Pressemelding: Jøder bortvist fra markering av Krystallnatten 2004

Av SMA   10.11.2004
Senter mot antisemittisme (SMA) er bekymret over den stadig mer åpenbare antijødiske utviklingen i Norge.
Den niende november skulle en liten gruppe på 12-15 jøder og deres norske venner delta i hovedmarkeringen av minnet om Krystallnatten i Oslo. Arrangøren av denne markeringen, SOS Rasisme, erklærte oss uønsket, med henvisning til at jødene ville bære sitt symbol, Davidsstjernen, som også er en del av flagget. I Tyskland i 1938 måtte alle jøder bære Davidsstjernen for å være synlige for sine forfølgere. Davidsstjernen var Krystallnattens helt sentrale symbol, sammen med hakekorset. Målet for Krystallnatten var å fjerne Davidsstjernen fra det europeiske gatebildet for alltid.
Arrangøren av markeringen i Oslo henvendte seg til politiet og fikk norske politimenn til å hindre at disse jødene deltok i markeringen med sitt symbol den natten, en natt som i Europa først og fremst er en jødisk natt, en minnestund som europeiske jøder har markert alene i nesten 60 år.
 
Niende november 1938 markerer den offisielle innledning av Holocaust. De tyske nazistene brente ned 1.400 synagoger, ødela 7000 jødiske forretninger og bolighus, myrdet 100 jøder og skadet tusener av andre. De arresterte 30.000 jøder og sendte 20.000 av dem til konsentrasjonsleirene. De mange knuste glassruter fra synagogene og butikkene som lå igjen i gatene ga opphav til navnet Krystallnatten.
Vi registrerer med forundring og sorg at norske myndigheter i år valgte å bortvise jøder og jødevenner fra arrangementet, med trussel om å bli arrestert hvis vi bare kom i nærheten av minnemarkeringen med vårt nasjonale symbol. Siden vi ikke er lovbrytere og ikke aksepterer vold, bøyde vi oss for politiets ordre og gikk hjem igjen, om enn med tungt hjerte.
Forklaringen vi fikk fra politiet var at det ville være mange voldelige personer i arrangementet som politiet var temmelig sikre på ville komme til å angripe oss, inkludert folk fra Blitz – disse folkene er farlige, sa politiet til oss. Vi ba så politiet om å få lov til å markere Krystallnatten i stillhet for oss selv et annet sted «der ingen ser oss» (!), men også denne bønn ble avvist. Vi måtte bare forsvinne fra Oslo sentrum, ellers ble det bråk.
Vi har forståelse for politiets problemer med gatevold i Oslo, og vil ikke kritisere måten politimannen behandlet oss på, men vi er rystet over at politiets ledelse ga ham en slik ordre. I tillegg til det skandaløse i at stillferdige og fredelige jøder ble avvist fra en jødisk minnestund, var dette en hendelse som må ha gitt helt feil signal til samfunnet: Den svake siden på noen få fredelige deltakere ble avvist og truet med arrestasjon, mens den voldelige siden som bryter loven og skaper angst i samfunnet – oppnådde politiets indirekte beskyttelse av sin virksomhet.
I motsetning til medierykter som ble spredd om den lille gruppen som kom fra vår side – er følgende riktig: Vi var 12 eller maks 15 personer, jøder og kristne, fra Norge og Israel. Vi ser ikke hvordan en gruppe som oss, inkludert en 72 år gammel dame som går med krykker, kunne være et uhåndterbart sikkerhetsproblem. Vi representerte ingen politiske organisasjoner eller spesielle bevegelser. Vi var der som jøder sammen med norske venner for å delta i en tradisjonell jødisk minnehøytidelighet.
Arrangøren, SOS Rasisme, hevder gjennom mediene at problemet med oss var at vi skulle komme med Israels flagg; – de ville hindre en kobling av minnet om Krystallnatten med konflikten i Midtøsten. Vi hadde ikke til hensikt å foreta politiske markeringer, og vi lovet politiet å holde oss helt i bakgrunnen, vi skulle ikke si noe – bare tie og be, slik vi alltid gjør i denne tragiske minnestund. Vårt nasjonalsymbol, Davidsstjernen, har vært med oss i våre lidelser i 3000 år.
SOS Rasismes uttalte motiv for å bortvise oss (hindre kobling av Israels flagg, Krystallnatten og kampen mot nazismen), kan indikere at det var politiske motiver bak deres arrangement. Vi får en følelse av at de muligens ville hindre at folk skal huske at israelere og jøder er ett og samme folk, nå som i 1938.
Staten Israel er verdens største «flyktningleir/asylmottak», og de fleste israelere er jødiske flyktninger som overlevde Krystallnatten og Holocaust, deres barn og barnebarn. Millioner av jøder og jødevenner over hele verden markerer derfor minnet om Krystallnatten med Davidsstjernen i jødenes flagg, symbolet på vår overlevelse – mens dette i Norge nå er erklært ulovlig som man risikerer å bli arrestert for.
 Det er i denne sammenheng viktig å vite at Israel er verdens eneste jødiske stat og at flagget har to symboler: Striper og Davidsstjernen. Davidsstjernen er signaturen til Kong David, som for 3.000 år siden flyttet hovedstaden fra Hebron til Jerusalem. Kong David signerte med bokstaven DALET (opphavet til den greske DELTA) to ganger: En opp og en ned. Stripene i Israels flagg gjengir stripene på jødenes bønnesjal, Talit. Bruk av Israels flagg med de jødiske symboler er for oss jøder naturlig og selvfølgelig i alle høytidelige sammenhenger, akkurat som det for kristne er naturlig og selvfølgelig å markere høytidelige samlinger med et kors.
Jøder og jødevenner har også tidligere blitt direkte avvist eller fått følelse av at de ikke er velkomne til markeringer som ble arrangert av menneskerettighetsorganisasjoner. Vi registrerer med bekymring at noen organisasjoner som deltar i slike arrangementer, som i seg selv er en positiv markering av motstand mot rasisme og nazisme, ikke synes å ha tatt inn over seg at jødehatet igjen er blitt et aktivt element i rasistenes kampanjer. Demonisering av det jødiske (jøden, jødedommen og staten) har igjen nådd skremmende høyder i Europa, slik noen av oss ennå husker det fra mellomkrigstiden. Det er derfor av spesiell viktighet for oss å fortsette med å holde minnet om Krystallnatten levende både blant oss selv og våre europeiske medmennesker.
Vi mener at også nordmenn må våkne opp og erkjenne at jødehat og liknende former for rasisme er kommet inn i den norske hverdagen igjen. De gode krefter i samfunnet må samle seg for å hindre en ny Krystallnatt, et nytt Holocaust og en ny verdenskrig. Dette er ennå ikke for sent, men når jøder av myndighetene ikke får anledning til å gjennomføre sin snart 60-årige tradisjon for markering av minnet om Krystallnatten i egenskap av jøder, tror vi det norske samfunn har beveget seg et langt skritt tilbake.
SMA har som formål å utbre informasjon om antisemittismen og dens farer. Sentret er opprettet fordi vi jøder og jødevenner opplever et økende behov for det i Norge. Vi ønsker og håper at norske myndigheter også vil være aktivt med i dette arbeidet, og ikke akseptere at vår viktige minnehøytidelighet knyttet til Krystallnatten blir utnyttet i andre politiske hensikter som tar oppmerksomheten bort fra det opprinnelige formålet og på ny fjerner jødene fra gatebildet.

     
Synagogen i Siegen, Tyskland. Bilde: Yad Vashem  Klikk på bildet for å lære mer om jødenes bønnesjal, Talit  Det israelske flagget består av to  symboler. Davidsstjernen er signaturen til Kong David, som signerte med bokstaven DALET (opphavet til den greske DELTA) to ganger: En opp og en ned. Stripene i Israels flagg gjengir stripene på jødenes bønnesjal, Talit.


Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: