 00  ;  F: 21 94 00 60
W: www.antisemittisme.no
E: [email protected]
Org.nr.: 984.595.948Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: